Datasoft Yazılım Güncelleme Notları

  05-01-2021     Geliştirme        Genel Muhasebe
  e-Defter Dosyalarının GİB sistemine Özel Entegratörden Akt.
Seri 2020
  - Bilindiği üzere e-Defter dosyalarının GİB sistemine aktarılması zorunluluğu başlamıştır.
Hiçbir özel entegratöre bu dosyaların saklanması için GİB tarafından yetki verilmemiştir.
Fakat GİB'in arşivlemede kullanılmak üzere yayınladığı uygulamanın özel entegratör sistemine kurulmasında bir engel yoktur.
Bu sayede özel entegratör, kendisinde saklanan e-Defter dosyalarının GİB sistemlerine aktarılmasını gerçekleştirebilmektedir.
İzibiz özel entegratörü de bu konuda bir çalışma yapmış ve kendisinde saklanan dosyaların GİB sistemine aktarımlarına başlamıştır.
Datasoft olarak İzibiz özel entegratöründe e-Defter dosyalarını saklayan ve İzibiz'e bu dosyaları GİB sistemine aktarması için yetki veren kullanıcılarımız için, bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Öncelikle bu kullanıcılarımızın İzibiz portale giriş yapıp bu konuda İzibiz'e yetki vermeleri gerekir. İzibiz bu işlemin nasıl yapılacağına dair yardımcı bir video hazırlamıştır.
Sonrasında ise Datasoft e-Defter işlemleri, GIB Arşiv Bilgisi sekmesinde 'GIB Saklama Entegratör Yapacak' seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.
Bu seçeneğin seçili olduğu ve defter dosyalarının İzibiz Özel entregratöründe saklanması durumunda,
zorunlu GİB berat arşivleme işlemi İzibiz özel entegratörü tarafından gerçekleştirileceği için
Datasoft e-Defter uygulamasında e-Defter dosyalarının GİB arşiv klasörüne aktarılmasına gerek kalmamaktadır.
 
  05-01-2021     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2020
  - Özel hesap dönemi kullanan firmalar için e-Defter klasör düzenlemesi yapıldı.

- Genel Muhasebe Form Ba/Form Bs beyannamelerine "Excel Mutabakat" seçeneği eklendi.
Buradan alınan excel listesi, İzibiz özel Entegratörü sisteminden mutabakat takibi yapan kullanıcılar tarafından doğrudan İzibiz sistemine yüklenebilmektedir.

- MuhSGK Sgk Bildiriminde işyeri toplamları tablosunun altına 'Tüm İşyerleri Toplamı' diye firmalar için var olan alanların toplam değerleri yazdırıldı.

- MuhSGK 016 tür kodlu personeller ne asgari ücretli ne de diğer ücretli olarak belirlendi sadece vergi yok seçili ise Gelir Verg. Muaf alanına yazdırıldı.
 
  05-01-2021     Geliştirme        Demirbaş-Amortisman
  Binek Oto kısıtlamaları
Seri 2020
  Binek Oto kısıtlamaları ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler;

a) Demirbaş kartı açma/değiştirme işleminde alış tarihi 07.12.2019 ve sonrası olan kartlarda binek oto kısıtlaması ve vergi Dahil/Hariç bilgisi soruluyor. Alış yılına göre üst sınırlar program tarafından otomatik olarak gösteriliyor.

b) Amortisman hesapları istenilen kriterlere göre yapılıyor

c) Bir kartın hareketlerinde değer artış fonu kolonunu kaldırıldı binek oto ile ilgili kolonlar eklendi.

d) Muhasebe entegrasyonu menüsündeki Amortisman gider hesapları tanımında, borç kolonunda,
KKEG hesabının girilmesini sağlandı.
Muhasebe fişi oluşturma sırasında ise bu tanıma göre fiş oluşturuldu.

e) Yeniden Değerleme Raporuna, Amortisman Raporuna ve Demirbaş Defteri Dökümüne binek oto ile ilgili kolonları eklendi.
 
  05-01-2021     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2020
  - 2018 yılı ve öncesinde muhtasar raporu alındığında diğer ve asgari ücretli için ödemenin tutarı alanında rakam fazla görünüyordu, düzeltildi.

- Hesap pusulasında bazı durumlarda oluşan açıklamadaki tarih alanında yanlış ay gelmesi durumu düzeltildi.
 
  05-01-2021     Geliştirme        İşletme Defteri
  Kira Stopaj oranının 10 olması
Seri 2020
  Daha önce Aralık ayı sonuna kadar Kira Stopaj oranının 10 olarak işlem göreceği şekilde yapılan düzenleme Mayıs/2021 ayı sonuna kadar olacak şekilde düzenlendi.
 
  05-01-2021     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Toplu e-SMM yazdırma
Seri 2020
  e-SMM Gönderme işlemlerindeki Gönderilenler sekmesine Yazdır butonu eklendi. Bu sayede toplu yazdırma sağlandı.
 
  05-01-2021     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2020
  - Form Ba/Form Bs raporuna ve Cari Hesap Ekstresi raporuna "Excel Mutabakat" seçeneği eklendi.
Buradan alınan excel listesi, İzibiz özel Entegratörü sisteminden mutabakat takibi yapan kullanıcılar tarafından doğrudan İzibiz sistemine yüklenebilmektedir.

- Alış-Satış Faturaları ve Tahsilat-Ödeme Makbuzları raporlarında Muhasebe tipi düzenlemesi revize edildi.
Bu sayede muhasebeleşeceği halde muhasebeleşmemiş belgelerin listesi ve muhasebeleşen belgelerin fiş numaralarının da listeye eklenmesi sağlandı.

