Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Fiş İşlemleri Menüsü

  1. Giriş
  2. Mahsup Fişi Girişi
  3. Tahsil Fişi Girişi
  4. Tediye Fişi Girişi
  5. Fiş Listesi
  6. Fiş Sıralama ve Kesinleştirme
  7. Hesap Toplamları Kontrolü

Giriş

Fiş İşlemleri Menüsü yevmiye fişlerini defterlere işlemenize ve girdiğiniz fişler üzerinde çeşitli işlemler yapmanıza imkan tanıyan program opsiyonlarını içermektedir. Şirketin ve şirketin hesap planının tanımlanmasından sonra, yıl boyunca en çok kullanacağınız program opsiyonları bu menüde yer almaktadır.

Bu kitapta "fiş maddesi", "fiş kalemi" ve "fiş hareketi" deyimleri eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Bunların "yevmiye maddesi" ile karıştırılmaması gerekir. "Yevmiye Maddesi" bir fiştir, "Fiş Maddesi" ise fişteki bir satırdır.

Fiş İşlemleri,
   Mahsup, Tahsil, Tediye fişlerinin kaydedilmesi.

Fiş Listesi,
   Girdiğiniz fişlerin numara veya tarih sırasına göre, ekrana veya yazıcıdan dökümünün alınması.

Fiş Sıralama + Kesinleştirme,
   Girdiğiniz fişleri tarih sırasına sokma ve resmi defterleri (Yevmiye, Kebir, Kasa, v.s.) yazdırmadan önce kayıtların kesinleştirilmesi.

Hesap Toplamları Kontrolü,
   Hesapların toplamların mevcut fişler taranarak yeniden hesaplanması.

Mahsup Fişi Girişi

Muhasebe işlemlerinin temeli yevmiye fişleridir, defterlere işlenecek bütün kayıtlar fiş olarak kaydedilir. Temel olarak Genel Muhasebe programında bir tür yevmiye fişi bulunmaktadır: Mahsup Fişi. Mahsup fişi, muhasebe ile ilgisi olan faturalar (mal veya masraf faturaları), tahsil makbuzları, ödeme makbuzları, banka makbuzları, tahakkuklar (vergi, işçi ücretleri, kira) gibi her türlü evrakın defterlere ve hesaplara işlenmesi için kullanılmaktadır. Diğer ikisi (Tahsil ve Tediye fişleri) ise Mahsup Fişinin özelleştirilmiş halidir.Mahsup Fişinde işlem yapılacak hesaplar seçilmekte ve seçilen hesaplara borç veya alacak tutarları girilmektedir. Diğer ikisinde ise sadece borç (tediye fişi) veya sadece alacak (tahsil fişi) girilebilir, fişin türüne göre kasa hesabı otomatik olarak alacaklandırılır veya borçlandırılır.

Fiş Tipi
   Bu alanda, Mahsup tercihi yapmadan önce [F10] tuşuna basarak, fiş giriş ekranınızın dizaynını belirleyen Fiş Tanım No'sunu değiştirebilirsiniz. Burada gireceğiniz Fiş Tanım No, Parametreler Menüsü Liste Tanımlama İşlemi opsiyonunun Muhasebe Fişi seçeneğini kullanarak yaptığınız tanımın numarasıdır.
   Yeni girilen veya daha önce girilmiş bir fişin tipinin değiştirilmesi mümkündür. Eğer fiş hareketleri uygunsa, Mahsup fişini Tahsil/Tediye fişine, Tahsil/Tediye fişini Mahsup fişine dönüştürebilirsiniz.

Fiş Numarası
   Bu numara kaydedeceğiniz yevmiye maddesine verilecek sıra numarasıdır. Fişler birden başlayıp birer artırılarak yazılmaktadır. Buna göre içinde bulunduğunuz mali yılda girilmiş ilk fişin numarası "1" olmaktadır (Genellikle "1" numaralı fiş önceki mali yıldan devir yapıldığında oluşturulan Açılış Fişi'dir.) Programın otomatik olarak getirdiği değer kaydettiğiniz son fişin numarası "1" artırılarak elde edilmiş bir sayıdır. Siz buraya istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz.

Fişlerin numaraları bir bakıma geçicidir. Yine bu menüde yer alan Fiş Sıralama ve Kesinleştirme opsiyonunu çalıştırdığınızda fiş numaraları değişebilir.

En son girdiğiniz fişin numarasından bir sonraki numaranın otomatik getirilmesi için burada [F2] tuşuna basabilirsiniz.

Fiş no kısmına, mevcut fişlerden birinin girilmesiyle o fişin bilgileri gelir.

