Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Personel Bildirgeleri Menüsü

 1. Giriş
 2. İşe Giriş Bildirgesi Dökümü
 3. İşçi Bildirim Listesi - EK:1
 4. İşçi Çıkış Bildirimi - EK:2
 5. İşe Giriş Dizi Pusulası
 6. Vergi İndirim Dilekçesi
 7. Vizite Kağıdı
 8. Hizmet Akdi - İşe Başlama
 9. İbraname - İşten Ayrılma
 10. Sigortalı Bildirim Belgesi
 11. Sigorta Kolu Tercih Bildirimi
 12. Serbest Bölge Giriş İzni Talep Formu
 13. Eski Tasarruf Bildirgeleri

Giriş

Personel Bildirgeleri Menüsünde, verilmesi zorunlu resmi bildirgeler dışında, yine resmiyet arzeden ancak özel durumlarda hazırlanan, personelle ilgili listeler ve bildirimler bulunmaktadır.

Bu menüde yer alan opsiyonların adları ve ne gibi işlere yaradıkları aşağıda kısaca özetlenmiştir. Bu opsiyonların her biri bölümün devamında ayrı birer kısım olarak anlatılacaktır.

İşe Giriş Bildirgesi Dökümü,
   İşe yeni alınan bir işçiyi Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirmek için hazırlanan belge.

İşçi Bildirim Listesi - EK:1,
   İşe yeni giren işçileri Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirmek üzere yazdırılan liste.

İşçi Çıkış Bildirimi - EK:2,
   İşten ayrılan sigortalı bir işçiyi Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirmek üzere hazırlanan belge.

İşe Giriş Dizi Pusulası,
   Bir dönem içinde işe giren personel sayısı 2 kişiden fazla olduğunda, İşe Giriş Bildirgeleri, İşe Giriş Dizi Pusulası ile birlikte verilir.

Vergi İndirim Dilekçesi,
   İlgili kanun maddesi gereğince özel gelir vergisi indiriminden yararlanacak işçi için, dosyasında saklanmak üzere hazırlanan belge.

Vizite Kağıdı,
   Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesindeki sağlık birimlerine muayene ve tedavi için başvuracak işçiye işveren tarafından verilecek olan belge.

Hizmet Akdi - İşe Başlama,
   Belirli veya belirsiz süreli hizmet akitleri için yazılması gereken sözleşme.

İbraname - İşten Ayrılma,
   İşten çıkan veya çıkarılan personele verilen belge.

Sigortalı Bildirim Belgesi,
   İş yerinizde işe yeni başlayan işçi tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilmek üzere hazırlanan belge.

Sigorta Kolu Tercih Bildirimi,
   Emekli işçiler için Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilmek üzere hazırlanan belge.

Serbest Bölge Giriş İzni Talep Formu,
   Serbest bölgedeki fabrikalarda çalışan işçiler için giriş kartı alabilmek için düzenlenen form.

Eski Tasarruf Bildirgeleri,
   Tasarruf Teşvik Fonu'yla ilgili belgelerin (Tasarruf Kayıt Bildirgesi, Tasarruf Şahıs İcmal Formu, İşyeri Dğşk. Tasarruf Bildirgesi) yazdırılması.

Menüdeki diğer opsiyonlar programın başka alt menülerine geçiş imkanı sağlamaktadır.

Bu menüdeki opsiyonların her biri belli bir bildirge veya listenin yazıcıdan yazdırılmasını sağlamaktadır. Dökümlerin tümü resmi belgeler oldukları için, sadece rapor dönemi, şekli ve içeriği ile ilgili bir kaç soru sorulmaktadır. Soruların çoğu birbirine benzer olduğundan, her opsiyon için ayrıca anlatılmayacaktır. Aşağıdaki açıklamalar, bu menüdeki opsiyonların tümünde geçen rapor opsiyonlarına hitap etmektedir.

Döküm Opsiyonlarının Girilmesi

Personel Aralığı
   Bu alanda gireceğiniz iki değer döküme dahil edilecek sicil numarası aralığını belirlemektedir. Sicil numarası bu ikisi arasına düşen bütün personel dökümde yer alır. Seçimi [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz. Bütün personelin dökülmesini istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin.

