Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Cari Hesap İşlemleri Menüsü

  1. Giriş
  2. Cari Hesap Kartı
  3. Cari Hesap Kartı Silme
  4. Cari Hesap Kartları Listesi
  5. Cari Hareket Girişi
  6. Cari Hareket Değişikliği
  7. Cari Hareket Silme
  8. Cari İşlem Tipi Tanımlama
  9. Toplu Tahakkuk İşlemi

Giriş

Cari Hesap İşlemleri menüsü, ticari ilişki içinde olduğunuz şahıs ve firmaların bilgilerini birer hesap kartı şeklinde programa girmenize ve bu kartlar üzerinde çeşitli işlemler yapmanıza imkan tanıyan opsiyonlar içermektedir.

Menüde bulunan opsiyonlar ve yaptıkları işler aşağıda açıklandığı gibidir. Bu opsiyonlarla ilgili detaylı bilgiyi bölümün devamında bulabilirsiniz.

Cari Hesap Kartı,
   Ticari ilişkide olduğunuz her bir kişi ve kuruluş için bir tane olmak üzere, cari hesap kartlarının tanımlanması, kart bilgileri üzerinde değişiklik yapılması.

Cari Hesap Kartı Silme,
   Artık ihtiyacınız olmayan - örneğin, ilgili firma ile artık ticaret yapmıyorsanız - bir cari hesap kartının silinmesi.

Cari Hesap Kartları Listesi,
   Kayıtlı cari hesap kartlarının bir liste halinde ekrandan izlenmesi veya yazıcıdan yazdırılması, zarf üzerine yapıştırılacak adres etiketlerinin dökülmesi.

Cari Hareket Girişi,
   Cari hesapların borç ve alacaklarının hesap kartına işlenmesi.

Cari Hareket Değişikliği,
   Kaydedilmiş olan cari hareketler üzerinde değişiklik yapılması.

Cari Hareket Silme,
   Cari hesap kartlarına işlenmiş borç ve alacak hareketlerinin silinmesi.

Cari İşlem Tipi Tanımlama,
   Cari kartlara işlenen cari hareketleri sınıflandırmanızı sağlayan 10 değişik işlem tipinin tanımlanması.

Toplu Tahakkuk İşlemi,
   Cari Kartların hepsine veya istenen aralıktaki cari kartlara belli bir tutarı borç veya alacak olarak işletme.

Cari Hesap Kartı

Stok-Cari-Fatura programını kullanabilmek için, ticaret yaptığınız bütün şahıs ve firmalar için ayrı birer cari hesap kartı tanımlamanız gerekmektedir. Cari hesap kartı ait olduğu kişi veya kuruluşun resmi bilgilerini içeren bir kayıttır.

Bu ekranda aşağıda açıklanan bilgiler girilmektedir.

Cari Hesap Kodu
   Tanımlayacağınız cari hesaba vereceğiniz özel kod. 15 harf uzunluğundaki cari hesap kodları, cari hesap kartlarının seri numarası gibidir ve her kartın numarası eşsiz olmak zorundadır.

Program kod içinde, klavyede gördüğünüz bütün harf, rakam ve özel işaretlerini kullanmanıza izin verir. Programı verimli bir şekilde kullanmak ve belli bir amaç için (fatura keserken, rapor alırken, ...) aradığınız cari hesap kartına kolayca erişebilmek için kodlamayı düzgün yapmak zorundasınız. Bunu gerçekleştirmenin en kolay yolu öncelikle bir şablon belirleyip, bu şablona göre bütün müşteri ve satıcılar için kodları oluşturmaktır. Şablonu oluştururken aşağıdaki gibi teknikler uygulayabilirsiniz (Buradaki açıklamalar size yardımcı olmak için verilmiştir. Program için girdiğiniz kodun nasıl bir yapıya sahip olduğu hiç önemli değildir.):
1) 15 hanelik kod alanını alt bölümlere ayırın ve her bölümü cari hesabın belli bir özelliği için kullanın. Böylece hesapları kolayca gruplayabilirsiniz.

2) Sadece cari hesaplar için değil, bu alt bölümleri açıklayan gruplar için de cari hesap kartı tanımlayın. Böylece hem hangi bölümün ne manaya geldiğini daha sonra kolayca görebilir, hem de sizin dışınızdaki firma çalışanlarının sizin ne yaptığınızı anlamalarını kolaylaştırırsınız.

3) Kodun en sonundaki bölümü sadece ilgili cari hesapta bulunan bir özellik için kullanın. Böylece her cari hesabın türünün eşsiz bir koda sahip olacağını garantilemiş olursunuz.

