Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Tahakkuk İşlemleri Menüsü

 1. Giriş
 2. Aylık Genel Tahakkuk İşlemi
 3. Tahakkuk Bilgileri Girişi
 4. Puantaj Bilgileri Girişi
 5. Ekrana Bordro Dökümü
 6. Liste Bordro Dökümü
 7. Bordro Zarfı Dökümü
 8. Hesap Pusulası Dökümü
 9. Aylık Bilgileri Kesinleştirme
 10. Vergi İadesi Girişi

Giriş

Tahakkuk İşlemleri Menüsü, yıl boyunca programın en çok kullanacağınız opsiyonlarını kapsamaktadır. Bu opsiyonlar, içinde bulunduğunuz ayın bordrolarının tahakkuk edilmesi, işçi puantajlarının girilmesi ve bordroların dökülmesi işlemlerini gerçekleştirir.

Bu menüde yer alan opsiyonların adları ve ne gibi işlere yaradıkları aşağıda özetlenmiştir. Bu opsiyonların her biri bölümün devamında ayrı birer kısım halinde anlatılacaktır.

Aylık Genel Tahakkuk İşlemi,
   Bordrosu hazırlanacak ay için işçilere tahakkuk yapılarak bordrolarının hesaplanması. Bir ayın bordrolarını hazırlamak için sadece bu opsiyonu çalıştırmak yeterlidir. Bu işlem yapılmadan menüdeki diğer opsiyonlar kullanılamaz.

Tahakkuk Bilgileri Girişi,
   İşçilerin fazla mesai, ücretli izin, ücretsiz izin, yıllık izin, sosyal izin, kıdem tazminatı gibi şahsa özel puantajlarının girilmesi, ekran bordro dökümleri.

Liste Bordro Dökümü,
   Aylık, izin, ikramiye, kıdem ve genel bordronun liste şeklinde yazıcıdan dökülmesi.

Bordro Zarfı Dökümü,
   Aylık, izin, ikramiye, kıdem ve genel bordronun bordro zarfına yazdırılması.

Hesap Pusulası Dökümü,
   Aylık, izin, ikramiye, kıdem ve genel bordronun hesap pusulası şeklinde yazıcıdan dökülmesi.

Aylık Bilgileri Kesinleştirme,
   Aylık genel tahakkuk işlemi yapıldıktan sonra, herhangi bir yanlış işlem sonucu bilgilerde değişiklik olmasını engellemek amacıyla yapılan kesinleştirme işlemi.

Vergi İadesi Girişi,
   Personelin harcamalarına istinaden aldığı harcama belgeleri toplamlarının topluca girilmesi.

Bordro Muhasebe Entegrasyonu,
   3.2 sürümde ve sonrası sürümlerde bulunan bu opsiyonu kullanarak, Personel Bordrosu'yla yapılan işlemlerin muhasebe kayıtlarının oluşması sağlanabilir.

Personel Takip Sistemi Bağlantısı,
   Aylık Genel Tahakkuk İşlemi opsiyonunu seçtiğinizde açılan ekrandan [F2] tuşuna basarak geçiş yapabileceğiniz bu alt menü, PDT Sistemi kullanan firmalar için, çalışma saatlerine ilişkin puantaj bilgilerinin direkt olarak dosyadan alınmasını sağlar.

Menüdeki diğer opsiyonlar programın başka alt menülerine doğrudan geçiş imkanı sağlamaktadır. Söz konusu menülerin her biri kitapta ayrı birer bölüm halinde anlatılmıştır.

Not : Bu menüdeki opsiyonların tümü, yaptıkları işlemin tarihi olarak, ekranın sağ-üst köşesinde gördüğünüz tarihi getirir. Yanlış ayın bordrolarını hazırlamamak için bu tarihe dikkat etmelisiniz.

Aylık Genel Tahakkuk İşlemi

Aylık Genel Tahakkuk İşlemi bir ayın bordrolarını hazırlamak için atılacak ilk adımdır. Programın temeli olan bu işlem, bordroların ve resmi bildirgelerin yazdırılabilmesi için ayda en az bir defa çalıştırılmak zorundadır.

Firmanızdaki bütün işçiler asgari ücretliyse ve şahsına özel puantaj veya tahakkuk bilgisi olan hiç işçi yoksa veya şahsa özel puantajları Kişisel Değerler seçeneğini kullanarak girip Kişisel Değerler sorusuna[Evet] girdiyseniz, bu işlemi çalıştırmakla bordrolarınız hazırlanmış olur. Geriye kalan sadece gerekli evrakı yazdırmaktır.

Personel Devam Kontrol Sistemi kullanıyorsanız, aylık genel tahakkuk işlemi yapmadan önce,[F2] tuşuna basarak Personel Devam Kontrol Sistemi Menüsüne geçebilirsiniz. Bu konuda bilgi edinmek için ilgili bölümü inceleyin.

Bu ekranda gireceğiniz bilgiler, seçeceğiniz işçilerin tahakkuk kayıtlarına aynen aktarılacaktır.

Firma Aralığı
   Bu iki alanda gireceğiniz firma numarası aralığı, tahakkukun belirlediğiniz aralıktaki firmaların tüm işçileri için yapılmasını sağlar. Tek bir firma için işlem yapmak istiyorsanız, her iki haneye de o firmanın numarasını girin. Firma seçimini [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz.

Personel Aralığı
   Bu iki alanda gireceğiniz sicil numarası aralığı, tahakkukun hangi işçiler için yapılacağını belirler. Her ikisini de [Enter] tuşuyla geçerseniz, işyerinde kayıtlı tüm personelin bordroları hesaplanır. Değerleri [F1] tuşuyla çağıracağınız pencere içinden de seçebilirsiniz.

Birden fazla firma için işlem yapmak istediğinizde, firmalarda, personel sicil numaraları için ortak bir kodlama sistemi kullanıyorsanız bu iki alana giriş yapın. Yoksa boş olarak ikisini de [Enter] tuşuyla geçin. Birden fazla firma tercihi yaptığınızda, [F1] tuşuyla çalışmakta olduğunuz firmaya ait Personel Seçim Penceresi açılır.

Önceki Ayı Kopyala
   Bir önceki ayın puantaj bilgilerinin işlem yaptığınız ay için de geçerli olmasını istiyorsanız [Evet], yoksa [Hayır] değerini girin.

Puantaj Değiştir
   Bu alanda, ilgili ayda ilk defa tahakkuk yapıyorsanız [Evet], sadece hesaplatma yapacaksanız [Hayır] girin. [Evet] girdiğinizde, altta vereceğiniz Normal Mesai, Cumartesi, Pazar Tatili ve Resmi Tatil değerleri tüm işçilerin puantajına yazılır.
   [Hayır] girdiğinizde ise işçilerin puantajlarına hiç dokunmadan, mevcut oran, katsayı, taban ve tavan değerleri kullanılarak bordrolar yeniden hesaplanır. Bunun başlıca faydası, işçi puantajlarını girdikten sonra parametrelerde bir değişiklik yapıp, bordroları yeni parametre değeri ile tekrar hesaplatmanıza imkan tanımasıdır. Böylece işçilerin puantajları bozulmamış olur.

Kişisel Değerler
   Tahakkuk Bilgileri Girişi'nde Kişisel Değerler seçeneğini kullandığınız işçi varsa bu alanda [Evet] tercih edin.

Kişisel Değerler seçeneği, şahsa özel, her ay kullanılacak puantaj bilgilerini bir kez girerek aylık genel tahakkukta kullanmaya imkan sağlamaktadır.