Mevcut fişlerden birinin çağrılmasından sonra yeni bir fiş girmek için alt menüden [Kayıt] ya da [Vazgeç] seçilmelidir. Ekranda fiş bilgisi varken daha önce kullanılmayan bir numara fiş numarası olarak girilirse program fiş numarası değiştirme işlemi uygular.

Fişi başka numaraya kopyalama alt menüden yapılır.

Daha önce kaydedilen bir fişte değişiklik yaptıktan sonra [Vazgeç] ile değişikliklerden vazgeçip fişin ilk halinde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Entegre fişlerin hareketlerinin muhasebeden değiştirilmek istendiği durumlarda, ekrana "Entegre Fiş Hareketleri Değiştirilemez" uyarısı çıkar. Yine de, değişiklik yapmak istiyorsanız bu mesaj çıktığında [Tab] tuşuna basarak değişiklik yapabilirsiniz. Fakat, Stok-Cari-Fatura'dan o fişler silinip yeniden fiş oluşturulduğunda, yapılan değişiklikler kaybolup fişin ilk haline döneceği unutulmamalıdır.

Fiş Tarihi
   Bu alana yevmiye fişinin kayıt tarihini yazın. Program otomatik olarak günün tarihini getirir. Eğer her evrakı (örneğin faturaları) ayrı birer yevmiye fişi olarak kaydediyorsanız, buraya evrakın tarihini yazabilirsiniz.

Yazacağınız tarih kaydettiğiniz son fişin tarihinden daha eski bir tarih olabilir. Örneğin; "88" numaralı fişin tarihi "18 Temmuz" ise, "89" numaralı fişin tarihi "15 Temmuz" olabilir. Ancak Fiş Sıralama ve Kesinleştirme opsiyonunu kullanarak kayıtları kesinleştirdiğiniz tarihten öncesine fiş giremezsiniz. Örneğin; "17 Temmuz" tarihinde fiş sıralama yapmış ve bu tarih itibariyle kayıtları kesinleştirmişseniz, "15 Temmuz" tarihli yeni bir fiş giremezsiniz.

Departman, Şube
   Bu alana fişin hangi departmana veya şubeye ait olduğu girilir.

Parametrelerden şube departman takibine hayır demişseniz, Bu alanlara bilgi girişi yapamazsınız. Üstteki fiş bilgileri kısmına PgDown tuşuyla hareketlerin kısmına ESC tuşuylada alt menüye geçebilirsiniz.

Fiş Maddelerinin Girilmesi

Fiş başlığını girdikten sonra, sıra fişteki kalemlerin yazılmasına gelmektedir. Bir fişe istediğiniz sayıda madde girebilirsiniz. Fişteki maddeler bir hesabın seçilip borç veya alacak tutarının girilmesi şeklinde olmaktadır.

Hesap Kodu
   Bu alana işlem yapacağınız hesabın numarasını girin. Hesabı [F1] tuşuyla çağıracağınız Hesap Planı Penceresi'nden de seçebilirsiniz. Seçtiğiniz hesabın herhangi bir alt hesabı olmaması gerekmektedir. Hiçbir şey yazmadan [Enter] tuşuna basmanız durumunda bir üstteki satırın bilgileri otomatik olarak buraya yazılır.

Hesap Adı
   Seçmiş olduğunuz hesabın adı hesap kodunu seçtikten sonra otomatik olarak gelir.

Borç, Alacak
   Bu alanlardan birine seçtiğiniz hesaba işlenecek meblağı yazın. Program ilk olarak burada Borç alanına gelir, eğer Alacak girecekseniz [Enter] tuşuna basıp Alacak alanına geçin.[F3] tuşuyla fişin bakiyesi, [F4] tuşuyla hesabın bakiyesi (eğer o kısma uygunsa) getirilir. [LnDn] veya [Tab] tuşuna bastığınızda kursor ekranın alt kısmına geçer. Burada K.D.V. oranının dahil veya hariç olma tercihini yapabilirsiniz. Bu alanlarda [F1] tuşuna basarak Hesap Planı Penceresi'nin açılmasını sağlayabilirsiniz. [F8] tuşuna basarak açılan pencerede döviz kur ve tutarını girerek dövizli hareket kaydı yapabilirsiniz. Her satırda farklı döviz ve/veya kur girebilirsiniz. Tüm raporlarda hesaplamalar hareket bazında yapılmaktadır.

Belge No
   Bu alana fişe bağlı evrakın (fatura gibi) numarasını girin. Alan boş geçildiğinde fiş Form (A) ve Form (B)'de gösterilmez. Bu alanda, kullanabileceğiniz özel tuşlar şu şekildedir:
   [F2] Önceki. Bir üst satırdaki belge numarasını getirir.
   [F3] Sonraki. Bir üst satırdaki belge numarasını otomatik olarak bir arttırır.