Ücret Türü
   Bu alanda yapacağınız seçim, hangi tür ücretle çalışan işçilerin döküme dahil edileceğini belirler. Bunun için [F1] veya [Backspace] tuşuna basarak seçenek penceresinin açılmasını sağlayın ve seçiminizi yapın.
   Maaşlı Personel. Sadece aylık ücretle çalışan işçiler döküme dahil edilir.
   Gün Ücretli Personel. Sadece günlük ücretle çalışan işçiler döküme dahil edilir.
   Saat Ücretli Personel. Sadece saat ücretli çalışan işçiler döküme dahil edilir.
   Tüm Personel. Bütün işçiler döküme dahil edilir.

Departman Aralığı
   Bu alanda gireceğiniz iki değer, hangi departmanlarda çalışan personelin döküme dahil edileceğini belirler. Çalıştığı departmanın kodu bu iki değer arasına düşen bütün personel dökümde görünür. Tüm personelin yer almasını istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin.

Özel Kod 1-2 Aralığı
   Personeli gruplamak için özel kod kullanıyorsanız, bu alanlarda döküme dahil edilecek personel gruplarını belirleyin. Özel kod kullanmıyorsanız ve/veya tüm personelin döküme dahil edilmesini istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin.

Giriş Tarihleri
   Bu alanda gireceğiniz iki tarih, hangi tarihler arasında işyerinizde çalışmaya başlamış personelin döküme dahil edileceğini belirler. İşe giriş tarihi bu ikisi arasına düşen bütün işçiler dökümde gösterilir. Tüm personelin dökümde yer almasını istiyorsanız her ikisini de [Enter] ile geçin.

Çıkış Tarihleri
   Bu alanda gireceğiniz iki değer, hangi tarihler arasında işten ayrılmış personelin döküme dahil edileceğini belirler. İşten çıktığı tarih bu ikisi arasına düşen tüm işçiler dökümde görünür. Tüm personelin dökümde yer almasını istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin.
   Sadece çalışmakta olan personelin dökümde yer almasını istiyorsanız her ikisine de 00/00/0000 girin. Sadece işten çıkmış personelin dökümde yer almasını istiyorsanız soldaki tarihe 00/00/0000'dan büyük bir değer girin. Örneğin: "01/01/0001".

Grafik/Baskılı
   Bu alanda yapacağınız seçim, ilgili belgenin ne tür kağıda yazılacağını belirler:
   Grafik. Program belgeyi düz baskısız kağıda, grafik çizgiler kullanarak kendisi çizer.
   Baskılı. Program bilgisayar için hazırlanmış özel matbu formu doldurur.

Personel Seçerek
   Bu alanda, programın yukarıdaki filtrelerden geçebilen her personel için, döküme dahil edilip edilmeyeceğini sormasını istiyorsanız [Evet], aksi takdirde [Hayır] seçin.

Nüsha Sayısı
   Bu alana belgenin kaç nüsha olarak yazılacağını girin. İlgili belgelerin kanunen kaçar nüsha olması gerektiği aşağıdaki kısımlarda belirtilmiştir. Belgeyi matbu forma yazdıracaksanız nüsha sayısını "1" girin.

Grafik Çizgiler
   Grafik döküm tercih ettiğinizde görüntülenen bu alanda, belgenin sürekli (kesiksiz) grafik çizgiler kullanılarak daha iyi bir görüntüye sahip olmasını istiyorsanız [Evet], dökümün hızlı olmasını istiyorsanız [Hayır] girin.

Yazı Tipi
   İşçi Bildirim (EK:1) ve İşçi Çıkış Bildirim (EK:2) dökümlerinde sorulan bu soruda, listenin dar punto yazı kullanılarak dar kağıda yazılmasını istiyorsanız [Dar], normal punto kullanılarak geniş kağıda yazılmasını istiyorsanız [Normal] girin.

Bütün bu sorularda, ekranda gösterilen değerlerin kabul edilerek döküme geçilmesini istiyorsanız [PgDn] tuşuna basın.