Kişisel Değerlerin Girişi

Normal Mesai
   Bu alana, ilgili aydaki normal mesai günlerinin sayısını girin.

Cumartesi Tatili
   Bu alana ilgili aydaki cumartesi günlerinin sayısını girin.

Pazar Tatili
   Bu alana ilgili aydaki pazar günlerinin sayısını girin.

Resmi Tatil
   Bu alana ilgili aydaki resmi tatil günlerinin sayısını girin.

Yıllık İzin
   Bu alana ilgili aydaki tüm işçilerin kullandığı yıllık izin günlerinin sayısını girin. Bir önceki tahakkuk işleminde girilen yıllık izin değerlerini silmek istiyorsanız 99 girin; bu durumda izin kazancının yanısıra, izin bordrosuna girilmiş ek kazanç ve özel kesintiler de sıfırlanabilir.
   Eğer işçileriniz maaşlı çalışıyorsa üstteki dört alana gireceğiniz rakamların toplamı 30 günü aşmamalıdır. Aşarsa, işçilerin çalıştıkları gün toplamı 30 olacak şekilde program Normal Mesai sayısını azaltır.

İkramiye Günü
   İlgili ay içinde işçilere ikramiye verilecekse, bu alana kaç günlük maaşları kadar ikramiye verileceğini yazın. İkramiye verilmeyecekse 00 girin. Bir önceki tahakkuk işleminde verdiğiniz ikramiyeyi silmek istiyorsanız 99.9 girin; bu durumda ikramiye tutarının yanısıra, ikramiye bordrosuna girilmiş ek kazanç ve özel kesintiler de sıfırlanabilir. Örneğin; Eylül ayında işçilere yarım maaş ikramiye veriyorsanız buraya yazacağınız değer 15 olmalıdır.

Ücret Değiştir
   Geçmiş ayların bordrolarını tekrar hesaplatmak istediğinizde, bu soruya [Hayır] girerek, işçinin şu anki maaşının ilgili aydaki maaşı olarak kabul edilmesini engelleyebilirsiniz. [Evet] girildiğinde işçinin geçmiş ay bordrosu hesaplanırken ücret olarak şu an sicil dosyasında kayıtlı rakam kullanılır, [Hayır] girildiğinde ise ilgili ayda işçinin ücreti ne idiyse aynen kalır.
   Dikkat! Evrakı verilmiş ve kesinleştirme işlemi yapılmamış eski ayların tahakkuklarını yeniden hesaplatmak için Puantaj Değiştir ve Ücret Değiştir sorularına [Hayır] girin. Aksi takdirde işçilerin puantajlarını bozarsınız.

Asgari Ücret Kontrolü
   Bu alana [Evet] girerseniz, program, en düşük brüt maaş olarak Kanuni Parametreler Menüsünde Kanuni Kesinti Parametreleri'nde girdiğiniz asgari ücret değerini tahakkuk işleminde esas alır. Gün ve saat ücretliler için de, bir günlük ve bir saatlik asgari ücret değeri hesaplayarak, ücretlerin bu değerin altında olmasına izin vermez. Bu denetimi istemiyorsanız, [Hayır] girin.

Sendika Hesapla
   Bu alana, işyerinde sendikalı işçi varsa ve sendika aidatı kesilecekse [Evet], aksi halde [Hayır] girin.

Avans Hesapla
   Bu alana, işçilere aybaşında avans olarak ücretlerinin bir kısmı peşin veriliyorsa [Evet], verilmiyorsa [Hayır] girin. [Evet] girerseniz, işçi maaşlarının Firma Parametreleri Girişi'ndeki Avans Hesaplama Günü'ne verdiğiniz gün sayısı kadar kısmı işçiye ödenecek net ücretten düşülür.

Örnek :
   1,000,000 TL net maaş alan işçilerinize 15 günlük maaşları kadar
avans veriyorsanız, Avans Hesaplama Günü'ne 15, Avans Hesapla sorusuna da
[Evet] girin. Genel tahakkuktan sonra bordroları ekrana istediğinizde
Avans hanesinde 500,000 ve Net Ödeme hanesinde 500,000 değerleri
gösterilir.

Kıdem/İhbar Hesapla
   İşten çıkan personele çalıştığı yıllara karşılık ödenen kıdem tazminatı ve belli bir süre önce haber vermeden bir işçiyi işten çıkarmışsanız ödeyeceğiniz ihbar tazminatı tutarlarının hesaplanmasını istiyorsanız [Evet], yoksa [Hayır] girin.

Personel Seçerek
   Bu alanda, programın her personel için sorarak tahakkuk işlemi yapmasını istiyorsanız [Evet], aksi takdirde [Hayır] girin.

Ek Kazançlar
   Bu sütundaki 8 alana, ilgili ay içinde tüm işçilerin hak ettiği normal mesaiye ilişkin ek kazanç miktarlarını girin. Daha önce tahakkuk ettirdiğiniz ek kazancı sıfırlamak için ilgili alana 9999,999,999 değerini girmeniz gerekir; bu alanda [F3] tuşuna basarak da aynı sonuca ulaşabilirsiniz.

Sosyal Yardımlar
   Bu sütundaki 8 alana, ilgili ay içinde işçilerin tümüne verilen normal mesaiye ilişkin sosyal yardım miktarlarını girin. Daha önce tahakkuk ettirdiğiniz sosyal yardım tutarını sıfırlamak için ilgili alana 9999,999,999 değerini girmeniz gerekir; bu alanda [F3] tuşuna basarak da aynı sonuca ulaşabilirsiniz.

Özel Kesintiler
   Bu sütundaki 8 alana, ilgili ay içinde işçilerin tümüne uygulanan normal mesaiye ilişkin özel kesinti miktarlarını girin. Daha önce tahakkuk ettirdiğiniz kesinti tutarını sıfırlamak için ilgili alana 9999,999,999 değerini girmeniz gerekir; bu alanda [F3] tuşuna basarak da aynı sonuca ulaşabilirsiniz.
   Herhangi bir ek kazanç, sosyal yardım veya özel kesinti tahakkuk etmeyecekse [PgDn] tuşuna basarak işlemi başlatabilirsiniz. Girdiğiniz miktarlar brüt olmak zorundadır.
   Burada değerleri girerken işçilerin çoğuna hitap edecek olmalarına dikkat ederseniz, sonraki adımlarda yapacağınız işlemler kısalacaktır.

Örnek :
   İşyerinizde bu ay, 50 işçiden 26 tanesine 500,000 TL tutarında
Yakacak Yardımı veriliyorsa, bu ekranda, Yakacak Yardımı'nın karşısına
500,000 yazın. Daha sonra, Puantaj Bilgileri Girişi'nde, Yakacak Yardımı
almayan 24 kişinin miktarlarını 0 yapabilirsiniz. Çünkü, 24 kişinin özel
bilgisini silmek 26 kişinin özel bilgisini girmekten daha kolay ve çabuk
olur. Aynı pratik kullanım Normal Mesai , Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil
değerleri için de uygulanabilir.

Bütün değerleri girmenizden sonra en altta Tahakkuk İşlemi Başlasın mı? sorusu çıkar. Bu soruyu [Evet] ile onayladığınızda tahakkukların kayıtlarının oluşturulmasına başlanır. İşlemi durdurmak isterseniz [F1] tuşuna basın.