T (Belge Tipi)
   Bu alana evrakın tipini (Alış Ft.,Satış Ft.,Tahsilat Mak.,Ödeme Mak.,İşlem Mak.)girin. Alış faturaları,satış faturaları ve işlem makbuzunda boşluk tuşuyla belge detayı verilebilir. Bu, özellikle iade faturalarının işaretlenmesinde önemlidir. Çünkü bu faturalar Form (A) ve (B)'de dikkate alınmamaktadır.

Belge Tarihi
   Bu alana, belgenin tarihini girin. Belge numarası girildiğinde program otomatik olarak tarihi getirir. İsterseniz değişiklik yapabilirsiniz.

Cari Hesabı
   Bu alana, belgenin ait olduğu cari hesaba girin. Hesabı [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz. Belge no alanı boş bırakılırsa bu alana geçmez.

Bu kısım alış ve satış faturalarında boş geçilemez, makbuzlarda boş bırakılabilir.

Hareket Notu
   Belgenin numarası ve hangi cari hesaba ait olduğu otomatik olarak gelir. Bunun dışında bir açıklama girilebilir. Hiçbir şey yazmadan [Enter] tuşuna basmanız durumunda bir üstteki satırın bilgileri otomatik olarak buraya yazılır. Bu alanın genişliğinin, fiş tanımında (Parametreler Menüsü'ndeki Liste Tanımlama İşlemi opsiyonunda) 50 kolondan daha az tanımlanması durumunda [F6] tuşuna basılarak açılan pencerede giriş yapılabilir.

Miktar
   Bu alan eğer seçtiğiniz hesabı tanımlarken Miktar Girilecek mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplamışsanız ekrana çıkar, aksi takdirde hiç görünmez. Bir mal alış veya satış faturası giriyorsanız, buraya söz konusu maldan kaç birim alındığını veya satıldığını yazın.

Miktar kolonuna hesap planı kartında stok olarak işaretlenmiş ve birim girilmiş hesaplarda boş geçilebilir.

Yukarıda anlatılan şekilde fiş maddesinin bütün bilgilerini girmenizden sonra ekranın en altında Bilgiler Doğru mu (E/H)? sorusu çıkar. Bu soruyu [E] ile cevapladıktan sonra [Esc] tuşuna basarak fişin kaydedilmesine geçebilirsiniz.

Ekranın alt kısmında girdiğiniz madde ile ilgili; hesap kodu, işlem açıklaması ve borç ve alacak miktarı gösterilmektedir. Girdiğiniz her madde, üstten başlanarak alta doğru sıralanır, ekran dolduğunda da bir satır yukarı kaydırılır. Bu kısmın en altında ise fişe girdiğiniz bütün maddelerin borç ve alacak toplamları ile oluşan bakiye yer almaktadır.

Not: Bilgiler Doğru mu (E/H)? sorusu, Parametreler Menüsü'ndeki Firma Parametreleri Girişi opsiyonunda yer alan Fişte Soru sorusuna [E] girmişseniz çıkar. Aksi halde, girdiğiniz madde kabul edilerek doğrudan bir sonraki maddenin girilmesine geçilir.

Fişin Kaydedilmesi

Tüm fiş maddelerini girdikten sonra, Hesap Kodu hanesinde iken [Esc] tuşuna bastığınızda alt menüye geçilir. Ekranın en altındaki parlak satır üzerinde gösterilen bu alt menüde fişin kaydedilmesi ile ilgili işlemler yapılmaktadır.

Not: Eğer fişe hiçbir hareket girmeden [Esc] tuşuna basarsanız alt menüye değil, bir üstteki Fiş İşlemleri Menüsü'ne dönülür. Yani boş bir fişi kaydedemezsiniz. Eğer arada boş fişler bırakmak istiyorsanız bunu Fiş Numarası'nı değiştirerek yapabilirsiniz.

Alt menüde yer alan komutlar ve gördükleri işlevler aşağıda açıklanmıştır. Bu menüdeki herhangi bir komutu seçmek için, başında gösterilen büyük harfin tuşuna basın.

[T] Vazgeç. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden fişten çıkabilirsiniz.

[Y] YazKayıt. Bu komutu, girdiğiniz fişi hem yazıcıdan yazdırmak hem de dosyalara kaydetmek için kullanabilirsiniz. Firma Parametreleri'nde "Fiş Döküm Tipi" sorusunu [Sorarak] şeklinde cevapladığınızda veya kursor bu seçenek üzerindeyken [F1] tuşuna bastığınızda, dökümü alınacak belge tipi ve dizayn seçimi yapabilirsiniz. Komutu seçtiğinizde önce dosyalara yazılır, sonra da Yazıcı < ... > Hazır mı (E/H)? sorusu çıkar. Bu soruyu [E] ile cevapladığınızda fiş yazıcıdan dökülür.