- e-Belge sorgulama işlemi, e-Fatura Parametrelerine eklenen 'e-Fatura Durum Sorgulaması' seçeneği ile parametrik yapıldı.

- e-İrsaliye Taşıyıcı Bilgilerinde Aracı Firma, Şoför ve Plaka bilgilerinin çoklu girilebilmesine sağlandı.
e-İrsaliye Parametreleri ve belge girişinde kayıt seçeneklerinde e-irsaliye pencereleri revize edildi.

- Alış işlemlerinde efatura içeri aktarma ekranından, Cari Hesaba entegrasyon 'Aytıntılı' olarak yapıldığında aktarılan faturada cari hareketlerde mükerrer kayıt hatası oluyordu, düzeltildi.

- Efatura içeri aktarma işleminde bazı durumlarda karşılaşılan iskontonun yanlış hesaplatılması düzeltildi.

- Klasik faturada irsaliye alanına, F1 İrsaliye Listesi eklendi.

- Kağıt Fatura Yazdırma işleminde birden fazla irsaliye içeriyorsa fatura dökümde form tanımındaki alan kadar döküme yazdırılması sağlandı.

- Fatura online dosyası "onln20ft" dosyasında desen alanlarına İnternet Satışı Ödeme Tipi ve Ödeme Tarihi eklendi.
 
  29-12-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  17256 ve 27256 destekleri
Seri 2020
  Yeni eklenen 17256 İstihdama Dönüş Prim Desteği ve 27256 İlave İstihdam Prim Desteği Kanun Numaraları güncellendi.
 
  14-12-2020     Geliştirme        İşletme Defteri
  Belgelerden Kayıt Oluşturma
Seri 2020
  - Dbs, Belgelerden Kayıt Oluşturma ekranında ;
a- Defter Beyan üzerinden sorgulama yapılması sağlandı.
b- Sorgulama sırasında adres alanlarınında cari karta kayıt edilmesi sağlandı.
c- Tnb üzerinden sorgulamadaki kullanıcı kodu ve şifresi hatası düzeltildi.
 
  14-12-2020     Geliştirme        İşletme Defteri
  Bordro Entegrasyonunda "016 Ücr. Brüt Kazanç Tutarı"
Seri 2020
  - İşletme Defteri, Büro Bilgi ve Basit Usul bordro entegrasyonuna "016 Ücr. Brüt Kazanç Tutarı" alanı eklendi.

Buraya gerekli hesap seçilerek entegrasyon yapıldığında defter beyan gider kayıtlarına 016 için ayrı bir satır oluşturulacak ve Muhsgk hesaplamalarında vergi ve matrah bildirimlerinde de 016 ya ait ayrı bir satır oluşturulacak şekilde düzenleme yapıldı.
 
  14-12-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  MuhSGK Yeraltı Maden İşletmeleri
Seri 2020
  Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Büro Bilgi ve Basit Usul MUHSGK Beyannamesine Yeraltı Maden İşletmeleri Bildirimi bölümü eklendi.
Bu pencereye eklenen bilgiler Defter Beyan Sistemine Gönder ve Xml Oluşturma işleminde kullanıldı.
 
  14-12-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2020
  - e-Fatura, e-İrsaliye İçeri Aktarma işleminde dosya adı boşluk içerdiğinde karşılaşılan hata düzeltildi.

- e-Müstahsil Gönderme işlemlerindeki Gönderilenler sekmesine Yazdır butonu eklendi. Bu sayede toplu yazdırma sağlandı.

- Cari Kart listesine gsm ve web adresi eklendi.

- Yetkiler penceresine cari, kasa, banka, stok hareket gör alanları eklenip gerekli kontroller yapıldı.

- Çek / Senet Raporları Kendi Çeklerimiz ve Senetlerimiz yazıcı dökümünde Vade Aralığı sayfa başlığı boş geliyordu, düzeltildi.
 
  09-12-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  BVAS(Sayıştay) sistemi için yevmiye defteri oluşturulması
Seri 2020
  Firmalar Arası Bilgi Aktarma menüsüne 'Sayıştay Veri Hazırla' düzenlemesi yapıldı.

Bu düzenleme ile yevmiye defterinin BVAS(Sayıştay) sistemine yüklenmek üzere CSV formatında dosya oluşturulması sağlandı.
 
  09-12-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2020
  - 'Aile durumu Bildirimi' toplu döküm alındığında 78 üstü personel döküme yansımıyordu, düzeltildi.

- Personel Bordrosu, Anadolu Hayat Emeklilik için 'Bes Tahsilat Listesi' belirtilen formata göre düzenlendi.

- Personel Bordrosu, Personel Listeleri Dökümü / Sicil Kartı dökümüne, 'Döküm Şekli, Yatay/Dikey' şeçeneği eklendi.
 
  09-12-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Fatura İşlemlerinde muhtelif düzenlemeler
Seri 2020
  - e-Fatura Alias Kontrolü, "pk1@" ve "gb1@" içeren aliasları kabul edecek şekilde düzenlendi.

- e-Fatura özel firması Migros olan carilere kesilen e-irsaliyelerde, belge numarasından oluşan barkod oluşturuldu.

- e-Fatura Firması, 'Hazır Beton Firması' olan firmaların oluşturduğu e-İrsaliyelerdeki karekod 4*4 boyuta göre düzenlendi.

