"/swap" dizinindeki dosyalar (148)


datasoft.com.tr/swap/ - datasoft.biz.tr/swap/ - datasoft.gen.tr/swap/ - datasoft.tc/swap/ - dsoft.com.tr/swap/ - kobipack.biz/swap/
www.datasoft.gen.tr
sunucusu
www.datasoft.biz.tr
sunucusu
Dosya Tarihi Dosya Boyutu Açıklamalar - Program Güncelleme - Yayın Notları
gm16-147.exe gm16-147.exe 26/05/2016 14:23:13 - 1,084,426 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı, TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Elektronik Veri Transferi ile yapılacak olan "Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması, 2015" uygulamasına ait tanımların yapıldığı ve verilerin oluşturulmasını sağlayıp aktarıma hazır XML dosyasını oluşturulmasını sağlayan program arşivi. Seri 2016 DENEME sürümü
 • Uygulama; Genel Muhasebe Programı (D) Muhasebe Raporları Menüsü, (F) Yıllık TUIK Raporu seçeneğinden çalışır.
 • byn16-132.exe byn16-132.exe 11/05/2016 17:01:41 - 427,561 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı, İşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı, Seri 2016 kullanıcıları için, Muhtasar Beyanname (MUH_28), XML dosyasını oluşturulmasını sağlayan program arşivi. Seri 2016 DENEME sürümü
 • Gelir İdaresi başkanlığı; mükellefiyetsiz şubelerde çalışanların işyeri bilgileri bildiriminde, işyeri kodunun merkezin kodu olması zorunluluğu getirmiştir.
 • Personel Bordrosu Parametreleri Bölümünde İşyeri Kodu, GİB İnternet Vergi Dairesi Sorgulamalar, Şube Bilgileri Sorgulama bölümünde Faal olarak belirtilen işyeri kodunu girilir.
 • datasoft_seri2016_kur.exe datasoft_seri2016_kur.exe 09/05/2016 15:03:31 - 23,211,908 Datasoft Seri 2016 kullanıcıları için 09 Mayıs 2016 tarihli kurulum dosyası.

  Güncelleme ile gelen değişiklikler Yayın Notları sayfasından incelenebilir.

  Önemli Not:Bu Kurulum ile birlikte Datasoft Programlarının standart olarak çalıştırıldığı dizin değiştirilimiştir. Daha önce DSOFT60 dizininde bulunan program dosyaları ve veri klasörleri bu yükleme ile birlikte DSOFT70 dizinine, kulalnıcı seçimine uygun olarak aktarılır.
  Not:Aktarım uzun sürebilir. Bu nedenden dolayı hiç bir terminalde çalışma yapılamdığı uygun bir zaman diliminde yükleme yapılması önerilir. Daha önce aktarım yapmış ve DSOFT70 dizinine sahip kullanıcıların aktarım yapmaları gerekmez.
  datasoft_seri2015_kur.exe datasoft_seri2015_kur.exe 16/02/2016 21:04:43 - 23,549,568 Datasoft Seri 2015 kullanıcıları için 16 Şubat 2016 tarihli kurulum dosyası.

  Güncelleme ile gelen değişiklikler Yayın Notları sayfasından incelenebilir.
  Önemli Not:Bu Kurulum ile birlikte Datasoft Programlarının standart olarak çalıştırıldığı dizin değiştirilimiştir. Daha önce DSOFT60 dizininde bulunan program dosyaları ve veri klasörleri bu yükleme ile birlikte DSOFT70 dizinine, kulalnıcı seçimine uygun olarak aktarılır.
  Not:Aktarım uzun sürebilir. Bu nedenden dolayı hiç bir terminalde çalışma yapılamdığı uygun bir zaman diliminde yükleme yapılması önerilir. Daha önce aktarım yapmış ve DSOFT70 dizinine sahip kullanıcıların aktarım yapmaları gerekmez.
  datasoft_ubl21_klavuz.pdf datasoft_ubl21_klavuz.pdf 18/10/2015 15:49:24 - 1,989,221 Datasoft Yazılım Ticari Set Programı, e-Fatura kullanıcıları için, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 19.10.2015 tarihinde uygulamaya konulacak UBL-2.1 (UBL-TR1.2) standardında e-Fatura oluşturmasını açıklayan kullanıcı kılavuzu.
 • Lütfen e-Fatura Kurlumunu, http://efatura.datasoft.biz.tr/ sayfasından yapınız.
