Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Muhtasar Beyanname Menüsü

 1. Giriş
 2. Muhtasar Beyanname Dökümü
 3. 1003 Formu Tanımı (Tablo I, Tablo II)
 4. 1003 Formu Tanımı (Tablo III)
 5. 1003 Formu Konum Tanımları
 6. Optik Form Yazıcı Tanımları

Giriş

Muhtasar Beyanname Menüsü'nde, vergi dairesine verdiğiniz Muhtasar Beyanname'nin tanımlanması ve yazdırılması ile ilgili opsiyonlar yer almaktadır. Program, bu menüde yapacağınız tanımlamaları kullanarak istediğiniz dönemin beyannamesini hazırlamanızı sağlamaktadır.

Muhtasar Beyanname Dökümü,
   Vergi dairesine verilecek Muhtasar Beyanname'nin parametrelerinin girilerek hazırlanıp yazdırılması.

1003 Formu Tanımı (Tablo I, Tablo II),
   Muhtasar Beyanname'nin önyüzünde bulunan tabloların doldurulabilmesi için gerekli tanımların yapılması.

1003 Formu Tanımı (Tablo III),
   Muhtasar Beyanname'nin arka sayfasında bulunan tablonun doldurulabilmesi için gerekli olan tanımlamaların yapılması.

1003 Formu Konum Tanımları,
   1003 optik formuna yazılacak alanların konum değerlerinin belirlenmesi.

Optik Form Yazıcı Tanımları,
   Optik form dökümünde kullanılacak yazıcı ayarlarının yapılması.

Menüdeki diğer opsiyonlar programın başka menülerine geçmenizi sağlamaktadır. Bu menülerin her biri bu kitapta ayrı birer bölüm olarak anlatılmıştır.

Muhtasar Beyanname Dökümü

Muhtasar Beyanname dökümü alabilmek için, öncelikle menüdeki diğer opsiyonları kullanarak tanımları yapmanız gerekir. Menüden bu opsiyonu seçtiğinizde açılan ekranda parametrelerin girişi de yapılmaktadır. Parametrelerin girişini yapabilmek için [F2] tuşunu kullanarak parametreler bölümüne geçin. Böylece her defasında parametrelere giriş yapmadan, yalnızca Beyanname Dönemi ve ücretli sayılarını girdiğinizde program, yaptığınız tanıma ve girdiğiniz yevmiye fişlerine bakarak istediğiniz dönemin beyannamesini hazırlayıp size verecektir.

Muhtasar Beyanname Parametrelerinin Girilmesi

Beyanname Başlangıç Ayı
   Bu alana, beyannamenin ilk döneminin başlangıç ayını girin.

Dönemdeki Ay Sayısı
   Bu alana, kaç ayda bir beyanname verdiğinizi yazın.

Sıfırlanacak Tutar
   Maliye Bakanlığı son zamanlarda başlattığı uygulama ile, beyannamelere yazılan tutarların yuvarlanmasını istemektedir. Bunun sebebi matrahların oldukça büyük olması ve artık 50,000 veya 100,000 lira gibi rakamların bir değerinin kalmamasıdır.

Buraya, beyannameye yazılacak tutarların, sıfırlanacak kısmını yazın. Yuvarlama yapılmasını istemiyorsanız bu alanı 1 olarak geçin. Program beyannameyi yazarken, tutarları buraya girdiğiniz değere göre değiştirir.

Sıfırlama Yöntemi (Sıfırlayarak, Yuvarlayarak)
   Bu iki opsiyondan birini baş tarafında gösterilen harfin tuşuna ([S] veya [Y]) basarak seçebilirsiniz.

Örnek:
Sıfırlanacak Tutar'a "50,000" girdiğinizi ve beyannameye yazılacak
tutarlardan birinin "123,475,000" olduğunu farz edersek; Sıfırlayarak tercihi bu tutarın "123,450,000" şeklinde, Yuvarlayarak tercihi ise "123,500,000" şeklinde yazılmasına sebep olur.