- e-Fatura import işleminde Ettn boş ise yeni bir Ettn oluşturulması ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  18-11-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Fatura import işlemleri
Seri 2020
 

 • Fatura import işlemlerindeki Ülker Dosyası Format tanımına KDV Hesaplama Yöntemi (Satır Bazında/Matrah Bazında) eklendi.
 • Fatura ek açıklamalarında, sekmeler arası geçişlerde, oluşan hata düzeltildi.
 
  18-11-2020     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  e-SMM Gönderme işlemleri
Seri 2020
 

 • e-SMM Gönderme işlemlerine yanıt bekleyenler seçeneği eklendi.
 • Müşteri Bilgi İşlemleri, Kira Bilgileri Girişinde stopaj oranı girildiğinde enter tuşu dışında değişiklik yansımıyordu, düzeltildi.
 
  18-11-2020     Geliştirme        İşletme Defteri
  MUHSGK gönderimi ve entegrasyon parametreleri
Seri 2020
 

 • İşletme Defteri, Sigortalı Çalışan olmayan MUHSGK gönderiminde geçici sistem hatası oluşuyordu, düzeltildi.
 • Bordro-Entegrasyon / Entegrasyon parametreleri hesap planı penceresi boş geliyordu, düzeltildi.
 
  18-11-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  İşyeri Adres ve İkametgah Bilgileri
Seri 2020
  İşyeri Adres ve İkametgah Bilgilerine Mahalle eklendi, personel bordrosu raporlarında gerekli yerler revize edildi.
 
  11-11-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  GİB e-Defter saklama işlemleri
Seri 2020
  Bilindiği üzere Ocak 2020 itibariyle e-Defterlerin ve GİB onaylı beratlarının GİB sisteminde veya GİB' den saklama onayı almış Özel Entegratörlerin sisteminde saklanma zorunluluğu getirilmiştir.

09 Ekim 2020'de GİB kendi sisteminde yapılacak saklama için bir kılavuz yayınlamıştır.
Bu kılavuzda saklama işlemini gerçekleştirmek üzere GİB tarafından hazırlanan (yayınlanan) programın kullanıcı sistemine İndirilip kurulması ve bu uygulamaya girilen dosya yolu (klasörü) altındaki e-Defter ve beratlarının belirtilen formattaki hallerinin GİB sistemine aktarılması ile ilgili bilgi verilmiştir.

Datasoft olarak, e-Defter uygulamamızdan GİB arşiv klasörüne e-Defter ve berat dosyalarının aktarılmasıyla ilgili düzenleme yapılmıştır.

Burada önemle vurgulamak istediğimiz konu ise şudur: belirlenen klasöre istenilen formatta dosyaların aktarılması, GİB sistemine yedekleme yapıldığı anlamına gelmemektedir.

Kullanıcının sisteminden GİB sistemine aktarım sağlayan uygulama yine GİB tarafından hazırlanmış olan programdır.

Bu programın doğru kurulması ve doğru çalışması ise tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Yine kullanıcılarımızın önemle dikkate alması gereken konu, bu dosyaların GİB sistemine yüklenmesi, kendilerinin ayrıca bu dosyaları saklaması ve istendiğinde ibraz etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

GIB sisteminde saklanan dosyalar ihtiyaç olduğunda mükellefe verilmez.

Datasoft içerisinde yapılması gereken işlemler ve GİB uygulaması için detaylı bir kılavuz ve video da tarafımızdan yayınlanacaktır.
 
  11-11-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  TNB parametrelerinin devredilmesi
Seri 2020
  Devir işlemlerinde TNB parametrelerinin de devredilmesi sağlandı.
 
  11-11-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Firma parametrelerine ve cari kartlara ek adres tanımlama
Seri 2020
  Tanımlı bir firmada ve tanımlı cari kartlarda birden fazla adres tanımlanabilmesi için düzenlemeler yapıldı.

Firma parametrelerinde girilen ve firmanın merkez adresi olarak kabul edilen adreslerin yanı sıra şube, depo vb. yerlerin adreslerinin tanımlanabileceği "Diğer Adresler" seçeneği firma parametrelerindeki adres sekmesine eklendi.

Bu seçenek ilk firma tanımlamada aktifleşmemekte, tanımlı bir firmada parametre değişikliği sırasında aktifleşmektedir.
Burada tanımlanan adreslerin depo kartlarıyla eşleştirilmesi de sağlandı.
Ayrıca burada tanımlı adreslerin e-İrsaliyelerde, irsaliye sekmesinde "Farklı Mal Çıkış Adresi" opsiyonu ile Merkez adresin yerine mal çıkış adresi olarak kullanılabilmesi sağlandı.

Cari kartlar için de adres sekmesinde "Diğer Adresler" seçeneği adres sekmesine eklendi.
Bu tercih de kart değişikliğinde aktif olmaktadır.
Diğer bir deyişle cari kartın ilk tanımında merkez adresinin girilerek tanımlanması, daha sonra değişiklik ile diğer adreslerin girilmesi gerekmektedir.
Yine burada tanımlı adreslerin e-İrsaliyelerde, irsaliye sekmesinde "Farklı Mal Teslim Adresi" opsiyonu ile Cari karttaki merkez adresin yerine mal teslim adresi olarak kullanılabilmesi sağlandı.
 
  11-11-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Online Alış/Satış belgelerine erişim:onln20ft
Seri 2020
  Alış/Satış belgelerindeki e-İrsaliye bilgileri, e-Arşiv internet satışı bilgileri, sipariş no ve tarihi, iade no ve tarihi vb. alanları içerek şekilde, onln20ft dosyası düzenlendi.
 
  11-11-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Müstahsil
Seri 2020
  - e-Müstahsil gönderme işlemlerinde uygulama yanıt bekleyenlerin ayrıca gösterilebilmesi için düzenleme yapıldı.