 • banka2ds.exe banka2ds.exe 17/09/2015 17:48:53 - 540,672 Banka ekstre dönüştürme eklentisi. Banka kodu seçilmiş olmasına rağmen yeniden sorulması sorunu giderildi.
  byn15-231.exe byn15-231.exe 19/08/2015 13:44:37 - 446,191 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı, Seri 2015 kullanıcıları için, 07/08/2015 tarihli güncelleme sonrasında, Genel Muhasebe Programında Hesap Toplamları Kontrolü çalıştırıldığında Tahsil tediye fişlerinde oluşan sorunun giderilmesini sağlayan program arşivi. Seri 2015 DENEME sürümü
 • Sorun oluşan firmalarada Genel Muhasebe Programı Ana Menüdeki Dosya Kontrollerinin çalıştırılması yeterlidir.
 • Muhtasar Beyanname İşyeri/İşçi Bilgilerinin Personel Bordrosundan alınmasında, Asgari Ücretli Diğer Ücretli sayılarında oluşan hata da giderilmiştir.
 • kdv1_16.pdf kdv1_16.pdf 04/08/2015 18:59:54 - 713,774 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı, İşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı, Seri 2015 kullanıcıları için,
  GIB (Gelir İdaresi Başkanlığının) 03/08/2015 tarihinde yayınladığı Katma Değer Vergisi (KDV1_16), XML dosyasını oluşturulmasını sağlayan program güncellemesi yapılarak Kurulum sayfasında yayınlanmıştır.
 • Amortismana Tabi Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taşıt Araçları, Demirbaş, Makine ve Teçhizat vb.) Satışlarının Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Beyanında, satışların KDV oranına göre ayrı ayrı beyan edilme esası getirilmiştir.
 • Açıklama bu kılavuzda mevcuttur.
 • 201504_edefter.ppsx 201504_edefter.ppsx 16/04/2015 17:02:46 - 2,605,747 Datasoft Yazılım e-Defter Seminer Sunumu
  datasoft_seri2015_kur_20150415.exe datasoft_seri2015_kur_20150415.exe 15/04/2015 10:45:17 - 20,897,260 Datasoft Seri 2015 kullanıcıları için 15 Nisan 2015 tarihli kurulum ve lisans dosyası.(DSOFT60)
  Kurum Geçici Vergi Beyannamesi versiyon 16 ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.
  Güncelleme ile gelen değişiklikler Yayın Notları sayfasından incelenebilir.
  personel_sendika.pdf personel_sendika.pdf 13/04/2015 17:19:11 - 788,438 Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı, Seri-2015 kullanıcıları için, Sendika kesintileri konusunda yapılan güncellemeler ile Tanımlı Personel Listelerin içerisinde yeni tanımlanan alanları açıklayan kullanıcı kılavuzu Lütfen Seri 2015 Kurulumunu e-Deftere uygun Kurulum sayfasından yapınız.
  entegre_edefter_muhasebefisi.pdf entegre_edefter_muhasebefisi.pdf 01/04/2015 18:02:51 - 679,784 Datasoft Yazılım Stok, Cari, Fatura, Entegrasyon Programı, e-Defter kullanıcıları için, Tahsilat Makbuzları, Ödeme Makbuzları, İşlem Makbuzları ve Fatura düzenleme aşamasında oluşturulan Tahsilat İşlemlerine ait makbuzların, Entegre Fiş oluşturma aşamasında GIB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafında yayınlanan e-Defter Belge Türleri kılavuzuna uygun olarak Muhasebe Fişi oluşturulmasını açıklayan kullanıcı kılavuzu Lütfen Seri 2015 Kurulumunu e-Deftere uygun Kurulum sayfasından yapınız.
  dssgkdl.exe dssgkdl.exe 13/03/2015 20:15:20 - 41,472 Datasoft Yazılım Seri 2015/2014 kullanıcıları için Datasoft Bildirge İndirme Eklentisi.
  13.03.2015 - Dosya gönderme işleminde ortaya çıkan JavaScript hata mesajını engelleyen güncelleme.
  26.08.2014 - e-Bildirge sitesinde doğrulama resmi güvenlik uygulaması başlatılmıştır. Sisteme otomatik olarak giriş imkanı ortadan kalkmıştır. Eklenti oturum açma bilgisi alanlarını otomatik olarak doldurmaktadır. Güvenlik resminde görülen sayı kullanıcı tarafından girildikten sonra oturum açılmakta ve işleme devam edilmektedir. Eklenti indirildikten sonra program klasörüne (DSOFT60) kaydedilmelidir.