Tahakkuk sırasında ay içinde işyerinde çalışıyor olarak görünen her işçinin tahakkuk kaydı açılarak, bu ekranda girilen değerlere göre bordro rakamları hesaplanır ve kayıtlara yazılır. Tahakkuk işlemini başlattığınızda otomatik olarak ekranın sağında açılan pencerede, tahakkuk kaydı yapılan işçinin sicil kodu, adı soyadı bilgilerinin yanında ; tahakkuk işlemi ilk kez yapılıyorsa "İlk tahakkuk", daha önce yapılmışsa "Tekrar tahakkuk", aylık bilgiler kesinleştirilmişse "Kesinleşti" bilgileri yer alır. "Tekrar tahakkuk" ta yeni girilen değerlere göre, o aya ait hesaplamalar yeniden yapılır. Ancak, program bilgileri kesinleştirilmiş olan işçi için yeniden tahakkuk işlemi yapmaz. Program, işlem bittiğinde Genel Tahakkuk İşlemi Bitti... mesajı verir; [Esc] tuşuna bastığınızda menüye döner.

Tahakkuk Bilgileri Girişi

Tahakkuk Bilgileri Girişi'nde, özel puantaj bilgileri olan işçiler için puantaj girişi yapılmakta ve ekrana bordro dökümleri alınmaktadır.

Bu opsiyon seçildiğinde açılan ekranda, tüm personel listelenmekte ve bu liste Sicil Kodu, Soyad, Ad, Departman'a göre sıralanabilmektedir. Ayrıca, [F] Filtrele opsiyonu da, seçtiğiniz kriterlere uygun listeyle çalışmanıza imkan sağlamaktadır.

Kullanıcı, yetkisi dahilinde olan personel için Puantaj Bilgi Girişi, Ekrana Bordro Dökümü işlemlerini yapabilmektedir. Personel adı soyadının görüntülendiği renk tercihi Personel Bilgisi İşlemlerinde, Renk alanında belirlenmektedir. Bu ekranda kullanabileceğiniz özel tuşlar ve işlevleri şu şekildedir:
[Enter] Pers.Puantaj Girişi. Bilgilerinde değişiklik yapmak istediğiniz personelin bulunduğu satıra gelip [Enter] tuşuna basarak puantaj bilgi giriş ekranına geçiş yapabilirsiniz (Puantaj Bilgi Girişi aşağıda anlatılmaktadır.).

[1] Aylık Bordro. Aylık bordrosunu görmek istediğiniz personelin bulunduğu satıra gelip [1] tuşuna basarak ekran dökümü alabilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için Ekrana Bordro Dökümü kısmını inceleyin.).

[2] İzin Bordrosu. İzin bordrosunu görmek istediğiniz personelin bulunduğu satıra gelip [2] tuşuna basarak ekran dökümü alabilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için Ekrana Bordro Dökümü kısmını inceleyin.).

[3] İkramiye Bordrosu. İkramiye bordrosunu görmek istediğiniz personelin bulunduğu satıra gelip [3] tuşuna basarak ekran dökümü alabilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için Ekrana Bordro Dökümü kısmını inceleyin.).

[4] Kıdem Bordrosu. Kıdem bordrosunu görmek istediğiniz personelin bulunduğu satıra gelip [4] tuşuna basarak ekran dökümü alabilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için Ekrana Bordro Dökümü kısmını inceleyin.).

[5] Genel Bordro. Genel bordrosunu görmek istediğiniz personelin bulunduğu satıra gelip [5] tuşuna basarak ekran dökümü alabilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için Ekrana Bordro Dökümü kısmını inceleyin.).

[K/S/D/A] Sırala. Listeyi farklı alanlara göre sıralama imkanı sağlamaktadır.

[F] Filtrele. Filtre kullanımı için, herhangi bir satırdayken [F] tuşuna basılarak açılan pencerede listelenmesini istediğiniz personelin durumunu belirleyiniz. [T] Tarih Değiştir opsiyonu kullanılarak da, istenen tarih itibariyle filtrelenmiş listenin oluşması sağlanabilir. Filtre kullanımının iptali için, Filtre Seçenek Penceresi'ni [Esc] tuşuna basarak kapatınız.

[T] Tarih Değiştir. Açılan pencerede ay değişikliği yaparak listenin o ay itibariyle oluşmasını sağlayabilir ve o aya ilişkin puantaj ve ekrana bordro dökümü işlemlerini yapabilirsiniz. Bu pencerede en alt satırda yer alan Kişisel Değerler seçeneği bulunduğunuz satırdaki personel için her ay kullanılacak şahsa özel puantaj bilgilerini girmenize imkan sağlamaktadır. Bu opsiyon için Puantaj Bilgileri Girişi kısmını inceleyin.

[F1] Ücret Değiştir. Personel Bilgi Değiştirme Penceresi'ni açar. Bu pencere, Aylık Genel Tahakkuk'ta Personel Seçim Penceresi'nde bir işçinin üzerine gelip [F1] tuşuna bastığınızda; Puantaj Bilgi Girişi'nde herhangi bir alanda[F1] tuşuna bastığınızda da açılmaktadır. Pencere içinde, ücret bilgisiyle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunun başlıca faydası, tahakkuk anında, Personel Dosyası Menüsüne gidip gelmekten sizi kurtarmasıdır.

[F6] Yardım. Bu ekranda kullanabileceğiniz tuşların görüntülendiği yardım penceresini açar.

Puantaj Bilgileri Girişi

Puantaj Bilgileri Girişi'nde, işçiye özel normal mesai, fazla mesai ve izin süreleri ile izin harcı, ikramiye gibi ödemeler girilmektedir.

Eğer bütün işçilerin puantajları aynı ise bu işlemi yapmanıza hiç gerek kalmaz, sadece genel tahakkuk yaparak bordroları hesaplatabilirsiniz. Bu opsiyonu iki şekilde kullanabilirsiniz:
1.Puantaj Bilgi Girişi: Aylık Genel Tahakkuk işlemini yaptıktan sonra şahsa özel puantajı olan işçilerin puantajlarını düzeltebilirsiniz. Bu opsiyonu kullanabilmek için Tahakkuk Bilgileri Girişi'nde puantaj bilgilerini gireceğiniz işçinin bulunduğu satıra gelip [Enter] tuşuna basın. Program bazı durumlarda bu opsiyonu kullanmanıza izin vermez:

2.Kişisel Değerler Girişi:
Şahsa özel puantaj değerleri her ay aynı olan işçiler için Kişisel Değerler girişi yapabilirsiniz. Bu seçenek, şahsa özel, her ay kullanılacak puantaj bilgilerini bir kez girerek aylık genel tahakkukta kullanmanıza imkan sağlamaktadır. Böylece özel puantajı olan işçiler için her ay puantaj bilgilerini düzeltmeniz gerekmeyecektir.

Kişisel Değerlerin Girişi

Puantaj Bilgilerinin Girilmesi

Bu ekranda, puantaj bilgileri her işçi için ayrı ayrı girilmektedir:
Normal Mesai
   Buradaki iki alana gün ve saat olarak işçinin ay içinde çalıştığı süreyi yazın. Programın otomatik getirdiği sayılar gün için Aylık Genel Tahakkuk İşlemi'nde girdiğiniz değer, saat için de gün sayısının Günlük Çalışma Saati ile çarpılmasından elde edilmiş değerdir.
   Gün'ü yazmanızdan sonra program Saat alanına atlar ve 0.0 değerini getirir. Programın hesapladığı saat sayısı o an ekranda gösterilmemekte, hafızada tutulmaktadır. Eğer işçi normal çalışma içinde fazla veya eksik mesai yapmışsa buraya ne kadar mesai farkı olduğunu yazın (eksik mesailer için negatif bir sayı yazacaksınız). Sizin girdiğiniz saat farkı programın hesapladığı ile toplanır ve elde edilen sonuç gösterilir. Bu değeri değiştirebilir veya sadece [Enter] tuşuna basarak geçebilirsiniz.