- e-Müstahsilde malı teslim eden/teslim alan açıklamaları parametrik olarak düzenlendi.
 
  26-10-2020     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2020
  - 31.07.2020 ve 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, kira stopaj (041) oranı %20 yerine % 10 olarak işlem yapılması sağlandı.

- Gelir/Gider girişindeki tutar alanında F1 tuşu ile KDV Dahil/KDV Hariç tercihi yapılması sağlandı.
 
  26-10-2020     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  e-SMM makbuzunda düzenlemeler
Seri 2020
  - e-Smm makbuzunda tutar ve fiyat alnlarında F1 tuşu ile Kdv Oranı ve Kdv Tipinin değiştirilebilmesi sağlandı.

- Müşteri kayıtları menüsünde girilen sabit miktarların e-SMM de dikkate alınması sağlandı. Bunun için hesap planı penceresine eklenen cari hesap kodu alanında seçim yapılması yeterlidir.
 
  26-10-2020     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Muhsgk Beyannamesinde düzenlemeler
Seri 2020
  - Kiralar BBS'de Var opsiyonu için stopaj hesaplamasında Temmuz ayı ve öncesi için stopaj oranını %20, Ağustos ayı ve sonrası için (yıl sonuna kadar) %10 olarak işlem yapılması sağlandı.

- Ödemeler Listesi Seri Sıra No lanı uzunluğu 16 haneye çıkarıldı.

- Stopaj Türleri tablosuna "146-esnaf muaflığından yararlananlara hurda mal alımları karşılığında yapılan ödemeler" kodu eklendi.
 
  26-10-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  MUHSGK 1003B beyannamesinde geliştirmeler
Seri 2020
  MuhSGK Parametreler bölümüne
. "Beyanname Gönderme Parametreleri" başlığında Kullanıcı Kodu, Parolası ve Şifresi alanları eklendi.
. Beyanname Gönderme İşlemlerine, Beyanname Paket İşlemleri menüsü eklendi.
Pakete Ekle, Paketten Çıkart, Paket Gönder ve Paket gönder, PDF İndir işlemleri yapıldı.
. Personel Bordrosu, MUHSGK İşyeri İşçi Bilgileri Girişi Parametrelerden Al opsiyonu aktifleştirildi.
 
  26-10-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Binek oto giderlerinin işlenmesi
Seri 2020
  Binek oto giderlerinin işlenmesi ile ilgili , daha önce defter beyan sisteminde yapılan düzenlemenin bir benzeri yapıldı.

Öncelikle firma parametrelerine Binek Oto Gideri, KKGE Gider Hesabı, KKGE KDV Gider Hesabı ve Gider Oranı alanları eklendi.

Sonrasında ise binek oto gider hesaplarının belirlenmesi için hesap planı pencerelerinde gerekli düzenleme yapıldı.

Konu ile ilgili ayrıntılı açıklama yayınlanan kılavuzda ve hazırlanan videoda mevcuttur.
 
  26-10-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Belge içeri aktarma ve diğer geliştirmeler
Seri 2020
  - e-Fatura/e-İrsaliye İçeri Aktarma opsiyonuna listeleme getirildi.
İster listeden seçilen belgelerin, istenirse dosyadan seçilen belgelerin içeri aktarma işlemi yapıldı.
Ayrıca listeleme ekranında belge ön izlemesi sağlandı.

- Firmaların kendi depolar arası düzenlediği e-İrsaliyeler için satış irsaliyesinde düzenleme yapıldı.
Bunun için giriş depo kodu seçeneği eklendi. Satış faturasında bu seçenek seçildiğinde giriş depo kodu girişi zorunlu tutuldu.
İrsaliyenin kaydı sonrasında çıkış ve giriş işlemleri için ayrı ayrı kayıt oluşturulmaktadır.

- Farklı programlarda oluşturulan ve Datasoft'a aktarılan irsaliyelerin toplu olarak e-İrsaliyeye dönüştürülmesini sağlamak amacıyla e-İrsaliye Tarama İşlemleri yapıldı.

- Hazır beton firmalarının düzenlemesi gereken özel e-İrsaliyeler için gerekli düzenlemeler yapıldı.

- Cari kartlarda bulunan e-Fatura Firması seçeneklerine 'Anadolu Cam' seçeneği eklendi.
'Anadolu Cam' seçilen cariye e-Fatura oluştururken Cari Kartlarda 9. Detaya girilen Şube Kodu (örnek 5120) xml'de AgentParty alanına,
xslt de ise Cari bilgisinin altında 'Şube Kodu : 5120' olarak yazdırıldı.

- Cari kartlarda bulunan e-Fatura Firması seçeneklerine 'Sofra' seçeneği eklendi.
'Sofra' seçilen cariye e-Fatura oluştururken xml oluştururken, faturada Ek Açıklama (10*30) 10. alana girilen değer, Note kısmına istenen şekilde yazdırıldı.

- e-Faturanın kopyalanması halinde xml dosyası siliniyordu, düzeltildi.

- e-Müstahsil makbuzuna ek açıklama girme imkanı sağlandı. Ayrıca bu açıklamalarla işlem yapılabilmesi için 'onln20ms' dosyası oluşturuldu.

- e-Müstahsil makbuzu kayıt seçeneklerinde girilen açıklamanın, e-Müstahsil makbuzu listesinin sonuna eklenebilmesi için tanıma açıklama alanı eklendi.

- İmport işlemlerinde, müstahsil makbuzu importu için gerekli düzenlemeler yapıldı.