  edefter_muh_klvz_r04.pdf edefter_muh_klvz_r04.pdf 13/03/2015 14:38:24 - 3,019,913 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı, e-Defter kullanıcıları için, Muhasebe Parametre tanımlamaları, Belge Tipi tanımlamaları, Muhasebe Fişi Girişi, Muhasebe Fişine Çoklu Belge Girişi, Hızlı Fiş Tanımı, Belgelerden Fiş Oluşturma tanımında yapılan değişikleri açıklayan kullanıcı kılavuzu. Lütfen Seri 2015 Kurulumunu e-Detere uygun Kurulum sayfasından yapınız.
  muh26_klavuz.pdf muh26_klavuz.pdf 13/02/2015 21:51:00 - 847,328 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı, İşletme Defteri Programı, Büro Bilgi Sistemi (Serbest Meslek Defteri) Programı Seri 2014 kullanıcıları için, GIB (Gelir İdaresi Başkanlığının) 03/02/2015 tarihinde yayınladığı Muhtasar Beyanname (MUH_26) beyannamesine ait XML dosyasının oluşturulmasını ve Muhtasar Beyananmeye yeni eklenen İşyeri/İşçi Bilgileri verilerini Personel Bordrosundan otomatik alınması sağlayan program güncellemesini açıklayan kullanıcı kılavuzu. Lütfen Seri 2014 Kurulumunu uygun Kurulum sayfasından yapınız.
  ds2pdf.exe ds2pdf.exe 12/02/2015 21:14:00 - 54,784 Raporları PDF okuyucusuna aktarmak için yazıcı eklentisi. Programa Operator kullanıcısı ile giriş yaptıktan sonra yazıcı tanımları ekranına girerek kullanılmayan yazıcılardan herhangi birini "-P p$.prn ds2pdf p$.prn" şeklinde tanımlayarak kullanabilirsiniz. Tanımladığınız yazıcıya gönderilen çıktılar PDF programı ile açılacaktır, bu nedenle sisteminizde PDF okuyucu bir program yüklenmiş olmalıdır.
  Eklenti liste bordro sağdan kırpılmadan sayfaya sığacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 06.11.2012
  Eklentinin önceki sürümü buradan indirilebilir
  basitusul_klavuz.pdf basitusul_klavuz.pdf 09/02/2015 11:10:00 - 575,948 Datasoft Yazılım Basit Usul Programı Seri 2014 kullanıcıları için, GIB (Gelir İdaresi Başkanlığının) 03/02/2015 tarihinde yayınladığı Basit Usul Beyennamesi (BASIT_6) beyannamesine ait XML dosyasının oluşturulmasını açıklayan kullanıcı kılavuzu. Lütfen Seri 2014 Kurulumunu, Datasoft Kurulum sayfasından yapınız.
  pb60prm.dta pb60prm.dta 02/01/2015 21:14:00 - 2,048 Personel Bordrosu Programı, Ocak 2015 tarihli kanuni parametreler dosyası.
  dsbyndl.exe dsbyndl.exe 26/08/2014 18:06:21 - 180,224 Datasoft Beyanname İndirme Eklentisi. Seri 2013 kullanıcıları için ek güncelleme.
  pb60mslk.exe pb60mslk.exe 19/08/2014 19:59:38 - 305,998 Personel bordrosu SGK meslek kodları güncellemesi.
  bu13-367.exe bu13-367.exe 03/02/2014 19:32:22 - 150,619 Basit Usül Defter Programı Seri 2013 kullanıcıları için 02.02.2014 Tarihli BDP programına uygun Gelir Vergisi Beyannamesi XML dosyası oluşturan güncelleme.
  gm13-367.exe gm13-367.exe 08/01/2014 16:58:00 - 2,676,967 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı, Seri 2013 ve Seri 2014 kullanıcıları için, GIB (Gelir İdaresi Başkanlığının) 01/01/2014 tarihinde yayınladığı Muhtasar Beyannamesi (Versiyon_24) ve Gelir Geçici Beyannamesi (Versiyon_9) XML dosyasını oluşturulmasını sağlayan program arşivi.Seri 2013 DENEME sürümü
  id13-367.exe id13-367.exe 08/01/2014 16:55:00 - 710,165 Datasoft Yazılım İşletme Defteri Programı, Seri 2013 ve Seri 2014 kullanıcıları için, GIB (Gelir İdaresi Başkanlığının) 01/01/2014 tarihinde yayınladığı Muhtasar Beyannamesi (Versiyon_24) ve Gelir Geçici Beyannamesi (Versiyon_9) için XML dosyasını oluşturulmasını sağlayan program arşivi.Seri 2013 DENEME sürümü
  bb13-367.exe bb13-367.exe 08/01/2014 16:50:00 - 1,372,398 Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı, Seri 2013 ve Seri 2014 kullanıcıları için, GIB (Gelir İdaresi Başkanlığının) 01/01/2014 tarihinde yayınladığı Muhtasar Beyannamesi (Versiyon_24) ve Gelir Geçici Beyannamesi (Versiyon_9) için XML dosyasını oluşturulmasını sağlayan program arşivi.Seri 2013 DENEME sürümü
  pb13-206.exe pb13-206.exe 25/07/2013 18:08:19 - 287,494 Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Seri 2013 kullanıcıları için,
 • 6486 Sayılı Kanunun 5.maddesine uygun Teşvik Kanun numarası seçimi,
 • Temmuz 2013 ayı için Kanuni Parametre Güncellemesini,
 • (Parametre seti kopyala seçeneğinde DTA Dosyasında Al seçeneğinde) içeren program arşivi. Seri 2013 DENEME sürümü
  sw.exe sw.exe 03/07/2013 18:23:25 - 174,080
  Ekran görüntüsü yakalama ve kaydetme programı.
