Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Cari Hesap Raporları Menüsü

  1. Giriş
  2. Cari Hesap Bakiye Raporu
  3. Cari Hesap İşlem Raporu
  4. Cari Hesap Ekstresi
  5. Risk Analiz Raporu
  6. Vade Analiz Raporu
  7. Tip Bazında İşlem Raporu

Giriş

Cari Hesap Raporları menüsü, cari hesapların durumu ile ilgili raporlar almanızı sağlayan opsiyonlar içermektedir. Menüde bulunan opsiyonlar ve işlevleri aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Cari Hesap Bakiye Raporu,
   Borç ve alacak hareketleri neticesinde cari hesaplarda oluşan bakiyelerin detaylı veya özet olarak gösterildiği rapor.

Cari Hesap İşlem Raporu,
   Herhangi iki tarih arasında cari hesaplara kaydedilmiş hareketlerin, işlem tipine göre ayrılarak listelendiği rapor.

Cari Hesap Ekstresi,
   Cari Hesapların son durum bakiyelerini gösteren mutabakat yazısıdır.

Risk Analiz Raporu,
   Belli bir tarihten önce girilmiş hareketler neticesinde oluşan borç bakiyesi cari risk limitini aşan cari hesapların gösterildiği rapor.

Vade Analiz Raporu,
   Herhangi iki tarih arasında girilmiş borç ve alacak hareketlerinin eşleştirilerek tahakkuk eden vade farkı rakamlarının hesaplanıp gösterildiği rapor.

Tip Bazında İşlem Raporu,
   Cari hesaplara göre değil, yapılan işleme göre cari hesaplarda hangi tarihte işlem yapıldığını gösteren rapor.

Cari Hesap Bakiye Raporu

Cari Hesap Bakiye Raporu, cari hesap kartlarına işlediğiniz borç ve alacak hareketleri neticesinde oluşan cari hesap bakiyelerini gösterir. Bu raporu, cari hesaplatın bakiyelerini topluca görmek için kullanabilirsiniz. Rapor aşağıdaki seçenekleri içermektedir:

Ekranda gördüğünüz bu seçenekler Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında açıklanmıştır. Bu rapora özel seçenekler ise aşağıdaki gibidir:
Bakiye Alt/Üst Sınırı
   Bu iki alanda, bakiye tipine göre, hesap bakiyesi hangi aralıkta olan kartların rapora dahil edilmesini istediğinizi belirleyin. Bakiye üst sınırını girdikten sonra hemen sağda açılan pencerede bakiye tipini (Tüm/Borçlu/Alacaklı) belirlemeniz gerekir.

Bakiye İşlemleri
   Bu alanda, bakiyeyi sağlayan işlemlerin gösterilmesi için [Var] seçin.

Rapor Tipi
   Bu soru raporun hangi tarihe kadar olan hareket kayıtlarını içereceğini belirlemenizi sağlar:
   Genel. Dönem boyunca girilmiş bütün hareketler rapora dahil edilerek, cari hesap bakiyelerinin son durumu gösterilir. Bunu seçtiğinizde, program Tarih Aralığı, Vade Tarihi Aralığı ve İşlem Tipi sorularını sormaz.
   Tarih Belirterek. Hemen altta gireceğiniz Tarih Aralığı'nda girilmiş hareketler rapora dahil edilerek, neticesinde oluşan bakiyeler gösterilir.

Cariler Arası Çizgi
   Yazıcı dökümü almak istemeniz durumunda sorulan bu soruda, satırlar arasında çizgi olmasını istiyorsanız [Evet] seçin.

Rapor Muhtevası

Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (tutarların) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir.

Belirlediğiniz kod aralığına giren cari hesap kartlarının bakiyeleri gösterilir. Ekran dökümünde, cari hesap kodu, adı ve cari hesabın toplam borç, toplam alacak tutarları, bakiyesi ve bakiye tipi (A:Alacak; B:Borç) gösterilir. Yazıcı dökümünde ise, ekran dökümünde gösterilen değerlere ek olarak borç ve alacak bakiyeleri ayrı ayrı belirtilir ve bu nedenle, ayrıca bakiye tipi belirtilmez. Cari hesap adının kaç karakterinin yazılacağı, tercihlerinize göre program tarafından belirlenmektedir.

Cari Hesap İşlem Raporu

Cari Hesap İşlem Raporu, herhangi iki tarih arasında cari hesaplara girilmiş işlemleri, hesap kartına göre ayırarak listeleyen bir rapordur. Bu raporu, belli bir cari hesabın işlemlerini detaylı olarak topluca görmek için kullanabilirsiniz. Rapor aşağıdaki seçenekleri içermektedir:

Ekranda gördüğünüz bu seçenekler Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında anlatılmıştır. Bilgi edinmek için adı geçen kısma bakınız.

Rapor Muhtevası

Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (tutarın) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir.

Her cari hesap kartı için ayrı olmak üzere, belirtilen tarih dönemindeki cari hareketler tarih sıralı olarak listelenir. Belli bir işlem tipi seçilmişse, gösterilen hareketler sadece o işlem tipinin kodu kullanılarak kaydedilmiş olanlardır. Hareketin tarih, açıklama, işlem tipi, borç veya alacak tutarı kümülatif bakiyesi yazılır. Hareket açıklamasının kaç karakter uzunluğunda yazılacağı, tercihlerinize göre program tarafından belirlenmektedir.

Ekrana alınan raporda, bir ekran dolduktan sonra, ekranın en alt satırında kullanabileceğiniz opsiyonlar gösterilir:
[F1] Sonraki Kod. Kod sıralamasına göre bir sonra gelen cari hesap kartının işlemlerini listeler.