Sıfırlanacak Alan
   Bu alanda, beyannamenin hangi alanları için yukarıda belirlediğiniz Sıfırlama Yöntemi'nin kullanılacağını belirleyin:
   Tüm Alanlar. Beyannameye yazılan tüm tutarlar sıfırlanır.
   Ara Toplamlar. Beyannamenin hesaplanan alanları sıfırlanır. Bu alanlar şu şekildedir :
   Tablo II Gelir Vergisi Tevkifatı 2., 3., 4. alanlar;
   Tablo II Damga Vergisi 4. alan;
   Tablo II Fon Payı 4. alan.

Optik Form Kodu
   Bu alana, beyanname dökümünde kullanılacak, 1003 Formu Konum Tanımları'nda yaptığınız tanımın kodunu girin. Kodu [F1] tuşuyla çağrılan pencereden de seçebilirsiniz. Seçtiğiniz tanımın, yazdıracağınız matbu formun örnek numarasına sahip olup olmadığına dikkat edin.

Vergi Sorumlusunun Adı Soyadı
   Bu alana, vergi sorumlusunun ismini veya unvanını girin.

Beyannamenin Dökümü

Beyanname Dönemi
   Bu alana hangi döneme ait beyannameyi hazırlayacaksanız o dönemin numarasını yazın. Yazacağınız dönem numarası "1" ile "12" arasında bir sayı olmalıdır. Bu sayı, Dönemdeki Ay Sayısı alanına girdiğiniz değer ile uyumlu olmalıdır. Program, bu iki değeri kullanarak hangi ayın veya ayların beyannameye dahil edileceğini kendisi belirler.

Üç ayda bir beyanname veren mükellefler ise "1" ile "4" arasında bir rakam girmelidir. Bu mükellefler üç ayda bir beyanname verdikleri için, belli bir dönemin beyannamesi art arda gelen üç ayın bilgilerini içermektedir.

Asgari Ücretli Çalıştırılan
   Bu alana, asgari ücretle çalışan personel adedini girin.

Diğer Ücretli Çalıştırılan
   Bu alana, asgari ücretle çalışmayan personel adedini girin.

Yukarıdaki soruları cevaplamanızdan sonra program beyannameye yazılacak matrah ve tutarları hesaplamaya başlar. Hesaplama ve rakamların beyanname formu üzerine yerleştirilmesi bittikten sonra doğrudan ekran gösterimine geçilir. Beyannameyi ekranda inceleyebilir veya [F1] tuşuna basarak yazıcıya gönderebilirsiniz. [F1] tuşuna bastığınızda açılan pencereden yapacağınız seçim, beyannamenin ne tür kağıda yazılacağını belirler:
   Grafik Döküm. Program beyannameyi düz baskısız kağıda, grafik çizgiler kullanarak kendisi çizer.
   1003 Form Dökümü. Program optik okuyucu için hazırlanmış özel matbu formu doldurur.

Yazıcı Konum Tipi Seçimi
   1003 form dökümünü tercih ettiğinizde açılan bu pencerede, Optik Form Yazıcı Tanımları opsiyonunu kullanarak yapmış olduğunuz tanımlar listelenmektedir. Kullanılan yazıcıya özel komut dizilerini (escape sequence) içeren tanımı seçin. Ayrıca [F2] tuşuyla açılan pencerede sayfa marjlarında da değişiklik yapabilirsiniz.

Kopya Sayısı
   1003 form dökümünü tercih ettiğinizde açılan bu pencerede, beyannamenin kaç kopya yazdırılacağını belirleyin.

Yukarıdaki bütün sorular cevaplandıktan sonra en altta çıkan Yazıcı Hazır mı (E/H)? sorusu onaylandığında Sayfa Hazır mı? onayı alınarak döküm başlar ve yazdırılan sayfa sayısı, beyannamenin toplam sayfa sayısını geçtiğinde program menüye döner.

1003 Formu Tanımı (Tablo I, Tablo II)

Muhtasar Beyanname'yi yazdırabilmek için beyanname tanımını yapmış olmanız gerekir. Bu ve sonraki üç opsiyonu kullanarak beyanname tanımını tamamlayın.