  Programı çalıştırdıktan sonra "PrintScrn" tuşu ile ekrandaki görüntünün tamamını,
  "Alt+PrintScrn" ile sadece aktif pencerenin görüntüsünü kaydedebilirsiniz.
  Sağ tıklanarak açılan içerik menüsünden kaydettiğiniz JPG dosyasının bulunduğu klasörü açabilirsiniz.
  faturalardan_fis_olusturma.pdf faturalardan_fis_olusturma.pdf 18/06/2013 13:54:18 - 3,975,432 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Seri 2013 kullanıcıları için, Datasoft Ticari programının veya farklı ticari programların oluşturduğu (Excel) fatura listelerinin, kullanıcı tanımına uygun olarak, Muhasebe Fişi oluşturmasını açıklayan kullanıcı kılavuzu.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için Datasoft Seri2013 Kurulumunu yapmanız gerekir.
 • Datasoft Seri2013 Kurulum dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.
 • defter_dokumleri.pdf defter_dokumleri.pdf 15/05/2013 11:00:00 - 846,641 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Seri 2013 kullanıcıları için, Yevmiye Defteri yazdırılmasında; Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayılarını, Defteri Kebir yazdırılmasında; Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimlerinin yazdırılmasını açıklayan kullanıcı kılavuzu.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için Datasoft Seri2013 Kurulumunu yapmanız gerekir.
 • Datasoft Seri2013 Kurulum dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.
 • dstnboto.exe dstnboto.exe 26/04/2013 19:00:58 - 45,056 Türkiye Noterler Birliği SMMM Defter Bilgi Girişi eklentisi.
  mukellef_bildirimi.pdf mukellef_bildirimi.pdf 10/04/2013 13:24:02 - 589,202 Datasoft Yazılım Seri 2013 kullanıcıları için 10/05/2013 tarihli güncelleme ile yayınlanan, Mükellef Bilgileri Bildiriminin hazırlanmasını açıklayan kılavuz.
  Mükellef Bilgileri Bildirimi seçeneği;
  • Datasoft Genel Muhasebe,
  • İşletme Defteri,
  • BBS (Büro Bilgi Sistemi)Serbest Meslek Defteri
  programlarında, Beyannameler bölümüne eklenerek Datasoft Kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur.
  Bildirimde yeni eklenen alanlar ile bildirim formunun düzenlenmesi, kullanım kılavuzda açıklanmıştır.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için bu sayfadaki 10/04/2013 tarihli güncellemeyi kurmanız gereklidir.
  id_gelir_klavuz.pdf id_gelir_klavuz.pdf 06/03/2013 15:58:39 - 359,588 Datasoft Yazılım İşletme Defteri Programı Seri 2013 kullanıcıları için, Gelir vergisi Beyannamesinin düzenlenmesini açıklayan kullanıcı kılavuzu.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için işletme defteri güncellemesini kurmanız gerekir. İşletme Defteri güncellemesine buradan buradan ulaşabilirsiniz.