4) Kod sonundaki özel bölümü ve grup belirten bölümleri alfabetik kısaltmalar şeklinde değilde nümerik değerlerle ifade ederseniz, sayılar arasında yeni bölümler açmanıza yetecek boşluklar (sayı atlamaları) bırakın. Böylece kart listesinin arasına yeni kartlar eklemeniz kolaylaşır.

Cari hesap kodunun ne gibi bölümlere ayrılacağı büyük ölçüde işletmenin ticaret şekline bağlıdır. Bölümler aşağıdaki türde bilgiler içerecek şekilde ayrıştırılabilir:
1) Satıcılar. Eğer birden çok firmadan mal alıyorsanız, bu firmaları arka arkaya gelecek şekilde kodlayın.

2) Bayiler. Eğer çok sayıda bayiniz varsa bu bayiler alt-alta gelecek şekilde kodlayın.

3) Müşteriler. Hem bayilere hem de müşteriye (tüketiciye) satış yapıyorsanız, müşterileri diğerlerinden farklı gruplamanız faydalı olacaktır.

Üstte anlatılan bölümleme teknikleri sadece ana grupları oluşturmanıza yaramaktadır. Peki binlerce müşterisi olan bir firma müşterilerini daha fazla alt gruplara nasıl ayıracaktır? Bu gibi durumlarda yapılacak şey benzer özellikleri paylaşan müşteriler için gruplar oluşturmaktır. Örneğin; il trafik kodlarına, faaliyet alanlarına, sizden ne tür mal aldıklarına, gerçek veya tüzel kişilik oluşlarına, isimlerinin ilk bir kaç harflerine, vs. göre gruplandırma yapabilirsiniz.

Yukarıdaki teknikler programı reel olarak kullanmaya başlamadan önce dikkatli bir analiz yapmanızı gerektirir. Cari hesap kodlarının kaç bölüme ayrılacağı ve her bir bölümün neyi ifade edeceği tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Size tavsiyemiz, kodun sonundaki hususi kısmı mümkün olduğunca kısa tutmanızdır.

Bunun yanında şunu da belirtmek isteriz ki, bu şekilde teknikleri kullanmak çok sayıda cari hesabı olan firmalar için faydalıdır. Örneğin; sadece bir kaç tane bölge dağıtıcısına satış yapan bir fabrika, kod olarak dağıtıcıların adlarını kullanabilir.

Cari hesap kartlarını kodlamanın bir diğer yolu da, "1"den başlayarak hepsine bir numara vermektir. Mevcut teknikler arasında en kullanışsızı kabul edilen bu yöntem, yukarıda da belirttiğimiz gibi, çok az sayıda cari hesapla çalışan işletmeler tarafından kullanılabilir.

Not: Kodun sonundaki özel kısım için kullandığınız sayıları "1, 2, 3, 10, 20, 100" şeklinde değil "001, 002, 003, 010, 020, 100" girmeniz iyi olur. Aksi halde program sıralamayı "1, 10, 100, 2, 20, 3" şeklinde yapar.

İsim 1, İsim 2

Adına cari hesap kartı tanımladığınız kişi veya kuruluşun ismi ya da unvanı. Programı kullanırken, [F1] tuşuyla çağırdığınız pencerelerde isme göre sıralama yaparak belli bir kartı kolayca bulmak için, metni düzgün ve standard bir düzende yazmalısınız. Örneğin; ismi oluşturan kelimelerin ilk harflerini büyük kalanını küçük yazmak veya tümünü büyük yazmak gibi. Ayrıca Türkçe harfleri de yerinde kullanmak gerekir. Örneğin; "İbrahim ..." adını, "İbrahim" veya "Ibrahim" şeklinde yazabilirsiniz. Ancak, hangisini seçerseniz sürekli onu kullanmalısınız. Bazen "İbrahim" bazen de "Ibrahim" yazmak iyi bir stil değildir, alfabetik sıralamayı karıştırır.

Cari Grup Kodu ve Adı
   Tanımladığınız cari hesap kartının üye olduğu grubun kodu ve adı (grup adı, grup kodunun hemen sağ tarafında gösterilir). 15 harflik cari hesap kodu alanı cari hesapları gayet iyi bir şekilde gruplandırmanıza yeteceği için, burada girdiğiniz grup kodu indeks olarak kullanılmaz. Daha çok bir "özel kod" niteliğindedir ve raporlarda belli bir gruba üye kartları seçmenize imkan tanır.