Örnek :
   İşyerinizde günlük mesai süresinin "7.5" saat olduğunu ve puantajını
girdiğiniz işçinin "25" gün normal mesai yaptığını kabul edelim. Buna göre
programın hesapladığı süre "187.5" saat olacaktır. Eğer bu süre içerisinde
işçi toplam 5 saat devamsızlık yapmışsa buraya "-5.0" yazın. Aynı sonuca,
gün hanesine "24" ve buraya "2.5" yazarak da ulaşabilirsiniz.
   Eğer toplam 5 saat fazla mesai yapmışsa "5.0" yazın. Aynı sonuca gün
hanesine "26" ve buraya "-2.5" yazarak da ulaşabilirsiniz. İşçi mesaisine
normal uymuşsa herhangi bir değer yazmadan sadece [Enter] tuşuna basın.

Cumartesi Günü
   Buradaki iki alanda gün ve saat olarak ay içindeki cumartesi gün süresini yazın.

Pazar Günü
   Buradaki iki alanda gün ve saat olarak ay içindeki pazar gün süresini yazın.

Resmi Tatil
   Buradaki iki alanda gün ve saat olarak ay içindeki resmi tatil süresini yazın.

Ücretsiz İzin
   Bu iki alanda, işçi ay içinde ücretsiz izin kullanmışsa, izin süresini gün ve saat olarak girin.

Ücretli İzin
   Bu iki alanda, işçi ay içinde ücretli izin kullanmışsa, izin süresini gün ve saat olarak girin.

Yıllık İzin
   Bu iki alanda, işçi ay içinde yıllık izne çıkmışsa, izinde olduğu süreyi gün ve saat olarak girin.

Sosyal İzin
   Bu iki alanda, işçi ay içinde sosyal izin kullanmışsa, izinli olduğu süreyi gün ve saat olarak girin.

Hasta Raporu
   Bu iki alanda, işçinin ay içinde rapor kullanarak gelmediği süreyi gün ve saat olarak girin.

F.M.-1, F.M.-2, F.M.-3
   Bu alanlara, işçi ilgili ay içinde fazla mesaiye kalmışsa, üç değişik mesai türü için ayrı olmak üzere, mesaiye kaldığı gün sayısını ve çalıştığı saat toplamını girin. Burada gördüğünüz F.M.-1, F.M.-2 ve F.M.-3 mesajları sizin ekranınızda farklı olabilir. Firma Parametreleri Girişinde bu mesajları değiştirebilirsiniz.

Çalışma Günü
   Buradaki iki alanda gösterilen rakamlar işçinin ay içinde kaç gün ve kaç saat çalıştığını belirtmektedir. Bu değerler bilgilendirme amacıyla gösterilir, değiştiremezsiniz. Maaşlı personelin çalıştığı gün sayısı en fazla 30 olabilir.

Vergi Günü
   Bu alana, işçinin aldığı özel vergi indiriminin kaç günlük uygulanacağını girin.

Örnek :
   İşçinin sicilinde, kendisine uygulanacak vergi indirimi 90,000 TL
olarak girilmişse;
   1.Buraya 30 girdiğinizde, işçinin maaşının 90,000 liralık kısmından
gelir vergisi alınmaz.
   2.Buraya 20 girdiğinizde, işçinin maaşının 60,000 liralık kısmında
gelir vergisi alınmaz.

Sigorta Günü
   Bu alana, işçinin aldığı brüt ücretin kaç günlük kısmının sigorta taban ve tavanının hesaplanmasında kullanılacağını girin. Normal şartlarda bu değeri değiştirmeniz gerekmez, program kendisi hesaplar.

Dikkat! İşçinin alacağı ücret hesaplanırken, aylık brüt ücreti çalıştığı saat sayısına bölünmekte ve elde edilen sonuç ile yukarıda girdiğiniz saat değerleri kullanılmaktadır.

Eksik Bildirme Nedeni
   Toplam sigorta günü 30 günden az ise, bu alana giriş yapabilirsiniz. Eksik Gün Bilgi Formu ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenirken buraya girdiğiniz bilgi kullanılmaktadır. Bu alana, işçinin 30 günden az çalışma nedeninin kodunu girin. Girişi, [F1] tuşuna bastığınızda açılan pencereden seçerek de yapabilirsiniz.

İkramiye Günü
   Bu alana, işçinin aldığı ikramiyenin kaç günlük kısmının sigorta taban ve tavanının hesaplanmasında kullanılacağını girin. Programın getirdiği değer, işçiye verdiğiniz ikramiyeyi hesaplatmak için girdiğiniz gün sayısıdır . Bu da, işçinin aldığı ikramiyenin tamamının sigorta matrahı olarak kullanılacağını belirtir.

İkramiye
   Bu alana işçiye verilecek ikramiye tutarını yazın. Programın getirdiği değer, işçinin maaşının daha önce girdiğiniz İkramiye Günü kadarlık kısmına eşittir. İkramiye Günü girilmemişse program bu alana uğramaz.

İzin Harcı
   Personel yıllık veya sosyal izin kullanmış ve bu izin için kendisine izin harcı verilmişse, buraya verilen brüt rakamı yazın.

Kıdem Tazminatı
   İşten çıkan personele çalıştığı yıllara karşılık ödenen kıdem tazminatı tutarı. Program bu alana, sadece işçi ilgili ay içinde işten çıkmışsa gelir. Bu alanda [F4] tuşuna basarak açılan pencerede kıdem ve ihbar tazminatını hesaplatabilirsiniz.

İhbar Tazminatı
   Belli bir süre önce haber vermeden bir işçiyi işten çıkarmışsanız ödeyeceğiniz ihbar tazminatı tutarı. Program bu alana, yalnızca işçi ilgili ay içinde işten çıkmışsa gelir.

Çocuk Yardımı
   Bu alanda işçiye okula gitmeyen çocukları için verilecek yardım toplamı gösterilir. Çocuk yardımı, Ek Kazanç Başlıkları'nda girdiğiniz yardım miktarları ve Personel Bilgisi İşlemleri'nde personel bilgi girişi yaparken girdiğiniz toplam çocuk sayısı kullanılarak hesaplanır. Çocuk yardımı işçinin bütün çocuklarına verilir.

Tahsil Yardımı
   Bu alanda işçiye, tahsili devam eden çocukları için verilecek yardım toplamı gösterilir. Tahsil yardımı, Ek Kazanç Başlıkları'nda girdiğiniz yardım miktarları ve Personel Bilgisi İşlemleri'nde personel bilgi girişi yaparken girdiğiniz çocuk sayıları kullanılarak hesaplanır. Tahsil yardımı, işçinin ilgili okullarda okuyan çocukları için verilir.