[K] Kaydet. Bu komut girdiğiniz fişin dosyalara (defterlere) kaydedilmesi için kullanılır. Komutu seçtiğinizde fiş doğrudan kaydedilir ve ekran temizlenerek bir sonraki fişi girebilmeniz için Fiş No alanına dönülür. Bazı uzun fişlerde fişin kaydedilmesi, dosyalardaki işlem yüküne de bağlı olarak, bir kaç saniye sürebilir. Girdiğiniz fişi kaydedebilmeniz için fişte dengesizlik olmaması, yani, Borç ve Alacak toplamlarının birbirine eşit olması gerekir.

[C] Kullanıcı Bilgileri. Fişin kullanıcı tarafından hangi tarih ve saatte kaydedildiği ve en son hangi kullanıcının fiş üzerinde değişiklik yaptığının bilgilerinin bulunduğu alandır.

[2] Fişin Tipi. Fişin Hiçbiri, Açılış, Bilanço, Kapanış, Enflasyon Düzeltme olarak işaretlenmesini sağlar. Bu opsiyonun temel faydası açılış ve kapanış fişlerinin hesap bakiyeleriyle ilgili raporları bozmasını önlemektir. Çünkü bir Kapanış fişi kaydedildiğinde bu fişteki maddeler hesapların oluşmuş bakiyelerini sıfırlamakta, bunun sonucu olarak alacağınız bazı raporların bir anlamı kalmamaktadır. Bu şekilde işaretleme ile program ilgili raporlarda bu fişleri dikkate almaz ve doğru bir rapor almanıza imkan tanır.

Yeni girilen fişlerde fiş tipi seçildikten sonra, fiş borç ve alacak toplamlarının 0 olması halinde değiştirilir. Daha önce kaydedilen bir fişin tipi değiştirilemez.

[B] Hareket Sayısı. Fiş içerisinde kaç kalem hareket olduğunu gösterir.

[A] Bilgi Notu. Fişin altında bulunan açıklama. Tahakkuk Müzekkeresi ve Saymanlık İşlem Fişi dökümlerinde, açıklamanın 2. satır bilgisi "Belge Düzenleme Nedeni" alanına yazılmaktadır.

[5] Kasa Notu. Tahsil, tediye fişlerinin kasa açıklaması.

[6] Kasa Hesabı. Tahsil,tediye fişlerinin kasa hesabı.

[.] Referans Tarihi. Fişin ilk girildiği tarih olarak gelir.Kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Raporlarda referans tarihi ayrımı verilerek döküm alınabilir. Export ve Import işlemlerinde filtre olarak kullanılır.

[L] Fiş Kopya. Aynı özellikteki fişten farklı fiş numarasıyla başka bir fiş oluşturulması.

[U] Yansıtma. Yukarıda yansıtma fişinin nasıl tanımlanacağı anlatılmıştı. Burada ise yapılan tanımlama doğrultusunda yansıtma fişi oluşturma işlemi yapılmaktadır. Mahsup fişi alt menüden yansıtma işlemi seçilir. Ekrana yansıtma no'su soran kutu gelir [F1] tuşuyla açılan pencereden hangi yansıtma işleminin yapılacağı seçilir.Seçimin üzerine gelip [Enter] tuşuna bastıktan sonra Fiş Üretilsin mi ? Evet/Hayır seçeneği gelir. [Evet] seçildikten sonra yansıtma fişi program tarafından oluşturulur.

[P] İptal. Girdiğiniz fişi kaydetmekten vazgeçerseniz, bu komutu kullanarak iptal edebilirsiniz. Komutu seçmenizden sonra alt satırda İptal Etmekte Kararlı mısınız (E/H)? sorusu çıkar. [E] ile cevaplarsanız girdiğiniz bilgiler silinerek tekrar fiş başlığının girilmesine dönülür.

[F8] Döviz. Borç-Alacak alanlarında bu tuşa basarak döviz hesaplatabilirsiniz.

[F10] Uzunluk. Giriş yaparken bulunduğunuz alanda [F10] tuşuna basarak alanın görüntülenen uzunluğunu değiştirebilirsiniz.

Tahsil Fişi Girişi

Her türlü evrakın muhasebeye işlenmesini sağlayan Mahsup fişlerinden farklı olarak, sadece kasayı ilgilendiren evrakın girilmesini sağlayan iki değişik fiş türü bulunmaktadır. Bunlar Tahsil ve Tediye fişleridir.