- Farklı programlarda oluşturulan ve Datasoft'a aktarılan müstahsi makbuzlarının toplu olarak e-Müstahsil Makbuzuna dönüştürülmesini sağlamak amacıyla e-Müstahsil Tarama İşlemleri yapıldı.

- Tahsilat/Ödeme makbuz listesi tanım seçeneklerine kasa alanları eklendi.
 
  22-09-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  İlave ek agi
Seri 2020
  2020 yılı için ilave ek agi düzenlemesi yapıldı.
 
  22-09-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  MUHSGK beyannamesi 1003B düzenlemeleri
Seri 2020
  Tahakkuk İşlemleri Menüsüne "e-byn MUHSGK" Beyannamesi eklendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ücret gizliliğini sağlamak amacı ile dileyen mükelleflerine şifre ve parolası ayrı olacak şekilde sadece sigorta primlerini ve hizmetli listesini ayrı bildirecek 1003 B formatında beyanname düzenleme imkanı vermiştir.

Muhasebe ve İnsan Kaynakları departmanları ayrı olan firmalar istedikleri taktirde Personel Bordrosu programından MuhSGK Beyannamelerini gönderebilirler.

Beyanname SMMM Bilgilerinin, Firma Parametreleri Adres Bilgileri penceresinin 2. sayfasından girilmesi sağlandı.
 
  22-09-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  MuhSGK Beyannamesinde 1003A/1003B
Seri 2020
  MuhSGK Beyannamesinde, Genel Bilgiler sekmesine Beyannname Türü (1003A ve 1003B) seçeneği eklendi.
 
  22-09-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2020
  - Tam Yetkili kullanıcılarda, e-Fatura Durum Sorgulaması sonrası gönderilmiş olan 'Kamu Faturaları' ve 'e-İrsaliyeler' için iptal işlemine izin verildi.

- Farklı carilere ait birden fazla aynı numara ile girilen alış faturalarının cari hareket sayfasından ayrıntılı fatura penceresinde görüntülenmesi sırasında karşılaşılan hata düzeltildi.

- İmport işlemlerinde bulunan Ülker Fatura Formatı revize edildi.
 
  09-09-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  07252 nolu Teşvik Kanunu
Seri 2020
  07252 nolu Teşvik Kanunu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  23-08-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Muhsgk Beyannamesinde düzenlemeler
Seri 2020
  - Özel hesap döneminde vergi bildirimleri ve sgk bildirimlerindeki personel bilgisi yazılmıyordu, düzeltildi.
- Beyanname hazırlanacak dönem içerisinde işe giren veya çıkan fiili hizmete tabi personellerin eksik gün nedenleri sgk bildirimlerine yansımıyordu, düzeltildi.
- Sgk bildirimlerinde Yıllık izin kazancı 29 belge türünde hem ücret alanına hemde prim, ikr. tutarı alanına yansıtılıyordu, düzeltildi.
- Sgk bildirimlerinde fiili hizmete tabi personellerde hem 01 hemde 29 belge türüne agi tutarını yansıtıyordu, düzeltildi.
 
  23-08-2020     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Serbest Meslek Geliri
Seri 2020
  Defter Beyan, Serbest Meslek Geliri (GVK 18) Alt Türleri entegrasyon düzenlemesi yapıldı.
 
  23-08-2020     Geliştirme        Basit Usul Defter
  MuhSGK beyannamesinde kuruş
Seri 2020
  MuhSGK beyannamesi, xml oluşturma işleminde tutarlarda kuruş düzenlemesi yapıldı.
 
  23-08-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Belgelerde Muhtelif düzenlemeler
Seri 2020
  - Tam Yetkili kullanıcılarda, e-Fatura Durum Sorgulaması sonrası gönderilmiş olan 'İhracat Faturaları' için iptal işlemine izin verildi.

- e-İrsaliye'de 2. ve 3. miktar toplamları gösterilmiyordu, eklendi.

- e-Müstahsil, e-Smm ve hal müstahsil makbuzlarının toplu gönderiminde zaman aşımından dolayı karşılaşılan entegrasyon hatası düzeltildi.

- İmport işlemlerinde bulunan Ülker Fatura Format tanımına, GTİP NO, CPA NO ve MENŞEİ alanları eklendi.
 
  16-07-2020     Geliştirme        İşletme Defteri
  Excel belge listesinden, Datasoft defter beyan sistemine ak.
Seri 2020
  Excel belge listesinden, Datasoft defter beyan sistemine, otomatik kayıt aktarımı ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
Konu ile ilgili hazırlanan video youtube kanalımıza yüklenmiştir.
 
  16-07-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Gelir Geçici, GEKAP, MUHSGK Beyannameleri
Seri 2020
  - Gelir Geçici Vergi beyannamesi versiyon 18 düzenlemesi yapıldı.

- GEKAP beyannamesi son düzenlemelere göre 6 aylık verilebilecek şekilde revize edildi.

- MUHSGK ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
. 3 Aylık' da İstisna ve Teşvik işçi sayısı hesaplanmıyordu, düzeltildi.
. Muhsgk hesaplamalarında sadece Defter Beyan bordro entegrasyonundan gelen kayıtlar dikkate alınıyordu,
elle girilen kayıtlarda hesaplanacak şekilde düzenleme yapıldı. Vergisi 0 olan matrahlarda 302 koduna eklendi.
. Aylık seçiminden, 3 aylığa geçerken dizi indeks erişim hatası veriyordu, düzeltildi.
 
  16-07-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif geliştirme ve düzeltmeler
Seri 2020
  - Liste Bordro, excel dökümü sırasında karşılaşılan dizi indeks erişim hatası düzeltildi.