Özel İndirimler (Özel Vergi İndirimi-Şahıs Sigortası İndirimi-Bireysel Emeklilik Sigortası İndirimi)
   Çıkarılan bazı yasalara uygun olarak, çalışan personele vergi indirimi sağlanması mümkündür. Örneğin 193 sayılı G.V.K.'nun 63. maddesi gerçek ücretlerde uygulanacak özel indirimleri düzenler. Bu maddede belirtildiği üzere, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık gibi şahıs sigortaları için hizmet erbabı tarafından ödenen primler vergi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılır.
   Eğer sizin işçinizin de böyle bir özel indirimi varsa, ilgili ay içinde indirilecek kısmını kapsamına girdiği alana yazın. Şahıs sigortası ve bireysel emeklilik sigortasına ilişkin alanlarda [F7] tuşuyla açılan pencerede işçinin yıl içindeki indirim tutarlarını inceleyebileceğiniz gibi, yıl içinde işe başlayan işçi için önceki işyerindeki indirim tutarlarını da girebilirsiniz. Toplam indirim tutarı, Kanuni Parametreler Menüsünde bulunan Kanuni Kesinti Oranları opsiyonunda girdiğiniz Özel Sigorta Tavanı'nı geçemez.

Bordro Tarihleri
   Ekranın sağ alt kısmında gösterilen bu tabloda, işçiye normal mesai ücreti dışında yapılan ödemelere istinaden verilen ücretleri içeren bordrolarının hangi tarihler itibariyle hazırlanacağı belirlenmektedir. Hazırlama tarihlerinin bu şekilde ayrılmasının sebebi, işçiden yapılacak kesintilerin öncelikle hangi kazancına uygulanacağını belirlemenize imkan tanımaktır. Programın otomatik olarak getirdiği değerler ayın son gününü gösterir. Eğer tarihleri olduğu gibi bırakırsanız program İzin, İkramiye, Kıdem, Aylık sırasıyla bordroları hesaplar.

Bu tablonun hemen üstündeki tabloda işçinin alacağı ücretlerden bazılarını girmezseniz, ilgili ücretin gösterildiği bordro hazırlanmayacağı için hazırlama tarihi sorulmaz. İşçinin ilgili ay içinde sadece normal bordrosu tahakkuk etmişse hazırlama tarihleri hiç görünmez.

Bütün puantaj bilgileri girildikten sonra en altta Girilen Bilgiler Doğru mu? mesajı çıkar. Bu soruyu [Evet] ile onayladığınızda işçinin bilgisi kaydedilerek Tahakkuk Bilgileri Girişi ekranına dönülür.

Puantaj Bilgileri Girişi'nde kullanabileceğiniz özel tuşlar şu şekildedir:
[F1] Ücret Değiştir. Personel Bilgi Değiştirme Penceresi'ni açar. Bu pencere, Aylık Genel Tahakkuk'ta Personel Seçim Penceresi'nde bir işçinin üzerine gelip [F1] tuşuna bastığınızda; Puantaj Bilgi Girişi'nde herhangi bir alanda[F1] tuşuna bastığınızda açılmaktadır. Pencere içinde, ücret bilgisiyle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunun başlıca faydası, tahakkuk anında, Personel Dosyası Menüsüne gidip gelmekten sizi kurtarmasıdır.

[F2] Kaydet. Yaptığınız değişiklikleri kaydederek Tahakkuk Bilgileri Girişi ekranına döner.

[F3] Ek kazançlar. Yalnızca, puantaj bilgilerini girmekte olduğunuz işçiye, tahakkuk ettirilecek ek kazanç bilgileri için Ek Ödemeler Penceresi'ni açar. Bu pencerede [F5] tuşuyla bordro tipini değiştirerek, normal, izin, ikramiye bordrolarının her biri için ayrı ayrı ek kazanç değerlerini girebilirsiniz;
Ek Kazançlar
   Bu sütundaki 8 alana, ilgili ay içinde işçinin hak ettiği ek kazanç miktarlarını girin.

Sosyal Yardımlar
   Bu sütundaki 8 alana, ilgili ay içinde işçiye verilen sosyal yardım miktarlarını girin.

Özel Kesintiler
   Bu sütundaki 8 alana, ilgili ay içinde işçiye tümüne uygulanan özel kesinti miktarlarını girin.

Herhangi bir ek kazanç, sosyal yardım veya özel kesinti tahakkuk etmeyecekse [Esc] tuşuna basarak bu pencereyi kapatabilirsiniz.

[PgUp] Önceki işçi. Tahakkuk Bilgileri Girişi ekranına geçmeden listedeki sıralamaya göre, kullanıcının yetkisi dahilinde olan bir önceki işçinin puantaj kartını gösterir.

[PgDn] Sonraki işçi. Tahakkuk Bilgileri Girişi ekranına geçmeden listedeki sıralamaya göre, kullanıcının yetkisi dahilinde olan bir sonraki işçinin puantaj kartını gösterir.

[Esc] Çıkış. İşlemi terk ederek Tahakkuk Bilgileri Girişi ekranına döner.

Dikkat! Önceki ayların puantajlarını incelemek için bu opsiyona girdiğinizde, hiç bir bilgiyi değiştirmeden [Esc] tuşuyla Tahakkuk Bilgileri Girişi ekranına dönün. Eğer yanlışlıkla bir bilgi değiştirmişseniz ekrana Bilgiler Değiştirildi Kaydedilsin mi (Evet/Hayır/Dön) ? sorusu gelir. Bu soruyu [Hayır] ile onaylayın. Girilen Bilgiler Doğru mu? sorusu çıkarsa, hiç bir rakamı değiştirmemiş olsanız bile onaylamayın, aksi takdirde program işçinin bordrosunu yeniden hesaplar. Kişisel Değerler girişi yapıyorsanız program bordro hesaplaması yapmayacaktır.

Ekrana Bordro Dökümü

Tahakkuk Bilgileri Girişi ekranında bordrosunu görmek istediğiniz işçinin bulunduğu satırda [1/2/3/4/5] tuşlarına basarak, yetkiniz dahilinde olan işçilerin bordrolarının ekran dökümünü alabilirsiniz:
[1] Aylık Bordro. Aylık bordroda sadece işçinin normal mesaisine karşılık elde ettiği kazançları gösterilir.

[2] İzin Bordrosu. İzin Bordrosu'nda, ay içinde yıllık izne çıkan, ücretli izin veya sosyal izin kullanan işçilerin izinleri ile ilgili ücret ve ödemeler gösterilmektedir. Sadece izin kullanan işçiler için bu bordro görüntülenir.

[3] İkramiye Bordrosu. İkramiye Bordrosu'nda, ikramiye verdiğiniz işçilerin ikramiyeleri ile ilgili ücret ve ödemeler gösterilmektedir. Sadece ikramiye alan işçiler için bu bordro görüntülenir.

[4] Kıdem Bordrosu. Kıdem Bordrosu'nda, ay içinde işten ayrılan veya çıkarılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili ücret ve ödemeler gösterilmektedir. Sadece ay içinde işten çıkan işçiler için bu bordro görüntülenir.

[5] Genel Bordro. Aylık Genel Bordro, yukarıdaki dört özel bordronun birleştirilmiş şeklidir. İşçilere ödenen ücretler ile kesintilerin tamamı bu bordroda görüntülenir.

Ekrana bordro dökümünde, bordrodaki bütün bilgilerin yer aldığı bir ekran çizilerek, işçinin bordro rakamları gösterilir. Burada sizin kullanabileceğiniz özel tuşlar aşağıdaki gibidir:
[LnUp] Önceki bordro. Beş bordro çeşidinden bir üsttekinin rakamlarını ekrana getirir.

[LnDn] Sonraki bordro. Beş bordro çeşidinden bir alttakinin rakamlarını ekrana getirir.

[PgUp] Önceki işçi. Tahakkuk Bilgileri Girişi ekranına geçmeden listedeki sıralamaya göre, kullanıcının yetkisi dahilinde olan bir önceki işçinin bordrosunu gösterir.