Tahsil Fişi,doğrudan Kasa Hesabına giriş (alacak) kaydedilen evrakı işlemek için kullanılmaktadır. Tahsil fişleri Kasa Hesabına nakit (veya çek) girişi ifade eden işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. Tahsil fişlerini tahsil makbuzları veya peşin satış faturası gibi evrakı işlemek için kullanabilirsiniz. Temel çalışma prensibi Mahsup Fişi ile aynı olan bu fişlerde girdiğiniz hareketler doğrudan Kasa Hesabına işlenmekte, böylece zaman kazanmanız sağlanmaktadır.

Menüden bu opsiyonu seçtiğinizde, program öncelikle Kasa Hesabını kontrol eder. Eğer hangi hesabın Kasa Hesabı olduğu belirtilmemişse veya Kasa Hesabı olarak seçilen hesap tanımlanmamışsa, bir hata mesajı gösterilerek sizden Kasa Hesabını seçmeniz istenir. Ekranın en altında Kasa Hesabı: sorusu çıktığında Kasa Hesabının kodunu yazıp [Enter] tuşuna basın ( Hangi hesabın Kasa Hesabı olduğunu Parametreler Menüsü'ndeki Firma Parametreleri Girişi opsiyonunda belirleyebilir, seçtiğiniz hesabın tanımlanmasını da Hesap Planı Menüsü'nde yapabilirsiniz.). Hesabın seçilmesini [F1] tuşuyla çağıracağınız Hesap Planı Penceresi'nden yapabilirsiniz.

Kasa olarak kullanılacak hesabı belirlemenizden sonra (veya daha önce belirlenmişse) fişin girilmesine geçilir. Bir Tahsil fişinin girilmesi bir önceki kısımda anlatılan Mahsup Fişi Girişi ile temel olarak aynıdır ve burada anlatılmayacaktır. Fiş girişi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız adı geçen kısıma bakın. Aşağıda bu ikisi arasındaki farkları görebilirsiniz.

Bu tuşa bastığınızda menünün hemen altında Kasa Hesabı: sorusu çıkar. Buraya Kasa Hesabı olarak kullanacağınız hesabın kodunu yazın ve [Enter] tuşuna basın. Hesabın seçilmesini [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz.

Tediye Fişi Girişi

Her türlü evrakın muhasebeye işlenmesini sağlayan Mahsup fişlerinden farklı olarak, sadece kasayı ilgilendiren evrakın girilmesini sağlayan iki değişik fiş türü bulunmaktadır. Bunlar Tahsil (Tahsil fişleri bir önceki bölümde anlatılmıştır.) ve Tediye (Tediye Fişi = Ödeme Fişi) fişleridir. Tediye Fişi,doğrudan Kasa Hesabına çıkış (borç) kaydedilen evrakı işlemek için kullanılmaktadır. Tediye fişleri Kasa Hesabından nakit (veya çek) çıkışı ifade eden işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. Tediye fişlerini ödeme makbuzları veya peşin alış faturası gibi evrakı işlemek için kullanabilirsiniz. Temel çalışma prensibi Mahsup Fişi ile aynı olan bu fişlerde girdiğiniz hareketler doğrudan Kasa Hesabına işlenmekte, böylece zaman kazanmanız sağlanmaktadır.

Menüden bu opsiyonu seçtiğinizde, program öncelikle Kasa Hesabını kontrol eder. Eğer hangi hesabın Kasa Hesabı olduğu belirtilmemişse veya Kasa Hesabı olarak seçilen hesap tanımlanmamışsa, bir hata mesajı gösterilerek sizden Kasa Hesabını seçmeniz istenir. Ekranın en altında Kasa Hesabı: sorusu çıktığında Kasa Hesabının kodunu yazıp [Enter] tuşuna basın ( Hangi hesabın Kasa Hesabı olduğunu Parametreler Menüsü'ndeki Firma Parametreleri Girişi opsiyonunda belirleyebilir, seçtiğiniz hesabın tanımlanmasını da Hesap Planı Menüsü'nde yapabilirsiniz.). Hesabın seçilmesini [F1] tuşuyla çağıracağınız Hesap Planı Penceresi'nden yapabilirsiniz.

Kasa olarak kullanılacak hesabı belirlemenizden sonra (veya daha önce belirlenmişse) fişin girilmesine geçilir. Bir Tediye fişinin girilmesi bir önceki kısımda anlatılan Mahsup Fişi Girişi ile temel olarak aynıdır ve burada anlatılmayacaktır. Fiş girişi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız adı geçen kısıma bakın. Aşağıda bu ikisi arasındaki farkları görebilirsiniz.

Bu tuşa bastığınızda menünün hemen altında Kasa Hesabı: sorusu çıkar. Buraya Kasa Hesabı olarak kullanacağınız hesabın kodunu yazın ve [Enter] tuşuna basın. Hesabın seçilmesini [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz.

Muhasebe Fişlerinde K.D.V. Hesaplama

[F3] K.D.V. ekle tuşuyla K.D.V miktarı otomatik olarak gelir.