Tanım Değerlerinin Girilmesi

Kod
   Bu sütunda, 1003 No'lu Muhtasar Beyanname'nin arka yüzünde, Ödemelerin Türüne Göre Kod Cetveli bölümünde belirtilen ve işletmenizde kullanılan kodları yazın. Kodları [F1] tuşuna basarak açılan Kod Seçim Penceresi'nden de seçebilirsiniz. Kod Seçim Penceresi'yle birlikte üzerinde bulunduğunuz satırdaki kodun açıklaması da görüntülenmektedir.

Sıra
   Bu sütunda, 1003 No'lu Muhtasar Beyanname'nin önyüzünde bulunan 18-19-21-22-23 numaralı alanlar kendi numaralarıyla tanımlanmaktadır. Bu sıra numaralarını [F6] tuşuna bastığınızda açılan Yardım Penceresi'nden de öğrenebilirsiniz. Program, farklı dizaynlara sahip Muhtasar Beyanname formlarına döküm almanıza imkan sağlamaktadır. Bu nedenle, sıra numaralarının yazdıracağınız matbu forma uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Alan
   Bu sütunda, 1003 No'lu Muhtasar Beyanname'nin önyüzündeki 6-16 satırlarının değerlerini bulabilmek için, ÖDEMELERİN GAYRİSAFİ TUTARI bölümüne yazılacak değerler için "Matrah", GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ TUTARLARI için "Vergi" seçin.

İlk Hesap Kodu, Son Hesap Kodu
   Bu iki alana, dönem içinde girilmiş fiş hareketlerinden oluşan meblağları beyannameye yazılacak olan hesap kodlarının aralığını yazın. Kod seçimini [F1] tuşuna basarak açılacak pencereden de yapabilirsiniz.

Tip
   Bu sütunda, satır değerinin oluşabilmesi için tanımladığınız hesabın alacağına, borcuna ya da hangi bakiyesine bakılacağını belirleyin (Borç, Alacak, Borç Bakiyesi veya Alacak Bakiyesi).

İşlem
   Bu sütunda, okunan değerlerin kod ya da satır toplamına nasıl bir etkisi olacağını belirleyin: Satır değerinin bulunabilmesi için tanımladığınız hesap değerinin toplanması için "Ekle", çıkartılması için "Çıkart" seçeneğini işaretleyin.

FP (Fon Payı)
   Kod sütununda tanımladığınız satır vergiyi içeriyorsa geçiş yapılan bu alanda, hesaplanacak satır değerinin fon payı matrahına dahil edilip edilmeyeceği tercihini yapın.

Tanım ekranında kullanabileceğiniz özel tuşlar ve işlevleri şu şekildedir:
[F1] Seçim. Alan Seçim Penceresi'ni açar.

[F2] Satır Sil. Bulunduğunuz satırı siler.

[F5] Satır Aç. Bulunduğunuz satırın üstünde yeni satır açar.

[F8] Tanım Kopyala. Tanım alınacak firma numarasının sorulduğu Tanım Kopyalama İşlemi Penceresi'ni açar. Başka bir firma için yaptığınız Muhtasar Beyanname Tanımı'nı, o firmanın kodunu yazarak çalıştığınız firma için de kullanabilirsiniz.