[PgDn] Sonraki işçi. Tahakkuk Bilgileri Girişi ekranına geçmeden listedeki sıralamaya göre, kullanıcının yetkisi dahilinde olan bir sonraki işçinin bordrosunu gösterir.

[F1] Tarih. Tarih değiştirerek işçinin önceki veya sonraki ay bordrolarını görebilirsiniz.

[F4] 1.ekran döküm düzeni. İki ekran döküm düzeninden birincisine göre, ekrana bordro dökümü yapar.

[F5] 2.ekran döküm düzeni. İki ekran döküm düzeninden ikincisine göre, ekrana bordro dökümü yapar.

[Esc] Çıkış. İşlemi terk ederek Tahakkuk Bilgileri Girişi ekranına döner.

Liste Bordro Dökümü

Bu opsiyon çalışma ayına ait istediğiniz bordronun liste şeklinde yazıcı dökümünü almanıza imkan sağlamaktadır.

Döküm Muhtevasının Belirlenmesi

Firma Aralığı
   Bu alanda gireceğiniz iki değer, döküme dahil edilecek firma aralığını belirlemektedir. Firma numarası bu iki değer arasında bulunan firmaların tüm personelinin bordroları yazılır. Tek bir firma için işlem yapmak istiyorsanız, her iki alana da o firmanın numarasını girin. Firma seçimini [F2] tuşuyla çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz. İşlem tercihiniz birden fazla firmayı kapsıyorsa, program personel aralığı alanına değer girmenize izin vermez.

Bordro Tipi
   Bu alanda, dökümünü alacağınız bordro tipini belirleyin. Seçim için [F1] veya [Backspace] tuşuna basarak seçenek penceresinin açılmasını sağlayın ve seçim yapın.
   Aylık bordroda sadece işçinin normal mesaisine karşılık elde ettiği kazançları gösterilir.
   İzin Bordrosu'nda, ay içinde yıllık izne çıkan, ücretli izin veya sosyal izin kullanan işçilerin izinleri ile ilgili ücret ve ödemeler gösterilmektedir. Bu bordroda sadece izin kullanan işçiler yer alır.
   İkramiye Bordrosu'nda, ikramiye verdiğiniz işçilerin ikramiyeleri ile ilgili ücret ve ödemeler gösterilmektedir. Bu bordroda sadece ikramiye alan işçiler yer alır.
   Kıdem Bordrosu'nda, ay içinde işten ayrılan veya çıkarılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili ücret ve ödemeler gösterilmektedir. Bu bordroda sadece ay içinde işten çıkan işçiler yer alır.
   Aylık Genel Bordro, yukarıdaki dört özel bordronun birleştirilmiş şeklidir. İşçilere ödenen ücretler ile kesintilerin tamamı bu bordroda gösterilir.

Personel Aralığı
   Bu alanda gireceğiniz iki değer döküme dahil edilecek sicil numarası aralığını belirlemektedir. Sicil numarası bu ikisi arasına düşen bütün personelin bordroları yazılır. Seçimi [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz. Bütün personelin dökülmesini istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin.

Ücret Türü
   Bu alanda yapacağınız seçim, hangi tür ücretle çalışan işçilerin bordrolarının yazılacağını belirler. Bunun için [F1] veya [Backspace] tuşuna basarak seçenek penceresinin açılmasını sağlayın ve seçiminizi yapın.
   Maaşlı Personel. Sadece aylık ücretle çalışan işçilerin bordroları yazılır.
   Gün Ücretli Personel. Sadece günlük ücretle çalışan işçilerin bordroları yazılır.
   Saat Ücretli Personel. Sadece saat ücretli çalışan işçilerin bordroları yazılır.
   Tüm Personel. Bütün işçilerin bordroları yazılır.

Departman Aralığı
   Bu alanda gireceğiniz iki değer, hangi departmanlarda çalışan personelin döküme dahil edileceğini belirler. Çalıştığı departmanın kodu bu iki değer arasına düşen bütün personelin bordroları yazılır. Tüm personelin döküme dahil olmasını istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin. Seçimi [F1] tuşuna basarak çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz. Bu pencerede Firma aralığında belirlediğiniz ilk firmaya ait departmanlar listelenmektedir. Tüm firmalarınız için aynı departman kodlamasını kullanıyorsanız birden fazla firma için döküm almak istediğinizde de bu seçeneği kullanabilirsiniz; aksi takdirde birden fazla firma için döküm alacağınızda her iki alanı da [Enter] tuşuyla geçin.

Departman Toplamı
   Bu alanda, listede genel toplamın yanı sıra her departmanın ayrı ayrı toplamlarının da olmasını istiyorsanız [Evet] tercih edin.

Özel Kod 1-2 Aralığı
   Personeli gruplamak için özel kod kullanıyorsanız, bu alanlarda döküme dahil edilecek personel gruplarını belirleyin. Özel kod kullanmıyorsanız ve/veya tüm personelin döküme dahil edilmesini istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin. Seçimi [F1] tuşuna basarak çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz. Bu pencerede Firma Aralığı'nda belirlediğiniz ilk firmaya ait özel kodlar listelenmektedir. Tüm firmalarınız için aynı özel kodları kullanıyorsanız birden fazla firma için döküm almak istediğinizde de bu seçeneği kullanabilirsiniz; aksi takdirde birden fazla firma için döküm alacağınızda her iki alanı da [Enter] tuşuyla geçin.

Sigorta Grupları
   Bu alanda, hangi sigorta grubundan işçilerin bordro dökümünü almak istediğinizi belirleyin. Bunun için [F1] veya [Backspace] tuşuna basarak seçenek penceresinin açılmasını sağlayın. Açılan pencerede [Space Bar/+/-] tuşlarını kullanarak döküme dahil etmek istediğiniz sigorta gruplarını seçin. Grubun adının başındaki işaret [-] olan gruplar döküme dahil edilmez.

Tasarruf Grupları
   Bu alanda, hangi tasarruf grubundan işçilerin bordro dökümünü almak istediğinizi belirleyin. Bunun için [F1] veya [Backspace] tuşuna basarak seçenek penceresinin açılmasını sağlayın. Açılan pencerede [Space Bar/+/-] tuşlarını kullanarak döküme dahil etmek istediğiniz tasarruf gruplarını seçin. Grubun adının başındaki işaret [-] olan gruplar döküme dahil edilmez.

İşsizlik Grupları
   Bu alanda, hangi işsizlik sigortası grubundan işçilerin bordro dökümünü almak istediğinizi belirleyin. Bunun için [F1] veya [Backspace] tuşuna basarak seçenek penceresinin açılmasını sağlayın. Açılan pencerede [Space Bar/+/-] tuşlarını kullanarak döküme dahil etmek istediğiniz işsizlik sigortası gruplarını seçin. Grubun adının başındaki işaret [-] olan gruplar döküme dahil edilmez.

Sıfırlar
   Bu alana, bordrosu sıfır olan personelin de dökümde yer almasını istiyorsanız [Var], yoksa [Yok] tercih edin.

Bordro Form No
   Bu alana, liste bordronun dizayn ettiğiniz hangi bordro formuna göre yazılacağını belirleyen, formun kodunu yazın. Liste bordro formları Kanuni Parametreler Menüsünden geçilen Form Tanımlama Menüsünde tanımlanmaktadır. Seçimi [F1] tuşuna basarak açılan pencereden de yapabilirsiniz.

Satır Arası Çizgi
   Bu soruyu, satır aralarına çizgi çekilmesini istiyorsanız [Evet], istemiyorsanız [Hayır] ile cevaplayın.