[F4] Cari ekle ile belge kodu verildiğinde cari hesap tutarı işlenir.

Fiş Listesi

Kaydettiğiniz yevmiye fişlerinin ekrana veya yazıcıdan listesini almak istediğinizde bu opsiyonu kullanabilirsiniz. Ayrıntılı yazıcı dökümü seçeneği de, toplu fiş dökümü imkanı sağlamaktadır.

Liste Filtrelerinin Girilmesi

Liste Tipi
   Bu soru fişlerin hangi sırada listeleneceğini belirlemenizi sağlar. Burada iki değişik seçim yapabilirsiniz:
   No'lar Arası. Fişleri numara sırasında listeler. Hemen altta gireceğiniz İlk Fiş No ve Son Fiş No değerleri, numarası bu değerler arasında bulunan fişlerin listeye dahil edilmesini sağlar.
   Tarihler Arası. Fişleri tarih sırasında listeler.

Bu iki opsiyondan birini seçmek için üzerine gelip [Enter] tuşuna basın veya [N] veya [T] tuşlarından birine basın.

İlk Fiş No, Son Fiş No
   Liste Tipi sorusunu [N] ile cevapladığınızda çıkan bu alanlara hangi numara aralığındaki fişlerin listeyi dahil edilmesini istiyorsanız o değerleri girin. Tüm fişlerin listede görünmesini istiyorsanız; İlk Fiş No alanına 1, Son Fiş No alanına da 99999 yazın. [F1] tuşuyla çağrılan Fiş Seçim Penceresi'nden seçim yaparak da ilk ve son fiş numaralarını belirleyebilirsiniz.

İlk Tarih, Son Tarih
   Liste Tipi sorusunu [T] ile cevapladığınızda çıkan bu alanlara hangi tarih aralığındaki fişlerin listeye dahil edilmesini istiyorsanız o değerleri girin. Tarihler gün/ay şeklinde yazılmalıdır. Tüm fişlerin listede görünmesini istiyorsanız; İlk Tarih alanına hesap dönemi başlangıç tarihini, Son Tarih alanına da hesap dönemi bitiş tarihini yazın.

Fiş Tipi
   Bu soru hangi tür fişlerin (Mahsup, Tahsil ve Tediye.) listede görünmesini istediğinizi sormaktadır. Burada dört değişik seçim yapabilirsiniz:
   [T] Tüm. Tipi ne olursa olsun bütün fişlerin listeye dahil edilmesini sağlar.
   [M] Mahsup. Sadece Mahsup fişleri listeye dahil edilir.
   [A] Tahsil. Sadece Tahsil fişleri listeye dahil edilir.
   [E] Tediye. Sadece Tediye fişleri listeye dahil edilir.

Fiş Cinsi
   Bu soru hangi fiş cinslerinin (Hiçbiri, Açılış, Kapanış, Satılan Malın Maliyeti, Enflasyon Düzeltme) listede görünmesini istediğinizi sormaktadır. Açılan seçenek penceresinde, [Boşluk/+/-] tuşlarını kullanarak döküme dahil etmek istediğiniz fiş cinslerini seçebilirsiniz. Başındaki işaret [-] olan fiş cinsleri listeye dahil edilmez.

Şube Kodu Aralığı
   Bu alanda gireceğiniz iki değer, hangi şubelere ait fişlerin listeye dahil edileceğini belirler. Tüm fişlerin listeye dahil edilmesini istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin.

Departman Kodu Aralığı
   Bu alanda gireceğiniz iki değer, hangi departmanlara ait fişlerin listeye dahil edileceğini belirler. Tüm fişlerin listeye dahil edilmesini istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin.

Özel Kod Aralığı
   Fişleri gruplamak için özel kod kullanıyorsanız, bu alanlarda hangi gruba dahil olan fişlerin listeye dahil edileceğini belirleyin. Özel kod kullanmıyorsanız, her iki alanı da [Enter] tuşuyla geçin.

Referans Tarihi Aralığı
   Bu alanda gireceğiniz iki değer, hangi referans tarihi aralığındaki fişlerin listeye dahil edileceğini belirler. Fişlerin referans tarihleri fiş tarihiyle aynıdır. Fiş işlemlerinde, alt menüdeki ".RefTarih" seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz. Bu şekilde gruplama yapıyorsanız, tarih aralığını belirleyin. Yoksa her iki tarihi de [Enter] tuşuyla geçin.

Ekran veya Yazıcı
   Burada, listeyi ekranda görmek istiyorsanız [E], yazıcıdan yazdırmak istiyorsanız [Y] tuşuna basın.