Örnek:
7/B Seçeneği için örnek bir tanım:
Şayet gider hesaplarında aşağıda belirtilen hesaplardan farklı bir hesap
kullanıyorsanız, tanıma kendi kullandığınız hesapları kaydedin.
Kod  Sıra  Alan   İlk Hesap  Son Hesap   Tip      İşlem
12      Matrah  791.01    791.09    Borç     Ekle
12      Vergi  360.10.01   360.10.01  Alacak    Ekle
21      Matrah  793.35    793.35    Borç     Ekle
21      Vergi  360.10.02   360.10.02  Alacak    Ekle
41      Matrah  794.42    794.42    Borç     Ekle
41      Vergi  360.10.03   360.10.03  Alacak    Ekle
    18   Vergi  360.20    360.20    Alacak    Ekle
    19   Vergi  360.10.11   360.10.11  Alacak    Ekle
    20   Vergi  360.10.14   360.10.14  Alacak    Ekle
    21   Vergi  360.21    360.21    Alacak    Ekle
    24   Vergi  360.10.15   360.10.15  Alacak    Ekle
    2   Vergi  360.10.10   360.10.10  Alacak    Ekle
7/A Seçeneği için örnek bir tanım:
Şayet gider hesaplarında aşağıda belirtilen hesaplardan farklı bir hesap
kullanıyorsanız, tanıma kendi kullandığınız hesapları kaydedin.
Kod Sıra  Alan   İlk Hesap   Son Hesap   Tip      İşlem
12      Matrah  720.1.10   720.1.11   Borç     Ekle
12      Matrah  740.1.10   740.1.11   Borç     Ekle
12      Matrah  760.1.10   760.1.11   Borç     Ekle
12      Matrah  770.1.10   770.1.11   Borç     Ekle
12      Vergi   360.10.01   360.10.01  Alacak    Ekle
21      Matrah  770.3.35   770.3.35   Borç     Ekle
21      Vergi   360.10.02   360.10.02  Alacak    Ekle
41      Matrah  770.4.42   770.4.42   Borç     Ekle
41      Vergi   360.10.03   360.10.03  Alacak    Ekle
   18   Vergi   360.20    360.20    Alacak    Ekle
   19   Vergi   360.10.11   360.10.11  Alacak    Ekle
   20   Vergi   360.10.14   360.10.14  Alacak    Ekle
   21   Vergi   360.21    360.21    Alacak    Ekle
   24   Vergi   360.10.15   360.10.15  Alacak    Ekle
   2   Vergi   360.10.10   360.10.10  Alacak    Ekle

1003 Formu Tanımı (Tablo III)

Muhtasar Beyanname'yi yazdırabilmek için beyanname tanımını yapmış olmanız gerekir. Beyannameyi tanımlamak için, 1003 Formu Tanımı (Tablo I, Tablo II) ve 1003 Formu Tanımı (Tablo III) opsiyonlarının yanı sıra 1003 Formu Konum Tanımları ve Optik Form Yazıcı Tanımları opsiyonlarını kullanarak tanımlama işlemini tamamlayın.

1003 Formu Tanımı (Tablo III) opsiyonuyla, beyannamenin arka sayfasında bulunan tablonun doldurulabilmesi için gerekli olan tanımlamalar yapılmaktadır. Bu tanımdaki alanlar, 8'li gruplardan oluşmaktadır. İlk beş alan, hesaplanacak tutarların kime ait olduğunu belirten, program tarafından herhangi bir işlem yapılmadan forma yazdırılacak değerlerdir. Ödemenin Gayrisafi Tutarı, Kesilen Gelir Vergisi Tutarı, Kesilen Fon Payı Tutarı alanlarına yazılacak değerlerin ise, Hesap Planı'ndaki hangi hesaplardan alınacağını şu şekilde belirleyin:
İlk Hesap Kodu, Son Hesap Kodu
   Bu iki alana, dönem içinde girilmiş fiş hareketlerinden oluşan meblağları beyannameye yazılacak olan hesap kodlarının aralığını yazın. Kod seçimini [F1] tuşuna basarak açılacak pencereden de yapabilirsiniz.

Tip
   Bu alana, ilgili hesaplarda oluşmuş miktarların, hangi hesaptan(Borç/Alacak) alınacağını girin.

1003 Formu Konum Tanımları

Bu opsiyonda, vergi dairesine verdiğiniz Muhtasar Beyanname için kullandığınız optik formların tanımı yapılmaktadır. Harf ve rakamların beyanname formuna düzgün oturması için, her kutucuğun koordinatları tanımlanabilmektedir.

Program ilk kurulduğunda standart bir tanıma sahiptir ve bu tanım "001 -1003 Formu Tanımı" adıyla kaydedilmiş haldedir. Bu tanım sizin kullandığınız optik formlara uymuyorsa, üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni form tanımları yapabilirsiniz.

Konum Tanımı için K.D.V. Beyannamesi Menüsü 1015A Formu Konum Tanımları opsiyonunu inceleyin.

Optik Form Yazıcı Tanımları

Bu opsiyonda, Optik form dökümünde kullanılacak yazıcı ayarlarının tanımı yapılmaktadır.

Program, HP Deskjet 690c için bir tanıma sahiptir, bu tanım üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bilgi için K.D.V. Beyannamesi Menüsü Optik Form Yazıcı Tanımları opsiyonunu inceleyiniz.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.