Grafik Çizgiler
   Bu alanda, çıktıların sürekli (kesiksiz) grafik çizgiler kullanılarak daha iyi bir görüntüye sahip olmasını istiyorsanız [Evet], dökümün hızlı olmasını istiyorsanız [Hayır] girin.

Sayfa Tamamlansın
   Bu soruyu, bir sayfanın ortasında liste bittiğinde, liste çizgilerinin sayfa sonuna kadar boş olarak çizilmesini istiyorsanız [Evet], olduğu yerde bırakılmasını istiyorsanız [Hayır] ile cevaplayın.

Sayfa Uzunluğu/Genişliği
   Sayfa uzunluğu alanına, bir sayfada kaç satır olduğunu yazın. Eğer işçi sayınız çok ise 66, sadece bir kaç işçi çalıştırıyorsanız [33] yazabilirsiniz. Bunlardan farklı değerler girerseniz yazılar sayfa aralarındaki perforeler üzerine gelebilir.
   Sayfa genişliği alanına, bir sayfanın kaç karakter genişliğinde olacağını girin. Çarşaf bordro dökümü için 460 değerini girin.

Üst Başlık Yazılsın
   Bu alanda, listenin üst kısmında firma bilgilerinin yazılmasını istiyorsanız [Evet] tercih edin.

Alt Bilgi Yazılsın
   Bu alanda, listenin alt kısmında SSK, tasarruf ve işsizlik sigortası işveren hisselerinin toplamlarının yazılmasını istiyorsanız [Evet] tercih edin. [Evet] tercih etmeniz durumunda, firmanın 5084 sayılı yasaya tabi olduğu aylarda, alt bilgilerde sigorta işveren hissesine uygulanacak hazine indirimi ve indirimden yararlanan kişi sayısı da yazılmaktadır. Bunun için, Firma Parametreleri Girişi'nde ilgili ayda 5084 Sayılı Yasaya Tabi mi sorusunun [Evet] olarak cevaplanmış olması gerekir.

Genel Toplam
   Birden fazla firma için döküm almak istediğinizde sorulan bu soruda, döküme dahil edilen tüm firmaların toplam rakamlarını almak istiyorsanız [Evet] seçin.

Yalnız Firmalar
   Genel Toplam sorusunu [Evet] seçerek onayladığınızda sorulan bu soruda, firma bazında liste almak istiyorsanız [Evet] tercih edin.

Yukarıdaki bütün sorular cevaplandıktan sonra en altta çıkan Yazıcı Hazır mı (E/H)? sorusu onaylandığında döküm başlar ve bittiğinde tekrar seçeneklerin sorulduğu ekrana dönülür. [F1] tuşuna basarak dökümü durdurabilirsiniz.

Bordro Zarfı Dökümü

Bu opsiyon çalışma ayına ait bordro zarflarının yazıcı dökümünü almanıza imkan sağlamaktadır.

Döküm Muhtevasının Belirlenmesi

Bordro Tipi
   Bu alanda, dökümünü alacağınız bordro tipini belirleyin. Seçim için [F1] veya [Backspace] tuşuna basarak seçenek penceresinin açılmasını sağlayın ve seçim yapın.
   Aylık bordroda sadece işçinin normal mesaisine karşılık elde ettiği kazançları gösterilir.
   İzin Bordrosu'nda, ay içinde yıllık izne çıkan, ücretli izin veya sosyal izin kullanan işçilerin izinleri ile ilgili ücret ve ödemeler gösterilmektedir. Bu bordro sadece izin kullanan işçiler için düzenlenir.
   İkramiye Bordrosu'nda, ikramiye verdiğiniz işçilerin ikramiyeleri ile ilgili ücret ve ödemeler gösterilmektedir. Bu bordroda sadece ikramiye alan işçiler için düzenlenir.
   Kıdem Bordrosu'nda, ay içinde işten ayrılan veya çıkarılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili ücret ve ödemeler gösterilmektedir. Bu bordroda sadece ay içinde işten çıkan işçiler için düzenlenir.
   Aylık Genel Bordro, yukarıdaki dört özel bordronun birleştirilmiş şeklidir. İşçilere ödenen ücretler ile kesintilerin tamamı bu bordroda gösterilir.

Personel Aralığı
   Bu alanda gireceğiniz iki değer döküme dahil edilecek sicil numarası aralığını belirlemektedir. Sicil numarası bu ikisi arasına düşen bütün personelin bordroları yazılır. Seçimi [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz. Bütün personelin dökülmesini istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin.

Ücret Türü
   Bu alanda yapacağınız seçim, hangi tür ücretle çalışan işçilerin bordrolarının yazılacağını belirler. Bunun için [F1] veya [Backspace] tuşuna basarak seçenek penceresinin açılmasını sağlayın ve seçiminizi yapın.
   Maaşlı Personel. Sadece aylık ücretle çalışan işçilerin bordroları yazılır.
   Gün Ücretli Personel. Sadece günlük ücretle çalışan işçilerin bordroları yazılır.
   Saat Ücretli Personel. Sadece saat ücretli çalışan işçilerin bordroları yazılır.
   Tüm Personel. Bütün işçilerin bordroları yazılır.

Departman Aralığı
   Bu alanda gireceğiniz iki değer, hangi departmanlarda çalışan personelin döküme dahil edileceğini belirler. Çalıştığı departmanın kodu bu iki değer arasına düşen bütün personelin bordroları yazılır. Tüm personelin döküme dahil olmasını istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin. Seçimi [F1] tuşuna basarak çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz.

Özel Kod 1-2 Aralığı
   Personeli gruplamak için özel kod kullanıyorsanız, bu alanlarda döküme dahil edilecek personel gruplarını belirleyin. Özel kod kullanmıyorsanız ve/veya tüm personelin döküme dahil edilmesini istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin. Seçimi [F1] tuşuna basarak çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz.

Ödeme Kupürü Dök
   Bu soruyu, işçiye ödenecek para için ödeme kupürü (tedavüldeki paraların hangisinden kaç tane verileceği) gösterilmesini istiyorsanız [Evet], istemiyorsanız [Hayır] ile cevaplayın.

Sayfa Arası Bekle
   Bu soruyu, bir sayfa dolduktan sonra, bir sonrakini yazmak için programın sizin bir tuşa basmanızı beklemesini istiyorsanız [Evet] ile, sürekli yazmasını istiyorsanız [Hayır] ile cevaplayın.

Form No
   Bu alana, bordro zarfının dizayn ettiğiniz hangi zarf formuna göre yazılacağını belirleyen, formun kodunu yazın. Bordro zarfı formları Kanuni Parametreler Menüsünden geçilen Form Tanımlama Menüsünde tanımlanmaktadır. Seçimi [F1] tuşuna basarak açılan pencereden de yapabilirsiniz.

Yukarıdaki bütün sorular cevaplandıktan sonra en altta çıkan Yazıcı Hazır mı (E/H)? sorusu onaylandığında döküm başlar ([F1] tuşuna basarak dökümü durdurabilirsiniz) ve bittiğinde tekrar seçeneklerin sorulduğu ekrana dönülür. [F2] tuşuna basarak başka bir firma için döküm işlemi yaptırabilirsiniz.

Hesap Pusulası Dökümü

Bu opsiyon çalışma ayına ait işçi hesap pusulalarının yazıcı dökümünü almanıza imkan sağlamaktadır.