Not: Program cari hesap gruplarını tanımlamanızı sağlayan ayrı bir menü opsiyonu içermez. Cari hesap gruplarını bu ekranda tanımlamanız gerekmektedir.

Adres 1, Adres 2, Posta Kodu, İlçe, İl/Ülke, Telefon No, Faks No
   Bu alanlar tanımlamakta olduğunuz cari hesabın sabit bilgilerini girmek için kullanılmaktadır. Her bir alanın karşısına ifade ettiği bilgiyi yazabilirsiniz. Eğer başka ülkelerdeki firmalarla da çalışıyorsanız, ülkenin adını İl/Ülke alanına şehir adı ile birlikte yazabilirsiniz. Bu bilgiler zarf etiketlerine, irsaliyelere ve faturalara yazılmaktadır.

Vergi Dairesi, Vergi Numarası
   Tanımlamakta olduğunuz cari hesabın bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası. Fatura ve irsaliyelere yazılan bu bilgileri doğru olarak yazmaya dikkat edin.

BağKes (Bağkur Kesintisi)
   Bu alanda [Evet] girdiğinizde Müstahsil makbuzu işlemlerinde Bağkur oranı kullanılarak kesinti yapılmaktadır. [Hayır] olarak tanımladığınızda, müstahsil makbuzunun Bağkur kesintisi oranı sıfırlanmaktadır. Yine de kullanıcı, alt menü seçeneklerini kullanarak Bağkur oranı girebilmekte ve Bağkur kesintisi hesaplatabilmektedir.

Döviz Kodu,Tipi
   Cari hesaplamalarda kullanacağınız döviz varsa döviz kodu ve tipi girilir.[F1] tuşuyla açılan pencereden seçilebilir.

Cari Risk Limiti
   Bu alana gireceğiniz rakam, tanımladığınız cari hesabın size azami ne kadar borçlanabileceğini ifade eder. Cari hesabın borç bakiyesi, sizin kendi kriterlerinize göre belirlediğiniz bu limiti aşarsa, paranız riske girmiş demektir. Risk Analiz Raporu'nda durumu görerek gerekli tedbirleri önceden alabilirsiniz.

Çek/Senet Risk Limiti
   Cari Risk Limiti'nde olduğu gibi Çek/Senet Risk Limiti de kendi kıstaslarınıza göre belirleyeceğiniz bir rakamdır. Cari Risk Limiti müşterinin borç bakiyesini (ödenmemiş borcunu) kontrol etmek için, Çek/Senet Risk Limiti ise müşterinin çek ve senetle yaptığı ödemeleri kontrol etmek içindir. Burada risk ile kastedilen vadesi gelmemiş çek ve senetlerin ödenmeme ihtimalidir.

Uygulanacak Fiyat
   Cari hesaba fatura veya irsaliye keserken otomatik olarak getirilecek fiyatı ifade eder. Burada gireceğiniz değer "0" ile "7" arasında bir rakam olmalıdır. Bu yedi değişik fiyat hakkında bilgi edinmek için ilerideki Firma Parametreleri Girişi kısmına bakınız.

İskonto Oranı
   Tanımladığınız cari hesaba uygulanacak fatura altı iskonto oranı. Bu oran stok kartlarına girdiğiniz üç değişik kalem iskontodan hariç olarak, faturanın yekününe uygulanır.

Ödeme Opsiyonu
   Tanımlamakta olduğunuz cari hesaba ödeme uygulanacak ödeme opsiyonu. Program müşteriye kestiğiniz faturalar neticesinde hesabına işlenen borcun vadesinin buraya girdiğiniz gün sayısı kadar olduğunu kabul eder ve faturanın vadesini hesaplarken buna dikkat eder.

Fatura kesilirken Uygulanacak Fiyat, İskonto Oranı ve Ödeme Opsiyonu değerleri burada girdiğiniz gibi kabul edilir. Ancak, faturayı kaydetmeden önce değiştirebilirsiniz.

Referans Tarihi
   Program, cari hesap kartının ilk açıldığı tarihi otomatik olarak getirir. İsterseniz değiştirilebilirsiniz. Export ve Import işlemlerinde filtre olarak kullanılır.

Erişim Seviyesi
   Bu alana, hangi kullanıcıların kart bilgilerine ulaşabileceğini belirleyen erişim seviyesi değerini girin.

Muhasebe Kodu
   Entegrasyon modülünü kullanacaksanız bu alana cari hesap kartının muhasebe modülündeki hesap planında açmış olduğunuz hesap numarasını girin.