  banka_klavuz_2013.pdf banka_klavuz_2013.pdf 15/02/2013 16:01:38 - 4,445,790 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Seri 2013 kullanıcıları için, Bankalardan gelen hesap özetlerindeki aynı tarihli hesap hareketlerinin tarih ve hesap bazında birleştirilmesini de içeren, Banka Ekstrelerinin muhasebeleştilmesi açıklayan kullanıcı kılavuzu.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için 13/02/2013 tarihli Datasoft Seri 2013 Kurulumunu yapmanız gerekir. Kurulum sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
  seri2013_kurulum.pdf seri2013_kurulum.pdf 08/02/2013 19:43:14 - 68,359 Datasoft Yazılım Seri 2013 kullanıcıları için 05 Şubat 2013 günü yayınlanan Kurulumu açıklayan kılavuz.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için 05/02/2013 tarihli Datasoft Seri 2013 Kurulumunu yapmanız gerekir. Kurulum sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
  fis_birlestirme.pdf fis_birlestirme.pdf 05/02/2013 14:15:58 - 925,317 Datasoft Yazılım Seri 2013 kullanıcıları için Kurulum dosyasını 05/02/2013 günü yayınlamıştır. Bu Kurulum içerisinde Genel Muhasebe Programında, Muhtasar Beyanname düzenleme aşamasında işyerlerinin Adres Numarasının ödemeler listesinde kaydedilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Genel Muhasebe Programında, Fiş Birleştime seçeneği eklenmiştir. Fiş Birleştiirme seçeneğinin çalışması bu kılavuzda açıklanmıştır.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için 05/02/2013 tarihli Datasoft Seri 2013 Kurulumunu yapmanız gerekir. Kurulum sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
  id12-367.exe id12-367.exe 14/01/2013 19:04:52 - 711,764 Datasoft Yazılım İşletme Defteri Programı Seri 2012 kullanıcıları için, GIB (Gelir İdaresi Başkanlığının) 31/12/2012 tarihinde yayınladığı KDV Beyannamesi (Versiyon_12) XML dosyasını oluşturulmasını sağlayan program arşivi.Seri 2012 DENEME sürümü
 • Bu güncelleme içerisinde ayrıca; İşletme Defteri Programında, Devir işemlerinde yapılan güncelleme de mevcuttur.

 • bb12-367.exe bb12-367.exe 03/01/2013 18:30:00 - 1,485,802 Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programı Serbest Meslek Defteri Seri 2012 kullanıcıları için, GIB (Gelir İdaresi Başkanlığının) 31/12/2012 tarihinde yayınladığı KDV Beyannamesi (Versiyon_12) XML dosyasını oluşturulmasını sağlayan program arşivi.Seri 2012 DENEME sürümü
  gm12-367.exe gm12-367.exe 03/01/2013 18:00:00 - 2,542,565 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Seri 2012 kullanıcıları için, GIB (Gelir İdaresi Başkanlığının) 31/12/2012 tarihinde yayınladığı KDV Beyannamesi (Versiyon_12) XML dosyasını oluşturulmasını sağlayan program arşivi.Seri 2012 DENEME sürümü
  dst12_sunum.ppsx dst12_sunum.ppsx 11/12/2012 12:11:29 - 7,460,017 Datasoft Yazılım Eğitim Seminerlerinde işlenen konuları özetleyen power point sunusu.
  meslek_kod.pdf meslek_kod.pdf 28/11/2012 20:00:00 - 1,839,617 Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Seri 2012 kullanıcıları için, APHB (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi) XML dosyasının hazırlanmasında, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 01/11/201 tarihli APHB düzenlenmesinde Meslek Kodlarının da eklenmesi duyurusunda belirtilen zorunlulukları sağlayan düzenlemeyi açıklayan kılavuz.
 • Kılavuzda anlatılan güncellemeye sahip olabilmek için, pb12-333.exe dosyasının, Datasoft Programlarının çalıştığı klasöre indirilip açılması gerekir.

 • scf_kdv_tevkifat.pdf scf_kdv_tevkifat.pdf 13/11/2012 12:56:22 - 2,919,764 Datasoft Yazılım Klasik Ticari Set Programı Seri 2012 kullanıcıları için, Alış ve Satış faturalarında KDV tevkifatlarının otomatih hesaplanması ve bu belgelerin muhasebeye entegre fiş oluşmasını sağlamak üzere, entegre parametrelerinde yapılan düzenlemeleri açıklayan kullanıcı kılavuzu.
 • Kılavuzda anlatılan güncellemeye sahip olabilmek için, sc12-318.exe dosyasının, Datasoft Programlarının çalıştığı klasöre indirilip açılması gerekir.

 • e_bildirge.pdf e_bildirge.pdf 19/10/2012 12:43:35 - 813,660 Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Seri 2012 kullanıcıları için, Kanuni Raporlar Menüsünde, aynı işyerinde birden fazla APHB (Aylık Prim Hizmet Belgesi) XML dosyasını, bir defada hazırlayıp, SGK e-Bildirge sitesine otomatik gönderilmesini sağlayan düzenlemeyi açıklayan kılavuz.