Hesap Pusulası seçenek ekranı, yukarıda anlatılan Bordro Zarfı Dökümü seçenek ekranına benzerdir. Hesap pusulasına ilişkin form tanımı yapılmadığından döküm özelliklerine ilişkin sorular farklılık göstermektedir:
Grafik Çizgiler
   Bu alanda, çıktıların sürekli (kesiksiz) grafik çizgiler kullanılarak daha iyi bir görüntüye sahip olmasını istiyorsanız [Evet], dökümün hızlı olmasını istiyorsanız [Hayır] girin.

Sayfa Arası Bekle
   Bu soruyu, bir sayfa dolduktan sonra, bir sonrakini yazmak için programın sizin bir tuşa basmanızı beklemesini istiyorsanız [Evet] ile, sürekli yazmasını istiyorsanız [Hayır] ile cevaplayın.

Baskılı Form
   Bu soruyu, pusulayı özel baskılı forma yazdırmak istiyorsanız [Evet] ile, boş kağıda programın çizmesini istiyorsanız [Hayır] ile cevaplayın.

Ayrıntı/Özet
   İşçi Hesap Pusulası'nda yer alan değerlerin ayrıntılarını da görmek istiyorsanız, bu alanda [Ayrıntı], yoksa [Özet] seçimi yapın.

Bütün sorular cevaplandıktan sonra en altta çıkan Yazıcı Hazır mı (E/H)? sorusu onaylandığında döküm başlar ([F1] tuşuna basarak dökümü durdurabilirsiniz) ve bittiğinde tekrar seçeneklerin sorulduğu ekrana dönülür. [F2] tuşuna basarak başka bir firma için döküm işlemi yaptırabilirsiniz.

Aylık Bilgileri Kesinleştirme

Aylık genel tahakkuk işlemi yapıldıktan sonra, herhangi bir yanlış işlem sonucu bilgilerde değişiklik olmasını engellemek amacıyla kesinleştirme yapabilirsiniz. Aylık bilgileri kesinleştirdikten sonra, bu bilgiler üzerinde değişikliklik yapılamaz. Bu opsiyonu kullanarak kesinleştirme yapabileceğiniz gibi daha önce yapmış olduğunuz kesinleştirme işlemini iptal de edebilirsiniz.

İşlemin Muhtevasının Belirlenmesi

İlk / Son Personel Kodu
   Bu iki alanda gireceğiniz sicil numarası aralığı, kesinleştirmenin hangi işçiler için yapılacağını belirler. Her ikisini de [Enter] tuşuyla geçerseniz, işyerinde kayıtlı tüm personelin bilgileri kesinleştirilir. Seçimi [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz.

Kesinleştirme
   Bu alanda, kesinleştirme yapmak istiyorsanız [Evet], kesinleştirme işlemini iptal etmek istiyorsanız [Hayır] tercih edin.

Yukarıda sorulan soruları cevaplamanızdan sonra sorulan Kesinleştirme İşlemi Başlasın mı? sorusunu onayladığınızda işlem başlar ve sağda açılan bir pencere içinde kesinleştirme yapılan işçilerin adları görüntülenir. [F1] tuşuna basarak işlemi durdurabilirsiniz. İşlem tamamlandığında Kesinleştirme İşlemi Bitti mesajı görüntülenir. Herhangi bir tuşa basarak menüye dönebilirsiniz.

Vergi İadesi Girişi

Vergi İadesi Girişi'nde, işyerinde çalışan bütün personelin getirdiği özel gider indirimine tabi harcama fişlerinin toplamları girilmektedir. Kullanıcı, yetkisi dahilinde olan işçilerin bilgilerini görmekte ve değiştirebilmektedir.

Datasoft Personel Bordrosu programı, özel gider indiriminde iki farklı hesaplamaya imkan sağlamaktadır:

Vergi Matrahı Yüzdesi : 100

Toplam Harcama Oranı : 1 / 1

Bu ekranda, [Enter] tuşuna basılarak açılan Özel Gider İndirimi Hesaplama Penceresi hem hesaplama, hem getirilen fiş toplamını giriş amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Opsiyonu ilk seçtiğinizde işçiler, sicil numarası en küçük olandan başlanarak, bir liste halinde gösterilir.

Bu ekranda kullanabileceğiniz tuşlar şunlardır:
[LnUp] Yukarı. Bir üst satırdaki işçiye gider.

[LnDn] Aşağı. Bir alt satırdaki işçiye gider.

[PgUp] Sayfa yukarı. Bir önceki sayfa yer alan işçileri ekrana getirir.

[PgDn] Sayfa aşağı. Bir sonraki sayfada yer alan işçileri ekrana getirir.

[Home] En üste. Ekranın en üst satırındaki işçiye gider.

[End] En alta. Ekranın en alt satırındaki işçiye gider.

[F1] Personel Seçim Penceresi. Bu pencereyi ekrana getirerek, belli bir işçiyi seçmenizi sağlar. Pencereden ilgili işçi seçildikten sonra, o işçi en üst satırda olacak şekilde, liste yeniden gösterilir.

[Enter] Özel Gider İndirimi Hesaplama Penceresi. Bulunduğunuz satırdaki personele ilişkin yıl içindeki gelir vergisi matrahı, kesilen gelir vergisi, personelin işe giriş ve çıkış tarihi bilgilerinin yer aldığı Özel Gider İndirimi Hesaplama Penceresi'ni ekrana getirir. Bu pencerede Özel Gider İndirimine Tabi Harcama alanına, getirilen fiş toplamını girip [LnDn] tuşuna bastığınızda, harcamaların özel gider indirimine esas olacak tutarını, matrahın özel gider indirimi yapılabilecek kısmını, özel gider indirimi tutarını, nakten/hesaben iade edilecek gelir vergisi tutarını program hesaplayarak ekrana getirir.

Bu pencerede kullanabileceğiniz tuşlar :
   [LnUp] Yukarı. Yıl İçindeki Gelir Vergisi Matrahı, Yıl İçinde Kesilen Gelir Vergisi, Özel Gider İndirimine Tabi Harcama alanları arasında geçişi sağlar.
   [LnDn] Aşağı. Yıl İçindeki Gelir Vergisi Matrahı, Yıl İçinde Kesilen Gelir Vergisi, Özel Gider İndirimine Tabi Harcama alanları arasında geçişi sağlar. Özel Gider İndirimine Tabi Harcama alanındaysanız, hesaplamaların yapılmasını sağlar.
   [Enter] Kaydet. Girilen harcama tutarının işçinin bilgilerine kaydedilerek pencerenin kapanmasını sağlar.
   [Esc] İptal. Girilen harcama tutarının kayıtlara girilmeden pencerenin kapanmasını sağlar.

Bu tuş özellikleri, Özel Gider İndirimi Hesaplama Penceresi'ni herhangi bir personelin kaydında değişiklik yapmadan yalnızca hesaplama amaçlı olarak kullanmanızı da sağlamaktadır.

Özel Gider İndirimi Hesaplama Penceresi'nde girilen değerlerin kaydedilmesinden sonra, Getirilen Fiş Tutarı ve Özel Vergi İndirimi sütununda tutarlar gösterilerek bir alt satıra inilir.

Bu şekilde bütün personelin fiş toplamlarını girdikten sonra [Esc] tuşuna basarak menüye dönebilirsiniz.

İşçinin alacağı özel vergi indirimi tutarı, Kanuni Parametreler Menüsü opsiyonlarından Kanuni Kesinti Oranları ekranında girdiğiniz Özel Vergi İndirimi Bilgileri'ne göre hesaplanır.

Özel Gider İndirimi Bordro dökümünü alabilmeniz için bu şekilde fiş toplamlarını girmeniz gerekir.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.