Kart Detay Bilgileri
   Bu ekranda, her bir cari hesap kartına, kartla ilgili 20 değişik bilgi girilebilmektedir. Uzunlukları ve başlıkları tanımlanabilen bu bilgilerde, cari hesap kartı ile ilgili çeşitli bilgi ve notlar tutulabilmektedir. Bu bilgiler fatura dökümüne de alınabilir. Müstahsil bilgileri de, cari kart detay bilgilerinde girilmektedir. Bunun için, müstahsile ait cari kartın detay sayfasına aşağıda belirtildiği şekilde bilgileri girmeniz gerekmektedir:

1.satır : Bağkur No
2.satır : Baba Adı
3.satır : Doğum Yeri ve Tarihi
4.satır : Bağkur Tutarı (hesaplanan Bağkur Tutarı sıfır ise buraya
girdiğiniz değer esas alınır.)

Cari Detay Bilgileri'nin 1. Satırı boş olan (başka bir ifadeyle Bağkur Numarası olmayan) carilerin Bağkur'dan muaf olduğu kabul edilir.

Bu bilgiler ışığında bir cari hesap kartı tanımlamak için menüden opsiyonu seçin ve aşağıdaki sırayla işlemleri yapın:
1. Cari Hesap Kodu alanına tanımlayacağınız karta özel kodu yazın. Daha önce tanımlanmış bir kartın bilgilerinde düzeltme yapacaksanız o kartın kodunu yazın.
   Program bir cari hesap kartını başka bir koda kopyalamanıza ve kartın kodunu değiştirmenize de imkan tanır:
   a. Önceden tanımladığınız cari hesap kartını seçin.
   b. [LnUp] tuşuyla Cari Hesap Kodu alanına çıkın.
   c. Kopyalama yapacaksanız, yeni kartın kodunu yazın ve [Enter] tuşuna basın. Kartın kodunu değiştirecekseniz, [F2] tuşuna basın ve yeni kodu yazın. Her iki halde de, girdiğiniz yeni koda sahip başka bir kart olmaması gerekir.

İkaz: Kod değiştirme sırasında program bütün fatura, makbuz ve cari hareketlerini tarayarak kartın kodunu değiştirir. Bu işlem, sizin iş hacminize bağlı olarak uzun sürebilir. Bu bakımdan işleme başlamadan önce bilgilerinizi yedeklemenizi öneririz.

2. İsim 1 ve İsim 2 alanlarına ilgili kişi veya kuruluşun adını veya unvanını yazın.

3. Cari Grup Kodu alanına kartın üyesi olduğu cari hesap grubunun kodunu yazın. Daha önce tanımlanmamış bir kod yazarsanız program sağ tarafa atlayarak grubun adını yazmanızı ister. Grup Kodu alanında iken aşağıdaki özel işlemleri yapabilirsiniz:
   a. Grubun adını değiştirmek için [Tab] tuşuna basın.
   b. Grubun kodunu değiştirmek için [F2] tuşuna basın ve yeni kodu yazın.

İkaz: Kod değiştirme sırasında program bütün cari hesap kartlarını tarayarak, bu gruba üye kartların tümünde değişiklik yapar. Bu bakımdan işleme başlamadan önce bilgilerinizi yedeklemenizi öneririz.
   c. Grubu silmek için [F3] tuşuna basın.

Not: Silmek istediğiniz gruba üye herhangi bir cari hesap kartı varsa, program bir mesaj verir ve kartı silmez. Önce söz konusu kartların bilgilerini değiştirmeniz veya silmeniz gerekir.

4. Ekrandaki diğer alanlara da kartın ilgili bilgilerini gerektiği şekilde yazın.

5. Bir sonra gelen ekranda kartın detay bilgilerini girin. 20 değişik detay bilgisini ekrana yukarıdan aşağıya yazın. Bir bilginin başlığını veya uzunluğunu (kaç harf olduğunu) belirlemek için [Tab] tuşuna basın.

6. En altta çıkan Bilgiler Doğru mu? sorusunu onaylayarak kartı kaydedin.

7. Başka kart varsa onları da tanımlayın, veya işiniz bittiyse [Esc] tuşuna basarak menüye dönün.

Cari Hesap Kartı Silme

Daha önce tanımladığınız bir cari hesap kartını, artık ihtiyacınız yoksa, bu opsiyonu kullanarak silebilirsiniz.

Görüntüsü Cari Hesap Kartı opsiyonu ile aynı olan bu opsiyonda yapmanız gereken, silmek istediğiniz kartı seçmek ve işlemi onaylamaktır:
7. Cari Hesap Kodu alanına silinecek cari hesap kartının kodunu yazın.