[F2] Önceki Kod. Bir önceki cari hesap kartının hareketlerini gösterir.

[Esc] Terk. Raporu terk ederek seçenek ekranına döner.

Bunların dışında bir tuşa bastığınızda, program, normal akışında rapor dökümüne devam eder.

Cari Hesap Ekstresi

Cari Hesap Ekstresi, extre tarihi itibariyle cari hesapların son durum bakiyelerini gösteren mutabakat yazısıdır. Rapor seçenekleri için, yukarıda anlatılan Cari Hesap Bakiye Raporu'nu inceleyebilirsiniz.

Risk Analiz Raporu

Ödenmemiş borç bakiyesi veya vadesi gelmemiş çek ve senetleri olan tüm müşterilerin - sizin açınızdan - bir riski vardır. Risk Analiz Raporu, cari riski veya çek/senet riski cari hesap kartlarında kayıtlı risk limitlerini aşan müşterileri öğrenmek için kullanılabilir. Rapor aşağıdaki seçenekleri içermektedir:

Ekranda gördüğünüz seçenekler Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında anlatılmıştır. Bu rapora özel seçenekler aşağıdaki gibidir:
Rapor Tipi
   Bu soru, riskinin derecesine göre hangi cari hesapların rapora yazılacağını belirler:
   Limiti Aşanlar. Riski cari hesap kartında kayıtlı risk limitini aşan müşteriler gösterilir.
   Tüm Riskliler. Cari hesap kartında kayıtlı risk limitine bakmaksızın, riski olan tüm müşteriler gösterilir.

Önceki Yıldan Devreden
   Bu alanda, önceki yıldan devreden hesap bakiyesinin işleme dahil edilmesini istiyorsanız [Evet] seçin.

Cariler Arası Çizgi
   Yazıcı dökümü almak istemeniz durumunda sorulan bu soruda, satırlar arasında çizgi olmasını istiyorsanız [Evet] seçin.

Rapor Muhtevası

Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (tutarın) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir.

Her satırda ayrı bir cari hesap olmak üzere; cari hesabın kodu, adı, cari riski (borç bakiyesi), çek/senet riski (vadesi gelmemiş çek ve senetlerinin toplamı) ve bu iki risk rakamının toplamı gösterilir. Cari adının kaç karakter uzunluğunda yazılacağı, tercihlerinize göre program tarafından belirlenmektedir.

Vade Analiz Raporu

Vade Analiz Raporu, cari hesapların borç ve alacak vadelerini karşılaştırarak, bakiyenin vadesini hesaplar. Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır:
Borcun ve alacağın toplamları ve ortalama vadeleri bulunur. Varsa, bakiyesi ve vadesi hesaplanır. Bakiyenin vadesi son tarihten önce ise vade farkı hesaplanır. Bakiye sıfır (borç ve alacak eşit) olsa bile, borç ve alacak vadeleri farklı ise yine vade hesaplanır.

Rapor aşağıdaki seçenekleri içermektedir:

Ekranda gördüğünüz seçenekler Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında anlatılmıştır. Bu rapora özel seçenekler aşağıdaki gibidir:
Nakli Yekun
   Bu soruda, rapor sayfalarının ilk satırında önceki sayfalardan devreden toplam tutarın görüntülenmesini istiyorsanız [Evet] seçin.

Aylık Vade Farkı
   Yüzde olarak, vade farkının hesaplanmasında kullanılacak aylık oran.

Ayrıntı veya Özet
   Ayrıntı. Belirlenen aralıktaki her cari hesabın, Tarih Aralığı'nda belirlenen dönem içindeki bütün hareketleri ayrı ayrı gösterilir.
   Özet. Belirlenen aralıktaki her cari hesabın, Tarih Aralığı'nda belirlenen dönem içindeki hareketlerinin toplamı tek bir satır olarak gösterilir.

Hesaplama Yöntemi
   Vade farkı hesaplamasının ne şekilde olacağı seçilir:
   Bakiyenin Vadesi. Cari Hesapta bakiye üzerinden vade farkı hesaplanır.
   Günlük Değer. Kesilen faturalar ve tahsilatların günlük değeri bulunarak ortalama vade hesaplanır.
   İşlem Bazında Vade Analizi. Kesilen bir faturadan sonra yapılan ödemeler ilk fatura bakiyesi tamamlanıncaya kadar bu faturadan düşülür daha sonra ikinci fatura dikkate alınır.

Bakiye Alt Sınırı
   Bu alanda, baz alınacak olan en düşük bakiye tutarını girin.

Cariler Arası Çizgi
   Yazıcıdan, Vade Analiz Özet Raporu almak istemeniz durumunda sorulan bu soruda, satırlar arasında çizgi olmasını istiyorsanız [Evet] seçin.

Rapor Muhtevası

Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (tutarın) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir.

Raporda, her cari hesabın işlemleri ayrı ayrı olmak üzere; işlem tarihi, açıklaması, işlem tipi, vadesi, borç ve alacak gün sayıları gösterilir. Günler; "+" ise vade, son tarihten önce, "-" ise vade son tarihten sonra demektir. Hareket açıklamasının kaç karakter uzunluğunda yazılacağı, tercihlerinize göre program tarafından belirlenmektedir.

Tip Bazında İşlem Raporu

Cari Hesap İşlem Raporunu, işlem tipi (Nakit, Fatura, Çek, Senet, Havale gibi) bazında da almak mümkündür. Rapor filtrelerinin girilmesi için, bu menüdeki diğer raporları inceleyebilirsiniz.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.