Ayrıntı veya Özet
   Yazıcı dökümü almak istediğinizde sorulan bu soruda yapacağınız tercih dökümün şeklini belirlemektedir:
   Ayrıntı. Bu listenin şekli fiş girişi sırasında Yaz-Kaydet komutuyla yazılan fişin aynısıdır. Fişteki bütün kalemler bir form şeklinde yazıcıdan dökülür.
   Özet. Her satırda bir fiş yer alacak şekilde bir döküm yapılır. Bir fişle ilgili; kayıt tarihi, madde numarası, fiş tipi, fiş açıklaması ve toplam meblağ yazılır.

Ayrıntılı fiş dökümü almak istediğinizde şu sorular sorulmaktadır:
Fiş Döküm Tipi
   Bu alanda, fişleri hangi formata göre yazdıracağınızı belirleyin:
   Muhasebe Fişi. Standart muhasebe fişi formatında döküm alabilirsiniz.
   Tahakkuk Müzekkeresi. Resmi dairelerde kullanılan Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri formatında döküm alabilirsiniz.
   Saymanlık İşlem Fişi. Resmi dairelerde kullanılan Saymanlık İşlem Fişi formatında döküm alabilirsiniz.

Form No
   Bu alanda, Parametreler Menüsü'nde bulunan Muhasebe Fişi Döküm Tanımı opsiyonunu kullanarak yaptığınız tanımın kodunu girin. Seçimi [F1] tuşuyla çağrılan pencereden de yapabilirsiniz.

Ayrı Sayfalara
   Bir fişin yazılması tamamlandıktan sonra, sayfanın çıkarılarak yeni sayfaya geçilmesini istiyorsanız bu soruda [Evet] tercihi yapın.

Liste Muhtevası

Ekran
   Ekran listesinde her satırda bir fiş yer alacak şekilde bir döküm yapılır. Bir fişle ilgili; kayıt tarihi, madde numarası, fiş tipi, fiş açıklaması ve toplam meblağ gösterilir.

Yazıcı, Ayrıntı
   Bu listenin şekli fiş girişi sırasında Yaz-Kaydet komutuyla yazılan fişin aynısıdır. Fişteki bütün kalemler bir form şeklinde yazıcıdan dökülür.

Yazıcı, Özet
   Bu listenin muhtevası ekrana çıkarılan liste ile aynıdır.

Listenin Dökülmesi

Ekran
   Ekran veya Yazıcı sorusunda [Ekran] tercihi yaptığınızda doğrudan listenin dökülmesine başlanır.

Ekrana dökümde bir ekran dolduktan sonra en altta Devam Etmek İçin Bir Tuşa Basın mesajı çıkar. Listenin devamını görmek istiyorsanız [Enter] tuşuna, terkedip menüye dönmek istiyorsanız [Esc] tuşuna basın.

Liste bittiğinde, en altta Menü İçin Bir Tuşa Basın mesajı çıkar ve herhangi bir tuşa basmanızdan sonra menüye dönülür.

Yazıcı
   Yazıcı Hazır mı (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplamanızdan sonra listenin dökülmesine başlanır ve döküm bitinceye dek devam edilir. Eğer dökümü durdurmak isterseniz [F1] tuşuna basın ve ekrana çıkan Döküm Yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın.

Fiş Sıralama ve Kesinleştirme

Yukarıda yevmiye fişlerinin karışık tarihli girilebildiğinden söz etmiştik. Her ne kadar program bu şekilde giriş yapmanıza izin verse de, vergi yasaları kayıtların tarih sırasında olmasını ister. Bu sebeple, yasalarla başınızın derde girmesini önlemek için, program girdiğiniz fişleri tarih sırasına sokma imkanı tanımaktadır.

Bu opsiyonun bir diğer kullanımı da kayıtların kesinleştirilmesidir ve resmi defterleri ( Yevmiye, Kebir, Kasa, v.s.) yazdırmadan önce bu opsiyonu çalıştırmanız gerekir. Çünkü Genel Muhasebe bilgileri kesinleştirilmemiş bir şirketin resmi defterlerinin yazılmasına izin vermez. Bunun amacı resmi defterlere yazılacak kayıtların doğruluğundan emin olmak ve bir defa deftere yazılmış kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmasına mani olmaktır.

Bu opsiyon fişleri sıralamadan sadece kesinleştirme yapmanıza imkan tanımaktadır. Ancak, resmi defterleri yazdırmadan önce, kesinleştirme ile birlikte sıralama da yapmanızı tavsiye ederiz. Böylece olası bir karışıklığın önüne geçmiş olursunuz. Çünkü tasdikli resmi defterleri sadece bir defa yazabilirsiniz, ve yazdırdıktan sonra bir yanlışlık farkettiğinizde geri dönüş olanağı bulamazsınız.