 • Kılavuzda anlatılan güncellemeye sahip olabilmek için, pb12-293.exe dosyasının, Datasoft Programlarının çalıştığı klasöre indirilip açılması gerekir.

 • dsbyn_bilgi.pdf dsbyn_bilgi.pdf 27/09/2012 13:26:41 - 206,311 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için Genel Muasebe,İşletme Defteri, BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programları aracılığı ile çalışan Datasoft Beyanname İndirme Eklentisi programında, daha önce indirilmiş bulunan, beyanname/tahakkuk PDF dosyalarının yeniden indirilmesini sağlayan güncellemeyi açıklayan bilgi notu.
 • Datasoft Beyanname İndirme Eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.
 • muhtasar_liste.pdf muhtasar_liste.pdf 19/09/2012 18:37:50 - 1,394,784 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için Genel Muasebe ve İşletme Defteri programları aracılığı ile oluşturulan ve GIB' in yayınladığı 82.numaralı sirküye uygun Muhtasar Beyanname ödemeler listesinde, Kiralara ait ödemeler listesinin oluşmasındaki farklı seçenekleri açıklayan kılavuz.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için 07/09/2012 tarihli Datasoft Seri 2012 Kurulumunu yapmanız gerekir.
 • Muhtasar Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • Kira Entegre Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • id_kdv2_klavuz.pdf id_kdv2_klavuz.pdf 30/08/2012 15:54:33 - 2,012,659 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için Kurulum dosyasını 07/09/2012 günü yayınlamıştır. Bu Kurulum içerisinde İşletme Defteri Programında KDV2 Beyannamesine uygun veri girişini sağlayan düzenlemeler ile KDV2 Beyannamesinin XML dosyasının oluşturulması ve pakete eklenerek GIB e-beyanname sitesine gönderilmesi mevcuttur. Ayrıca KDV1 Beyannamesi Tablo II bölümünde, Kısmi tevkifata tabi satış işlemlerine ilişkin düzenleme de tamamlanmıştır. İşletme Defteri Programında, KDV2 Beyannamesinin düzenlenmesi ile KDV1 Tevkifatlı işlemler, bu kılavuzda açıklanmıştır.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için 07/09/2012 tarihli Datasoft Seri 2012 Kurulumunu yapmanız gerekir. Kurulum sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
  gm_kdv2_klavuz.pdf gm_kdv2_klavuz.pdf 30/08/2012 15:54:13 - 1,278,783 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için Kurulum dosyasını 07/09/2012 günü yayınlamıştır. Bu Kurulum içerisinde Genel Muhasebe Programında KDV2 Beyannamesine uygun veri girişini sağlayan düzenlemeler ile KDV2 Beyannamesinin XML dosyasının oluşturulması ve pakete eklenerek GIB e-beyanname sitesine gönderilmesi mevcuttur. Genel Muhasebe Programında, KDV2 Beyannamesinin düzenlenmesi bu kılavuzda açıklanmıştır.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için 07/09/2012 tarihli Datasoft Seri 2012 Kurulumunu yapmanız gerekir. Kurulum sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
  kdv1_tevkifat.pdf kdv1_tevkifat.pdf 20/07/2012 13:00:00 - 1,957,365 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için 03/07/2012 tarihli güncellemer ile yayınlanan, 117 sıra numaralı KDV Genel tebliğine uygun olarak satışalarda yapılan KDV tevkifatının KDV1 Beyannamesi ile bildirilmesini açıklayan kılavuz.
  sgk_kontrol.pdf sgk_kontrol.pdf 03/07/2012 13:15:00 - 985,461 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için 03/07/2012 tarihli BBS (Büro Bilgi Sistemi) güncellemesi ile yayınlanan, Müşterilernize ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilip-verilmediğini kontrol eden ve Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile bunlara ait tahakkukların PDF dosyalarının e-posta olarak müşterilerinize gönderilmesini, yazdırılmasını ve listenmesini sağlayan SGK Kontrol İşlemlerini açıklayan kılavuz.
  esnafkod.exe esnafkod.exe 22/06/2012 19:23:00 - 444,606 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için daha önce yayınlanan, Mükellef Bilgileri Bildiriminin hazırlanması aşamasında, kullanıcılar tarafından tarafımıza gönderilmiş il bazında esnaf odalarına ait kod ve adlar için hazırlanmış gm60mukbil.dta dosyası.
 • Not: Mükellef Bilgileri Bildirimi veri giriş sayfasında, esnaf odası satırında, kodlar mevcut değil ise, bu güncellemeyi indirip kurmanız gereklidir.