- Liste Bordro excel dökümünde Teşvik(5510) işveren hissesi alanına, fiili işveren hissesinide toplayarak yazıyordu, düzeltildi.

- Fiili çalışan personel için ebildirgede eksik gün nedeninde düzeltme yapıldı.

- Toplu işe giriş çıkış bildirimi için, Eksik Gün kontrollerine 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 kodları eklendi.
 
  16-07-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Aynı numaraya sahip alış faturaları kaydı ve e-Düzenlemeler
Seri 2020
  - Farklı firmalardan gelen aynı numaraya sahip alış faturalarının kaydedilebilmesi için düzenlemeler yapıldı.

- Faturaya dönüştürülen irsaliyelerin durumu, faturanın iptal olması durumunda, otomatik olarak faturalaşmadıya döndürüldü.
Ayrıca ihtiyaç olması halinde kullanmak üzere, irsaliye değişikliğinde, işlemler menüsüne 'Faturalaşmadı İşaretle' diye bir seçenek konuldu.

- Cari kartlarda e-Fatura uyg. tara penceresine, e-İrsaliye Uygulayıcısını da tarama seçeneği eklendi.
Bu tercihin işaretlenmesi durumunda tarama işlemi esnasında e-İrsaliye için de kontroller yapıldı.

- Kare kod içeren e-Belgelerin xslt dosyalarında düzenlemeler yapıldı.

- Başka yazılımlardan üretilip Datasoft'a aktarılmış Müstahsil Makbuzlarının, topluca e-Müstahsil Makbuzuna dönüştürülebilmesi için düzenleme yapıldı.

- BİM'e düzenlenen e-Fatura ve e-İrsaliye içeriklerinde istenilen düzenlemeler yapıldı.

- Migros'a düzenlenen e-İrsaliye içeriklerinde istenilen düzenlemeler yapıldı.

- Metro'ya düzenlenen e-İrsaliye içeriklerinde istenilen düzenlemeler yapıldı.

- Coco Cola bayilerinin düzenledikleri e-Faturalarda "CCİ Kayıt No" ile ilgili düzenleme yapıldı.

- Firma Parametreleri, e-İrsaliye Parametrelerine Fiili Sevk Zamanında Gönder seçeneği eklendi,
e-Fatura uygulamasının da bu parametreye göre çalışması sağlandı.

- e-Fatura uygulamasında;
Satış e-Fatura İşlemleri, Alış e-Fatura İşlemleri, e-Arşiv Fatura İşlemleri, Giden (Satış) e-İrsaliye İşlemleri, Gelen (Alış) e-İrsaliye İşlemlerinin
Her biri için ayrı yetki tanımlaması sağlandı. Bunun için kullanıcı yetki sayfasına ilgili seçenekler eklendi.
 
  17-06-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  MUHSGK 4857/40
Seri 2020
  MUHSGK Beyannamesindeki hesaplamalara 4857/40 kazancı dahil edildi.
 
  17-06-2020     Düzeltme        Personel Bordrosu
  Sicil kartı ve liste bordro
Seri 2020
  Sicil kartı ve liste bordrodaki kazanç tutarlarındaki hatalar giderildi
 
  11-05-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Kurum Geçici
Seri 2020
  - Kurum geçici vergide, kanunen kabul edilmeyen alanlara binek otolarla ilgili satır eklendi.

- İndirim alanına 458 kodlu “Kapadokya Alanı Başkanlığı'na yapılan Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları” satırı eklendi.
 
  11-05-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Pusula ve icmal raporunda 4857/40
Seri 2020
  Pusula ve icmal raporunda 4857/40 ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 
  05-05-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  SGK İşveren Sistemi ve KÇÖ
Seri 2020
  - SGK İşveren Sistemi sitesine geçiş sağlandı. Personel listesinde 'Z' tuşu ile kullanılabilir.

- KÇÖ ile ilgili bordo, pusula, liste bordro dökümlerinde çeşitli düzenlemeler.
 
  30-04-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  MUHSGK Beyannamesi
Seri 2020
  MUHSGK Beyannamesi, SGK Bilgilerini bordro programdan alan kısım güncellendi.
 
  30-04-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Liste bordro ve hizmet pusulası KÇÖ değerleri
Seri 2020
  Liste bordro ve hizmet pusulası KÇÖ değerleri görünecek şekilde güncellendi.
 
  27-04-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Gelir/Kurum Geçici
Seri 2020
  Gelir Geçici versiyon 17, Kurum Geçici versiyon 28 ile ilgili düzenlemeler ve
Özel hesap dönemli firmaların Form B beyannamesi filtrelerinde şubat ayı son gün düzeltmesi.
 
  13-04-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Alış-Satış Raporlarında ödeme bilgisi
Seri 2020
  Alış-Satış Raporlarında ödeme bilgisi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  13-04-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Hal Komisyon Faturaları
Seri 2020
  Hal Komisyon Faturalarının muhasebe entegrasyon işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  13-04-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Kısa Çalışma Ödeneği İBAN bilgisi
Seri 2020
  İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanacak personeller listesine, 'İBAN' alanı eklendi.
 
  08-04-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Kısa Çalışma Ödeneğine başvuru işlemleri
Seri 2020
  İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğine başvuru işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  03-04-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Muhtelif Geliştirme ve Düzeltmeler
Seri 2020
 

 • Geri Kazanım Katkı Payı Beyannamesi yeni versiyonu ile gelen GEKAP Diğer Ürünler Bildirimleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • GİB tarafından duyurulan erteleme ve değişikliklere göre uyarlama ayrıca yapılacaktır.
 • e-Defter versiyon kontrolünün ve otomatik yenilikleri denetleme işleminin programa giriş yapıldıktan sonra sadece bir kere yapılmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.
 • 1 Nisan itibariyle bazı tevkifat oranlarında yapılan değişiklikle ilgili düzenleme yapıldı.