Dökümün Yapılması

Yukarıdaki bütün sorular cevaplandıktan sonra en altta çıkan Yazıcı Hazır mı (E/H)? sorusu onaylandığında döküm başlar ve bittiğinde tekrar menüye dönülür.

Eğer Personel Seçerek sorusunda [Evet] seçmişseniz, okunan her işçi için, en altta Seçilsin mi? sorusu sorulur. Adını gördüğünüz işçinin listeye dahil edilmesini istiyorsanız bu soruyu [Evet] ile cevaplayın.

Bu menüdeki opsiyonların her biri belli bir resmi belgeyi hazırlamakta kullanıldığı için ekrana döküm alamazsınız. Ancak, 7 numaralı yazıcıyı kullanarak dökümü ekranda görebilirsiniz.

Döküm Editörü

İşe Giriş Bildirgesi, Vizite Kağıdı, Hizmet Akdi, İbraname, Sigortalı Bildirim Belgesi, Sigorta Kolu Tercih Bildirimi, Serbest Bölge Giriş İzni Talep Formu dökümlerinde, program döküme başlamadan önce yazıcıya gönderilecek çıktıyı ekrana getirir ve döküm üzerinde değişiklik ve düzeltme yapmanıza imkan tanır. Bu ekranda, programın hazırladığı döküm üzerinde ilave ve düzeltmeler yapabilirsiniz. Döküme son şeklini verdikten sonra [F1] ile yazıcıya gönderebilir veya [Esc] ile dökümden vazgeçebilirsiniz.

İşe Giriş Bildirgesi Dökümü

İşveren tarafından işe alınan sigortalılar için, nüfus cüzdanlarına göre üçer nüsha olarak düzenlecek olan İşe Giriş Bildirgeleri, işçinin işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderilir.

Bildirgenin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş kısmına bakın. Bildirgenin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

İşçi Bildirim Listesi - EK:1

İşveren tarafından işe alınan sigortalılar için, nüfus cüzdanlarına göre üç nüsha olarak düzenlenen İşçi Bildirim Listesi, işçilerin işe başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilir. Bu bildirgede işin mahiyeti açıkça belirtilmelidir.

Bildirgenin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş kısmına bakın . Bildirgenin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

İşçi Çıkış Bildirimi - EK:2

İşveren tarafından, işten ayrılan sigortalılar için üç nüsha olarak düzenlenen İşçi Çıkış Bildirimi, işçilerin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilir.

Bildirgenin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş kısmına bakın . Bildirgenin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

İşe Giriş Dizi Pusulası

Belli bir dönemde işe giren işçi sayısı 2 kişiden fazla olduğunda, İşe Giriş Bildirgeleri , İşe Giriş Dizi Pusulası ekinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilir (SSK İşlemleri Yönetmeliği; madde 14).

Bildirgenin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş kısmına bakın . Bildirgenin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

Vergi İndirim Dilekçesi

İşveren, bir ücret karşılığı Hizmet Akdi Sözleşmesi yaptığı personelin Gelir Vergisi matrahının hesaplanmasında, personelin G.V.K. 31. maddesine istinaden özel indirimden yararlandırılabilmesi için, örneği Bakanlıkça hazırlanan Vergi İndirim Dilekçesi'ni işe başlayan personele imzalatması ve bu belgeyi personelin dosyasında saklaması zorunludur. Aksi takdirde ilgili personelin ücretine özel indirim uygulanamaz.

Dilekçenin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş kısmına bakın . Dilekçenin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

Vizite Kağıdı

İşveren, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun hekimleri tarafından veya sağlık tesislerinde muayene ve tedavi için başvuran sigortalılar, eşleri veya bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, örneği Kurumca belirlenen Vizite Kağıdı'nı, talep edilmesi durumunda işçiye vermekle yükümlüdür.

Bu ekranda adına vizite kağıdı düzenlenecek işçi seçilerek, vizite kağıdının yazılması gerçekleştirilmektedir.

Personel Numarası
   Bu alana, vizite kağıdı talep eden personelin sicil numarasını yazın. Personeli [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.

Belge Tarihi
   Bu alana, belge üzerine yazılacak belge tarihini girin.