Unix ve Network sistemler
   Bu işlem sırasında üzerinde çalıştığınız şirketin fiş bilgi dosyaları yeniden düzenlenmektedir. Bu yüzden bir şirketin yevmiye fişleri sıralanırken, başka bir terminalden aynı şirket üzerinde çalışılmaması gerekir.

Sıralama Yapılacak mı
   Bu soruya, yevmiye fişlerini tarih sırasına koymak istiyorsanız [E], sadece kayıtları kesinleştirmek istiyorsanız [H] girin. [E] girdiğinizde doğrudan sıralama işlemine başlanır ve sıralama bitince Kesinleştirme Tarihi alanına gelinir. Sıralamanın nasıl yapıldığı aşağıda anlatılmıştır.

Fiş Sırası
   Mahsup,tahsil ve tediye fiş sıralaması ne şekilde yapılması isteniyorsa belirtilir.

Son Fiş Tarihi
   Bu alan sadece bilgi vermek amacıyla vardır. Burada gördüğünüz tarih, girmiş olduğunuz son fişin tarihidir. Bu tarihe bakarak alttaki Kesinleştirme Tarihi'ni girebilirsiniz.

Kesinleştirme Tarihi
   Buraya kayıtların hangi tarih itibariyle kesinleştirilmesini istiyorsanız o tarihi yazın. Eğer kesinleştirme yapmayacaksanız tarihi 00/00 olarak girin.

Buraya gireceğiniz tarih yevmiye defterinin kesinleştirme tarihidir. Bu tarihten önce girilmiş olan fişler kontrol edilmiş ve bir daha değişiklik yapılmamak üzere kesinleştirilmiş (resmileştirilmiş) kabul edilir. Daha sonra, yeni fişler girerken, fiş tarihini buraya yazdığınız tarihten önce bir tarih verdiğinizde program kabul etmez. Fişler kesinleştirilmişse alt hesaplarda değişiklik yapılamaz.

Başlangıç Fiş No
   Sıralama işleminin hangi fiş numarasından başlayacağını belirtir.

Fiş Sıralama
   Yukarıdaki Sıralama Yapılacak mı sorusuna [E] girdiğinizde doğrudan yevmiye fişlerinin sıralanmasına geçilir. Fişlerin sıralanması iki değişik metodla yapılmaktadır:
Sıralayarak
   Bu metod fişlerin tarih sırasına sokulmasını sağlar. Fişler, yılın ilk fişine, başlangıç fiş nosuna verilen değer sırasına göre numaralandırılır ve aradaki boş numaralar doldurulur. İlk sıralamada başlangıç fiş numarasını atlayarak verdiyseniz ilk numaralar boş kalır. Özellikle muhasebe bürolarına tavsiye edilen sıralama metodu budur.

Maddelendirerek
   Bazı firmalarda fişler karışık tarihli girilmekte ve girilen fişler aynı anda yazıcıdan dökülmektedir. Bu gibi yevmiye fişlerinin günlük hazırlandığı durumlarda fişlerin numaraları önem arzetmekte, fişlerin tarihe göre sıralanarak fiş numaralarının değişmesi sakıncalı olmaktadır.

Maddelendirerek sıralama söz konusu sakıncaları ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Fişler bu şekilde sıralandığında orijinal numaraları değişmemekte, tarih sırasına göre, fiş numarası gibi ikinci bir madde numarası belirlenmektedir. Daha sonra Yevmiye Defteri dökülürken, program deftere hem orijinal fiş numarasını hem de bu madde numarasını yazarak herhangi bir karışıklığa veya yasal soruna mahal vermemektedir. Bu sıralama metodu yevmiye fişlerini anlık olarak yazdıran firmalar tarafından kullanılabilir.

Bu sıralama metodlardan hangisinin kullanılacağı Parametreler Menüsü'ndeki Firma Parametreleri Girişi opsiyonunda yer alan Kesinleştirme Türü sorusuna verdiğiniz cevaba göre belirlenmektedir.

Sıralama esnasında ekranın en altında fişlerin eski ve yeni numaraları ile fişlerdeki madde numaraları gösterilir. Sıralama bittiğinde Kesinleştirme Tarihi alanına inilir. Sıralama devam ederken durdurmak isterseniz [F1] tuşuna basın ve ekrana çıkan Sıralama yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın.

Hesap Toplamları Kontrolü

Bu işlem, Hesap Planı'nda aylık bazda tutulan hesap toplamlarının, fiş işlemlerindeki tutar değerleriyle yeniden oluşturulmasıdır. Bu işlemle fişlerinizdeki değerler esas olacaktır.

Opsiyonu seçtiğinizde, işlemi açıklayan ve onay soran pencere açılır. Kontrolün başlamasını istiyorsanız [Tamam] seçeneğini tercih edin.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.