Beyannameler

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi versiyon 22 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • MUHSGK beyannamesi versiyon 10 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  03-04-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif Geliştirme ve Düzeltmeler
Seri 2020
 

 • 1 Nisan itibariyle bazı tevkifat oranlarında yapılan değişiklikle ilgili düzenleme yapıldı.
 • eFatura versiyon kontrolünün ve otomatik yenilikleri denetleme işleminin programa giriş yapıldıktan sonra sadece bir kere yapılmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.
 • e-Belgelerde xml dosyasının mevcudiyetine göre verilen değişiklik ve iptal izinleri, e-Fatura uygulamasındaki (konnektör) durumuna göre olacak şekilde değiştirildi.
 
  03-04-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif Geliştirme ve Düzeltmeler
Seri 2020
 

 • Liste Bordro yazıcı dökümü alınırken alt açıklama detaylı ise karşılaşılan dizi index hatası ve sayısal bilgi hatası düzeltildi.
 • Aylık Hizmet Belgesi dökümü fiili hizmete tabi olmayan personellerde puantaj bilgisi olmadığı durumunda listeye eklenmemesi sorunu düzeltildi.
 • Personel Bordrosu Fiili Hizmet Düzenlemesini kullanan firmalarda, 4447 Geçici 21.Madde Teşviği kapsamına giren Fiili Hizmete Tabi personellerin 'Bordrodan Al' hesaplamalarında oluşan hata düzeltildi.
 
  03-04-2020     Geliştirme        İşletme Defteri
  Muhtelif Geliştirme ve Düzeltmeler
Seri 2020
  Defter Beyan Sistemi

 • İşletme Defteri ve Basit Usul Defter programlarında, çoklu faaliyet kodu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Detaylı bilgi yayınlanan kılavuzda ve video da mevcuttur.
 • 1 Nisan itibariyle bazı tevkifat oranlarında yapılan değişiklikle ilgili düzenleme yapıldı.
 • Defter Beyan versiyon kontrolünün ve otomatik yenilikleri denetleme işleminin programa giriş yapıldıktan sonra sadece bir kere yapılmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.
 
  03-04-2020     Geliştirme        KobiPack
  Muhtelif Geliştirme ve Düzeltmeler
Seri 2020
 

 • 1 Nisan itibariyle bazı tevkifat oranlarında yapılan değişiklikle ilgili düzenleme yapıldı.
 
  17-03-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Muhtelif Geliştirme ve Düzeltmeler
Seri 2020
  - e-Defter uygulamasının, Windows 7 işletim sistemli bilgisayarlarda çalıştırıldığında oluşan hata ile ilgili düzenleme yapıldı.

- Gelir vergisi beyannamesinde 2019 yılı vergi oranları yeni eklenen %40 lık orana göre düzenlendi.

- Gelir vergisi beyannamesinde, tüzel kişiliği ortaklık olan firmalar için oluşturulan xml dosyasında Gelir İdaresinin yaptığı değişikliğe uygun şekilde revizyon yapıldı.
 
  17-03-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif Geliştirme ve Düzeltmeler
Seri 2020
  - Sosyal Yardım parametrelerinde değer hesabı Net Ek seçildiğinde,
tahakkuk esnasında oluşan hesaplama hatası düzeltildi.

- Personel Bordrosu Fiili Hizmet Düzenlemesini kullanan firmalarda;
Fiili Hizmete Tabi personellerde normal işsizlik işveren hissesi hesaplamasında oluşan hata düzeltildi.
Fiili Hizmete Tabi personellerde liste bordroda fiili işveren hissesi Teşvik(5510) alanındaki hesaplama hatası düzeltildi.
 
  17-03-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif Geliştirme ve Düzeltmeler
Seri 2020
  - Hal programında, HKS komisyoncu faturalarının e-Fatura uygulayıcılarına düzenlenmesi durumu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
Ayrıca Hal raporları Komisyoncu/Tüccar seçeneğine göre yeniden düzenlendi.

- Stok kartı kopyalamada detay bilgileri kaydedilmiyordu, düzeltildi.

- Görsel stok kart penceresinde, hareketlerin cari koda göre filtrelenmesinde sorun vardı, düzeltildi.

- Klasik ekran e-Fatura kayıt aşamasında bazı durumlarda oluşan sayısal bilgi hatası düzeltildi.

- Görsel fatura ekranında muhasebe kodu seçimi için hesap planı seçim penceresi açılmıyordu, düzeltildi.

- e-Fatura kopyalama işleminde, xml dosyası mevcut ise oluşan hata düzeltildi.

- Klasik irsaliye girişinde faturalaşan irsaliyelerin tekrar faturalaştırılmaması ile ilgili düzenleme yapıldı.

- Görsel irsaliye listesine 'Faturalaşanlar', 'Bekleyenler' ve 'Tümü' şeklinde filtreleme düzenlemesi yapıldı.
 
  05-03-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Gelir Vergisi Beyannamesi ve MUHSGK
Seri 2020
  - Gelir Vergisi Beyannamesi versiyon 18 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

- MUHSGK beyannamesinde, muhtelif düzenlemeler yapıldı.
 