Belge Türü
   Bu alanda, yapacağınız seçim dökümü alınacak belgenin türünü belirler. Seçim için [F1] veya [Backspace] tuşuna basarak seçenek penceresinin açılmasını sağlayın ve belge türünü belirleyin:
   Kendisi. İşçinin kendisi için vizite kağıdı yazılır.
   Eş ve Çocukları. İşçinin eşi ve çocukları için vizite kağıdı yazılır.
   Sağlık Belgesi. İşçinin kendisi veya yakınları için sağlık belgesi yazılır.

Bu soruda Eş ve Çocukları veya Sağlık Belgesi tercihi yaptığınızda ayrıca şu sorular sorulur:
Hastanın Adı
   Bu alana hastanın adını girin. Personel yakın bilgilerini girdiyseniz, seçimi [F1] tuşuna basarak açılan Personel Yakınları Penceresi'nden yapın. Seçimi pencereden yapmanız durumunda, hastayla ilgili alanların (T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi vb.) otomatik olarak yakınlar dosyasından okunarak belgeye yazılmasını sağlayabilirsiniz.

Yakınlık Derecesi
   Bu alana, adına belge düzenlenecek kişinin yakınlık derecesini girin. Bu alanda seçimi [F1] veya [Backspace] tuşuna basarak açılan seçenek penceresinden de yapabilirsiniz.

Belgenin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş kısmına bakın . Belgenin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

Not : Vizite kağıdını yazarken, program işçinin son 12 ay içinde tahakkuk etmiş bordrolarını arar. Bu sebeple, bir önceki yılın bilgi dosyalarına bakması gerekebilir. Eğer son 12 ay içinde işçiye tahakkuk yapılmamışsa veya bir önceki yılın dosyaları bulunamazsa, bildirgede ilgili kısımlar boş bırakılır.

Hizmet Akdi - İşe Başlama

Belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Yazılı akit yapılmayan durumlarda, işveren işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve özel iş şartlarını gösteren ve imzasını taşıyan bir belge vermekle yükümlüdür.

Sözleşmenin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş ve Vizite Kağıdı Dökümü kısımlarına bakın. Sözleşmenin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

İbraname - İşten Ayrılma

İbraname, işten çıkan veya çıkarılan personelin, işyeri ile ilişkisinin kesildiğini ve çalıştığı süreler için hakettiği ücretleri aldığını belirtmek üzere işveren tarafından hazırlanan bir belgedir.

Bildirimin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş ve Vizite Kağıdı Dökümü kısımlarına bakın. Bildirgenin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

Sigortalı Bildirim Belgesi

İşçilerin kendilerinin vermesi gereken Sigortalı Bildirim Belgesi'ni bu opsiyonu kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Belgenin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş kısmına bakın. Belgenin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

Sigorta Kolu Tercih Bildirimi

Emekli işçiler için Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilmesi gereken Sigorta Kolu Tercih Bildirimi'ni bu opsiyonu kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Belgenin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş kısmına bakın. Belgenin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

Serbest Bölge Giriş İzni Talep Formu

Serbest bölgedeki fabrikalarda çalışan işçiler için giriş kartı alabilmek için düzenlenmesi gereken formu bu opsiyonu kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Formun nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş kısmına bakın. Formun şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

Eski Tasarruf Bildirgeleri

Bu opsiyonu kullanarak, Tasarruf Teşvik Fonu'yla ilgili şu belgelerin dökümünü alabilirsiniz:
Tasarruf Kayıt Bildirgesi,
   Bir işçi ilk defa zorunlu tasarrufu teşvik kapsamına girdiğinde ilgili Ziraat Bankası şubesine verilen belge.

Tasarruf Şahıs İcmal Formu,
   3417 sayılı yasaya göre, işten çıkan işçiler için yazılması gereken belge.

İşyeri Dğşk. Tasarruf Bildirgesi,
   İşe yeni başlayan işçiler için, işyeri değişikliğinde düzenlenen belge.

Belgelerin nasıl yazılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu bölümün Giriş kısmına bakın. Belgelerin şeklini veya içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyin.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.