8. Ekranın en altında çıkan Silmekte Kararlı mısınız? sorusunu [E] ile cevaplayın.

Bir cari hesabı silmek için, söz konusu karta hiç cari hareket girilmemiş olması gerekir. Aksi halde Cari Hesabın Hareketi Var, Silinemez. mesajı gösterilir. Kartı mutlaka silmek istiyorsanız, önce Cari Hareket Silme opsiyonunu kullanarak hareketlerini tek tek silmeniz gerekir.

Cari Hesap Kartları Listesi

Cari Hesap Kartları Listesi opsiyonu, tanımlamış olduğunuz cari hesap kartlarını bir liste halinde ekranda görmenizi ya da yazıcıdan yazdırmanızı sağlamaktadır. Ayrıca mektup zarflarının üzerine yapışan etiketleri de yazdırabilirsiniz. Liste aşağıdaki seçenekleri içermektedir:
a) Listeye yazılacak cari hesap kartlarının belirlenmesi: Cari Kodu Aralığı, Cari Kodu Şablonu ve Cari Grup Kodu,
b) Kartların hangi sırada yazılacağı: Ad/Kod/Grup Sırasında?

c) Yazıcıdan alınan listenin liste formunda mı, zarf etiketi formunda mı olacağı: Liste veya Etiket?

Ekranda gördüğünüz bu seçenekler Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında anlatılmıştır. Bilgi edinmek için adı geçen kısma bakınız. Bu rapora özel seçenek aşağıda açıklandığı gibidir:
Bakiye Alt/Üst Sınırı
   Bu iki alanda, alacak bakiyesi hangi aralıkta olan kartların listelenmesini istediğinizi belirleyin.

Listelenecek Detay Bilgileri
   Bu alanda, 4 değişik detay bilgisi seçilebilmektedir. Buraya gireceğiniz rakamlar, cari hesap kartını tanımlarken yazdığınız detay bilgilerinin satır numaralarıdır. Bir detay bilgiyi, listede yazdırmak istiyorsanız, buraya o bilginin satır numarasını yazın. Detay bilgisine ait satır numarasını girmenizden sonra, girdiğiniz başlık bilgisi solda görüntülenerek, şablon alanına geçilir. Bu alanda yapılacak tercih, detay bilgisinin belli bir şablona göre (örneğin A?????. A harfiyle başlayanlar) aranmasını sağlar. ? işaretleri joker olarak kullanılmaktadır.

Adres/Telefon
   Ekran dökümünü tercih edip, Listelenecek Detay Bilgileri alanını boş geçtiğinizde sorulan bu soruda yaptığınız seçim, ekranda hangi bilgilerin (adres veya telefon) listeleneceğini belirler.

Kart Bilgileri Yazılsın
   Yazıcıdan cari hesap kartları listesi almak istediğinizde sorulan bu soruda, cari hesap kartına ait telefon, adres, vergi dairesi ve kodu bilgilerinin rapora dahil edilmesini istiyorsanız [Evet] seçin. Bu soruda [Evet] tercih ettiğinizde, listelenecek detay bilgisi de varsa Geniş döküm tercihi yaparak tüm bilgilerin listelenmesini sağlayabilirsiniz.

Rapor Muhtevası
   Belirlediğiniz kod aralığına düşen cari kartları kod, ad veya gruplarına göre alfabetik sırada listelenir. Yazıcı dökümünde, yukarıda belirtilen, Kart Bilgileri Yazılsın alanında [Hayır] seçip, Listelenecek Bilgi alanında hiç tercih yapmamanız durumunda, alacağınız liste yalnızca grup kodu ve adı, cari hesap kodu ve adı bilgilerini içerir. Program, maksimum genişliğe göre (ekran dökümü için 80; dar kağıt için 132; geniş kağıt için 230 karakter), hangi alanların rapora dahil edilebileceğini hesaplayarak listeyi hazırlar. Cari kart isim bilgisinin kaç karakterinin yazılacağı da, yaptığınız tercihlere göre program tarafından belirlenmektedir.

Cari Hesap Kartları Etiket Dökümü
   Yazıcı dökümünü tercih ettiğinizde sorulan Liste, Etiket sorusunda, [Etiket] seçmeniz durumunda açılan pencerede, tanım yaparak etiket yazdırabilirsiniz. Sadece bir etiket tanımı, program tarafından saklanabilmektedir.

Etiket Tanımı

Etiket Alanının Boyu
   Bu alanda, etiketin kaç satır uzunluğunda olduğunu belirleyin.