 • prnselw_update.exe prnselw_update.exe 01/06/2012 15:34:10 - 112,440 Uzak masaüstü bağlantısında yazıcı seçiminde ortaya çıkan programın sonlanması hatasını gideren güncelleme.
  prnseld_update.exe prnseld_update.exe 01/06/2012 15:33:10 - 109,061 Yazıcı seçim penceresinin önceki metin tabanlı pencere hali.
  muhtasar_klavuz.pdf muhtasar_klavuz.pdf 26/05/2012 18:30:00 - 4,243,704 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için 26/05/2012 tarihli güncellemer ile yayınlanan, Muhtasar Beyannamesinin hazırlanmasını açıklayan kılavuz.
  Muhtasar Beyanname ödemeler listesinin 82 numaralı sirküye uygun düzenlenebilmesi için;
  • Detaylı Cari Kart tanımlama işlemi,
  • Cari Kart Veri Havuzu,
  • Stopaj hesaplarının ayrıca tanımlanması,
  • BBS Serbest Meslek makbuzlarının entegrasyonu,
  bölümlerinde gerekli düzenlemeler yapılarak Datasoft Kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur.
  Muhtasar Beyananme XML dosyasının hazırlanıp paketlenerek e-beyanname sitesine otomatik gönderilmesi sağlanmıştır.
  Yapılan yenilikler ve değişiklikler kılavuzda açıklanmıştır.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için bu sayfadaki 26/05/2012 tarihli güncellemeleri indirip kurmanız gereklidir.
  mukellef_bildirimi_12.pdf mukellef_bildirimi_12.pdf 11/05/2012 22:19:34 - 1,915,218 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için 11/05/2012 tarihli güncelleme ile yayınlanan, Mükellef Bilgileri Bildiriminin hazırlanmasını açıklayan kılavuz.
  Mükellef Bilgileri Bildirimi seçeneği;
  • Datasoft Genel Muhasebe,
  • İşletme Defteri,
  • BBS (Büro Bilgi Sistemi)
  • Serbest Meslek Defteri
  programlarında, Beyannameler bölümüne eklenerek Datasoft Kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur.
  Mükellef Bilgileri Bildiriminin Internet Vergi Dairesine otomatik gönderilmesi sağlanmıştır.
  Bildirimin kullanımı kılavuzda açıklanmıştır.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için bu sayfadaki 11/05/2012 tarihli güncellemeyi kurmanız gereklidir.
  pos_klavuz.pdf pos_klavuz.pdf 25/04/2012 20:06:11 - 1,261,337 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için 05/05/2012 tarihinde yayınlanan güncelleme ile yayınlanan
  • mükellefe ait GIB Internet Vergi Dairesine bağlanılarak ilgili aya ait POS bilgilerinin indirilmesini,
  • KDV Beyannamesi düzenleme aşamasında POS bilgilerinin gösterilmesini,
  • kayıtlı POS Bilgileri ileindirilen POS Bilgilerini karşılaştırılmasını
  sağlayan eklentiyi açıklayan kılavuz.

  POS İndir seçeneği Datasoft Genel Muhasebe, İşletme Defteri, BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programlarında, Beyannameler bölümüne KDV Beyannamesi "e-beyanname" XML oluştur bölümüne eklenerek Datasoft Kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. Eklentinin kullanımı bu kılavuzda açıklanmıştır.

  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için 05/05/2012 tarihli güncellemeyi yapmanız gerekir.
  seri2012_guncelle.pdf seri2012_guncelle.pdf 17/04/2012 13:53:48 - 122,224 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için Kurulum dosyasını 16/04/2012 günü yayınlamıştır. Bu Kurulum içerisinde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 13.Versiyonuna uygun XML dosyası oluşturma güncellemesi ile Muhatasar Beyannamenin 16.versiyonuna uygun XML dosyası oluşturma güncellemesi de mevcuttur. Ayrıca B99 Bilanço Dipnot tanımı güncellenmiştir. Bu Kurulum ile gelen güncellemeler kılavuzda açıklanmıştır.
  Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için 16/04/2012 tarihli Datasoft Seri 2012 Kurulumunu yapmanız gerekir. Kurulum sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
  dssgkdl_kilavuz.pdf dssgkdl_kilavuz.pdf 09/04/2012 19:33:12 - 415,895 Datasoft Yazılım Seri 2012 kullanıcıları için 08/04/2012 tarihli Seri 2012 Kurulumu ile yayınlanan, Datasoft Bildirge İndirme Eklentisi kılavuzu.