Etiket Alanının Eni
   Bu alanda, etiketin kaç karakter genişliğinde olduğunu belirleyin.

Satırdaki Etiket Sayısı
   Bu alanda, yan yana kaç adet etiket basılacağını belirleyin.

Satır/Kolon/Uzunluk
   Belirtilen alanların (Cari Adı 1 2, Adres 1 2, Posta Kodu, İl, İlçe, Cari Kodu, Grup Kodu) döküme dahil edilip edilmeyeceğini ve dahil edilecek, yani [X] şeklinde işaretlenmiş alanın, etiketin kaçıncı satırına, kaçıncı kolonundan itibaren, kaç karakter uzunluğunda yazdırılacağını belirleyin. Alanın etikete yazdırılmasını istemiyorsanız, [X] işareti bulunan kutucuktaki işareti boşluk çubuğuyla kaldırın.

Döküm Türü
   Bu soruda, dökümün dar veya geniş kağıda olacağı tercihini yapabilirsiniz.

Cari Hareket Girişi

Cari Hareket Girişi cari hesapların borç ve alacaklarını birer hareket halinde hesap kartlarına işlemek için kullanılır. Alış İşlemleri ve Satış İşlemleri menülerinden fatura kestiğinizde, Tahsilat İşlemleri ve Ödeme İşlemleri menülerinden de makbuz girdiğinizde cari hareketler program tarafından otomatik olarak işlenir. Ancak, programı ilk defa kullanmaya başlıyorsanız, önceki yıldan devreden cari hesap bakiyelerini bu opsiyonu kullanarak girmek zorundasınız.

Stok-Cari-Fatura'nın Fatura-İrsaliye modülünü ve Çek-Senet Takibi programını satın almamışsanız, cari hesapları takip etmek için kullanabileceğiniz yegane opsiyon Cari Hareket Girişi'dir.

Bu ekranın üst kısmında cari hareketin bilgileri girilmekte, alt kısmında ise girilmiş hareketler bir liste halinde gösterilmektedir. Borç ve alacak hareketlerini işlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Cari Kodu alanına kendisine borç veya alacak işleyeceğiniz cari hesap kartının kodunu yazın. Bir önceki harekette yazdığınız kodun kabul edilmesini istiyorsanız, bu alanı boş olarak [Enter] tuşuyla geçin.

2. Tarih alanına gün ve ay olarak işlemin tarihini yazın. Programın getirdiği tarih daha önce belirlediğiniz günün tarihidir. Dönem başı hesap bakiyesini yazıyorsanız tarih 01/01 olmalıdır.

3. Açıklama alanına girdiğiniz hareketi ifade eden bir açıklama yazın. Örneğin; dönem başı bakiyesini giriyorsanız ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN BAKİYE yazabilirsiniz. Bir önceki harekette yazdığınız açıklamanın kabul edilmesini istiyorsanız, bu alanı boş olarak [Enter] tuşuyla geçin.

4. İşlem Tipi alanında hareketin nev'ini ifade eden on değişik işlem tipi kodundan birini yazın. Örneğin; müşteriden yaptığınız nakit tahsilatı işliyorsanız 0 Nakit işlem türünü seçebilirsiniz. İşlem tipini [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz. Bu alanda [Tab] tuşuna basıldığında işlem yaptığımız kasayı değiştirebiliriz. Boşluk bırakıp enter tuşuna basarsak kasa kodu boş geçilir.

5. Vade Tarihi alanına girdiğiniz hareketin vadesini yazın. İşlem tipi 0 Nakit veya 2 Havale olarak belirlenmişse program bu alana uğramayarak doğrudan Borç alanına gider, ancak, [­] tuşuyla geri gelebilirsiniz.

6. Borç veya Alacak alanlarından birine meblağı yazın. Girdiğiniz hareket cari hesabın borcuysa Borç alanına, alacağıysa Alacak alanına yazmalısınız. Program önce Borç alanına uğradığından alacak rakamı girmek için [Enter]'a basmanız gerekir.

7. Ekranın en altında çıkan Bilgiler Doğru mu? sorusunu [E] ile onaylayarak kaydedin.

Bir cari hareketin kaydı yapıldıktan sonra program tekrar Cari Kodu alanına döner. Yeni bir hareket girmeye başlayabilir ya da, işiniz bitti ise [Esc] tuşuna basarak menüye dönebilirsiniz.

Girdiğiniz cari hareketleri değiştirmeniz gerektiğinde Cari Hareket Değişikliği opsiyonunu, silmeniz gerektiğinde Cari Hareket Silme opsiyonunu kullanabilirsiniz. Cari hareketle ilgili raporları da Cari Hesap Raporları menüsünden alabilirsiniz.

Cari Hareket Değişikliği

Cari Hareket Değişikliği opsiyonu çeşitli modüller kullanılarak cari hesap kartlarına işlenmiş olan cari hareketleri bir arada görmenize ve kayıtlar üzerinde değişiklik yapmanıza imkan tanımaktadır.

Cari hareketler cari hesap kartlarına aşağıdaki şekillerde işlenmektedir:
1. Cari Hareket Girişi'nden girdiğiniz hareketler borç veya alacak hareketi olarak,
2. Alış İşlemleri menüsündeki opsiyonları kullanarak kestiğiniz faturalar alacak hareketi olarak,
3. Satış İşlemleri menüsündeki opsiyonları kullanarak kestiğiniz faturalar borç hareketi olarak,
4. Tahsilat İşlemleri menüsünde kestiğiniz tahsil makbuzları alacak hareketi olarak,
5. Ödeme İşlemleri menüsünde kestiğiniz ödeme makbuzları borç hareketi olarak,
6. Çek-Senet İşlemleri menüsünde yaptığınız işlemler borç veya alacak hareketi olarak.

Bir cari hesap kartına işlenmiş hareketleri değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Cari Hesap Kodu alanına hareketlerini değiştirmek istediğiniz cari hesabın kodunu yazın.

2. Tarih alanına hangi tarihten sonraki hareketlerin gösterilmesini istiyorsanız o tarihi yazın. Buraya yazdığınız tarihten önceki hareketler listede gösterilmez. Yılbaşından itibaren bütün hareketleri görmek istiyorsanız 01/01 girin.

Tarihi belirlemenizden sonra, eğer o tarihten sonra kayıtlı hareket bulunursa, ekranın alt kısmında listelenerek alt menüye inilir. Girdiğiniz tarihte ve sonrasında kayıtlı hareket yoksa, bir hata mesajı gösterilerek tekrar Tarih alanına dönülür.

3. Alt menünün sunduğu opsiyonları aşağıda açıklandığı şekilde kullanarak gerekli değişiklikleri yapın ve işiniz bittiğinde [Esc] tuşuna basarak menüye dönün.

Ekranın alt kısmında verdiğiniz tarihten sonra kaydedilmiş hareketler gösterilmektedir. Her satırda bir cari hareket yer alacak şekilde aşağıdaki hareket bilgilerini ekranda görebilirsiniz:

Ekranın en alt satırında gördüğünüz alt menüde aşağıdaki opsiyonlar bulunmaktadır:
[A] Ayrıntı. Üzerinde bulunduğunuz hareketin ayrıntılarını ekranın üst kısmında izleyebilirsiniz. Hareket, alış veya satış faturasının hesaba tahakkuk ettirilmesi sonucu oluşmuşsa, [A] tuşuyla fatura ekranına geçiş yapabilirsiniz. Fatura ekranında, [Enter] tuşuna bastığınızda açılan pencerede, üzerinde bulunduğunuz satırdaki fatura kaleminin ayrıntılarını görebilirsiniz.

[I] İleri. Bir sayfa ileri gider.

[G] Geri. Bir sayfa geri gider.

[Oklar] Hareket. Kursor hareket tuşları gördüğünüz hareket listesi üzerinde dolaşmanızı sağlamaktadır. [LnDn] ve [LnUp] tuşlarını kullanarak satır satır, [PgUp] ve [PgDn] tuşlarını kullanarak da sayfa sayfa ilerleyebilirsiniz. Belli bir anda hangi hareketin üzerinde olduğunuz, o satır farklı bir renkte gösterilerek belirtilir. Ayrıca üzerinde bulunduğunuz hareketin detayları ekranın üst kısmında izleyebilirsiniz.

[Enter] Değiştir. Üzerinde bulunduğunuz hareketi değiştirmenizi sağlar. Tuşa bastığınızda hareket bilgileri ekranın üst kısmında gösterilerek Tarih alanına çıkılır ve gerekli değişiklikleri yapmanız beklenir. Burada gördüğünüz bilgiler Cari Hareket Girişi kısmında açıklanmıştır.

Değiştirme sırasında program Cari Kodu alanına çıkmanıza, dolayısıyla cari hesap kodunu değiştirmenize, izin vermez. Ayrıca Cari Hareket Girişi dışındaki modüller tarafından kaydedilmiş bir borç hareketini alacak hareketi, bir alacak hareketini de borç hareketi olarak değiştiremezsiniz.