 • Bu eklenti; Datasoft Personel Boprdrosu Programında, e-bildirge gönderme, Tahakkuk ve Hizmet Listesi PDF dökümanlarını bilgisayara indirme işlemlerinde kolaylık, esneklik ve hız sağlamak üzere Datasoft Kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. Eklentinin kullanımı kılavuzda açıklanmıştır.
 • Not: Kılavuzda açıklanan güncellemelere sahip olabilmek için 08/04/2012 tarihli Datasoft Seri 2012 Kurulumunu yapmanız gerekir. Kurulum sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
 • kira_klavuz.pdf kira_klavuz.pdf 03/04/2012 19:50:46 - 1,078,958 Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programı Seri 2012 kullanıcıları için müşterilere ait kira bilgilerininin ve kiralık yere ait gayrimenkul sahibi bilgilerinin kaydedilmesini, kayıtlı bilgilerden Genel Muhasebe Programına kira tahakkuk fişi oluşturulmasını, kayıtlı kira bilgilerinden işletme defteri ve Serbest Meslek Defterine kira kaydının oluşturmasını açıklayan kılavuz.
 • Not: Kılavuzda açıklanan güncellemeye sahip olabilmek için 03/04/2012 tarihli Datasoft Seri 2012 Kurulumunu yapmanız gerekir. Kuruluma buradan ulaşabilirsiniz.

 • ds2xls.zip ds2xls.zip 09/02/2012 20:12:00 - 15,490 Raporların Excel Programına aktarılması için eklenti. Kurulum için operator kullanıcı adıyla programa giriniz. Operatör Menüsünde bulunan Yazıcı Tanımları bölümüne girerek, kullanılmayan herhangi bir yazıcı tanımını
  -P x$.prn ds2xls x$.prn
  olarak değiştiriniz. Daha sonra liste formatına uygun başlıkları olan çıktıları tanımladığınız yazıcıya göndererek doğrudan raporu Excel programında açınız. (Rapor başlıkları ve biçimleri ile ilgili standartlaştırma çalışmaları tamamlandığında tüm raporların aktarılması mümkün olacaktır).
  uprt.exe uprt.exe 02/11/2011 21:11:04 - 385,536 UPRT Rapor Önizleme Eklentisi.
  wprt.exe wprt.exe 02/11/2011 21:11:02 - 394,752 WPRT Rapor Önizleme Eklentisi.
  vprt.exe vprt.exe 02/11/2011 21:11:00 - 73,728 64 bit Windows sürümleri ile uyumlu Datasoft Rapor Önizleme programı. (7 numaralı yazıcı olarak kullanılmaktadır.)
  guncelleme_notu.pdf guncelleme_notu.pdf 25/10/2011 21:11:00 - 1,696,997 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Seri 2011 kullanıcıları için 25 Ekim 2011 günü yayınlanan güncellemeyi açıklayan kılavuz.
  defter_tasdik_bilgileri.pdf defter_tasdik_bilgileri.pdf 28/09/2011 20:00:00 - 203,393 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı, İşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programı, Seri 2011 kullanıcıları için, firma bazında Resmi Defter tasdik bilgilerinin, firma parametreleri menüsü, Defter Bilgileri bölümüne kaydedilemsini sağlayan güncellemeyi açıklayan doküman arşivi. Önemli Not:28/09/2010 tarihli Datasoft Seri2011 Kurulum Programını indirip kurduktan sonra Defter Tastik Bilgilerine ait güncellemelere sahip olursunuz.
  mustahsil_klavuz.pdf mustahsil_klavuz.pdf 17/05/2011 21:11:00 - 803,828 Datasoft Yazılım, Stok-Cari-Fatura Programı Müstahsil Modülünü kullananSeri 2011 kullanıcıları için 16/05/2011 tarihinde yayınlanmış bulunan SC11-136.exe güncellemesi ile Müstahsil Modülünden Yapılan Müstahsil Alıslarının, Genel Muhasebe Programı, Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesine Otomatik Aktarmasını açıklayan Kılavuz.
  bb2001.exe bb2001.exe 11/04/2008 21:01:00 - 201,531 Bilgi Bankası programının Seri 2001 sürümü. Seri2008 ile aynı klasörde çalıştırmak isteyen kullanıcılarımız bu arşivi yüklemelidir.
  uprtsfx.exe uprtsfx.exe 05/05/2006 21:06:00 - 264,840 USB Bağlantı Noktasını kullanan yazıcılardan çıktı alınabilmesi için geliştirilmiş UPRT programına ait BETA sürümü arşiv dosyası.
  Ayrıntılı kullanım bilgisi Forum bölümünde yayınlanan1913 sayılı konu bulunmaktadır.

  27/05/2016 09:21:39 (148) http://datasoft.com.tr