[K] Kod Değiştir. Başka bir cari hesabın hareketlerini değiştirmek istediğinizde bu komutu kullanabilirsiniz. Tuşa bastığınızda alt ekrandaki hareketler ekrandan silinerek Cari Kodu alanına çıkılır. Burada yeni bir cari hesap kartı seçebilirsiniz.

[T] Tarih Değiştir. Bu komutu da başlangıç tarihini değiştirmek için kullanabilirsiniz. Tuşa bastığınızda alt ekrandaki hareketler ekrandan silinerek Tarih alanına çıkılır. Burada yeni bir başlangıç tarihi vererek aynı cari hesaba bu tarihten sonra girilmiş hareketleri görebilirsiniz. Ayrıca [LnUp] tuşuyla Cari Kodu alanına çıkarak başka bir cari hesap da seçilebilir.

Cari Hareket Silme

Cari Hareket Silme opsiyonu, cari hesap kartlarına daha önce işlenmiş olan ancak artık ihtiyaç duyulmayan veya yanlış olduğu için silinmesi gereken hareketleri silmek için kullanılır.

Bu opsiyonun kullanılışı bir önceki kısımda anlatılan Cari Hareket Değişikliği opsiyonu ile aynıdır. Ancak, alt menüde iken bir hareketin üzerinde gelip [Enter] tuşuna bastığınızda, en altta Silmekte Kararlı mısınız? sorusu çıkar. Üzerinde bulunduğunuz hareketin silinmesi için bu soruyu [E] ile cevaplayın.

Cari İşlem Tipi Tanımlama

Stok-Cari-Fatura cari hesaplara kaydedilen cari hareketleri on değişik işlem türü altında gruplandırmanıza ve bu grupların raporlarını ayrı ayrı almanıza imkan tanımaktadır. Bu on işlem tipinden ilk beşi program tarafından, modüller arası bağlantılar sırasında kullanılmakta, diğerleri ise sizin tercihinize bırakılmaktadır. Eğer ilk beş tanesi ihtiyacınızı karşılıyorsa kalanları hiç kullanmayabilirsiniz.

Programın kendi kullanımı için ayırdığı işlem tipleri şunlardır:
0: Nakit Tahsilat İşlemleri ve Ödeme İşlemleri menülerindeki opsiyonları kullanarak kestiğiniz tahsil ve tediye makbuzlarındaki nakit tutarlarını cari hesaba işlemek için kullanılır.

1: Fatura Alış İşlemleri ve Satış İşlemleri menülerindeki opsiyonları kullanarak kestiğiniz fatura tutarlarını cari hesaba işlemek için kullanılır.

2: Çek Tahsilat İşlemleri ve Ödeme İşlemleri menülerindeki opsiyonları kullanarak kestiğiniz makbuzlardaki çekleri ve Çek-Senet İşlemleri menüsünde yaptığınız işlemleri cari hesaba işlemek için kullanılır.

3: Senet Tahsilat İşlemleri ve Ödeme İşlemleri menülerindeki opsiyonları kullanarak kestiğiniz makbuzlardaki senetleri ve Çek-Senet İşlemleri menüsünde yaptığınız işlemleri cari hesaba işlemek için kullanılır.

4: Havale Tahsilat İşlemleri ve Ödeme İşlemleri menülerindeki opsiyonları kullanarak kestiğiniz makbuzlardaki havale tutarlarını cari hesaba işlemek için kullanılır.

Sizin özel tercihleriniz için ayrılmış olan son beş işlem tipini kullanmak istiyorsanız, ekranda gördüğünüz boş kısımlara gerekli tanımları yazmalısınız.

Toplu Tahakkuk İşlemi

Bu opsiyonu kullanarak, cari kartların hepsine veya istenen aralıktaki cari kartlara belli bir tutarı borç veya alacak olarak tahakkuk ettirebilirsiniz.

Tahakkuk Özelliklerinin Belirlenmesi

1. Tahakkuk ettirilmesini istediğiniz cari kartlarının belirlenmesi: Cari Grup Aralığı, Cari Hesap Kodu Aralığı ve Cari Kodu Şablonu.

2. Kapsamı: İşlem Tarihi, Açıklama, İşlem Tipi, Vade Tarihi.

3. Tahakkuk ettirilecek tutar: Borç, Alacak.

Yukarıdaki bilgileri girmenizden sonra sorulan Tahakkuk İşlemi Başlasın mı? Sorusunu [Evet] ile onayladığınızda işlem başlar ve tamamlandığında program menüye döner.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.