  05-03-2020     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sisteminde Binek Otomobil Giderleri
Seri 2020
  Datasoft Defter Beyan Sisteminde Binek Otomobil Giderlerinin işlenmesi düzenlemeler yapıldı.
Detaylı bilgi yayınlanan kılavuzda ve video da mevcuttur.
Genel muhasebe programında bu konu ile ilgili çalışmamız devam etmektedir.
 
  05-03-2020     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Beyanname kontrol işlemleri, MUHSGK
Seri 2020
  Beyanname kontrol işlemleri, MUHSGK beyannamesinin öncelikle görülebileceği şekilde düzenlendi.
 
  05-03-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Fiili Hizmet Bordrosu ve dssgkdl
Seri 2020
  - Daha önce isteğe bağlı olarak yüklenen sağlık çalışanları için fiili hizmet düzenlemesi standart bordro içeriğinde yayınlandı.
Bunu kullanmak isteyen firmaların öncelikle Firma Çalışma Parametrelerinde,
'Fiili Hizmete Tabi Çalışan Var' parametresini 'Evet' olarak seçerek, bu opsiyonu aktifleştirmeleri gerekmektedir.
Daha sonra bundan yararlanacak çalışanların, personel bilgi değişikliğinden, Fiili Hizmete Tabi seçeneğine evet girilmelidir.

- dssgkdl.exe eklentisinde XML yükleme işlemi hızlandırıldı, bildirge indirme işlemi yeni sisteme uyarlandı.
 
  05-03-2020     Yenilik        Stok-Cari-Fatura
  e-Belgelerde Muhtelif Düzenlemeler
Seri 2020
  - e-İrsaliye ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

- Hal programında, HKS satış ve komisyoncu faturaları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

- Datasoft e-Fatura konnektörü aracılığı ile gönderilen satış e-Belgelerinin, henüz özel entegratöre gönderilmeyenlerinin,
e-Fatura uygulamasında xml dosyalarının silinmesi sağlandı.
Datasoft programı içine de xml dosyası mevcut olan belgelerin silinmemesi ve değiştirilmemesi ile ilgili kontrol kondu.
 
  05-03-2020     Geliştirme        KobiPack
  İstisnalı e-Fatura
Seri 2020
  İstisnalı e-Faturalarda oluşan gönderim hatası düzeltildi.
 
  04-02-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  MUHSGK Beyannamesi Versiyon 9
Seri 2019
  MUHSGK beyannamesinde, GİB tarafından yapılan değişikliklere uygun, düzenleme yapıldı.
 
  04-02-2020     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - MUHSGK beyannamesinde, GİB tarafından yapılan değişikliklere uygun, düzenleme yapıldı.

- DBS sistemine gönderilen belgelerde Faaliyet Kodu bulunması zorunluluğu ile ilgili düzenleme yapıldı.
Bunun için firma parametrelerinde girilen faaliyet kodunun belgelerle birlikte DBS sistemine gönderilmesi sağlandı.
Birden fazla faaliyet kodu olan işletmeler için belge bazında faaliyet kodu girilmesi çalışmamız devam etmektedir.

- İşletme Defteri ve Basit Usul Defter gelir belgelerinde bulunan Fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura seçeneklerinin
2020 yılı itibariyle değişen mevzuata uygun olarak seçilebilmesiyle ilgili düzenleme yapıldı.

- Firma bazında tanımlanan alt tür kodlarının devir işlemi ile bir sonraki yıla devredilmesi sağlandı.
 
  04-02-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Fatura düzenlemeleri
Seri 2019
  - THY bayilerinin, THY'ye düzenledikleri faturalarda, hem yurt içi bilet (KDV'li) hem de yurtdışı bilet (KDV'siz) içeren e-Faturalar için istenen düzenlemeler yapıldı.
Bunun için öncelikle THY için açılan cari kartta, e-Fatura firması alanında THY seçimi yapılmalıdır.

- Türk Lirası olarak düzenlenen faturalarda, döviz kodu ve kuru bilgisi girilmişse, bu bilgilerin parametrik olarak e-Faturalarda gösterilmesi sağlandı.
 
  23-01-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  e-Defter Uygulamasında Zaman Damgası
Seri 2019
  Bilindiği üzere e-Defterlerde 2020 yılı itibariyle zorunlu olarak zaman damgası uygulamasına geçilmiştir.

Datasoft e-Defter uygulamasında daha önce kullanıcının tercihinde olan zaman damgası uygulanması,
e-Defter işlemlerinde zorunlu olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Datasoft Yazılım e-Defter Uygulaması ile defterlerini oluşturan kullanıcılarımızın her birinin
ayrı-ayrı zaman damgası edinmesinin toplam maliyetinin yüksekliğini göz önüne alınarak, zaman damgası tarafımızdan satın alınmış ve
programımızın içine standart bir özellik olarak eklenmiş ve Aralık ayında yayınlanmıştır.

Datasoft e-Defter uygulamasını kullanan müşterilerimizin ayrıca zaman damgası satın almalarına gerek yoktur.
 
  22-01-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Kurum Geçici Versiyon 27
Seri 2019
  Kurum Geçici Versiyon 27 ile ilgili ilk düzenleme yapıldı.
 
  19-01-2020     Geliştirme        İşletme Defteri
  Muhtasar Beyannamesi Ödemeler Listesindeki Yabancı Cari
Seri 2019
  Muhtasar Beyannamesi Gönderiminde, ödemeler listesindeki yabancı cariler için ülke kodu alanı eklendi.
 
  17-01-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Müstahsil Makbuzu - Borsa Tescil Listesi
Seri 2019
  Müstahsil Makbuzu raporunda bulunan Borsa tescil listesinde yapılan değişikliğe uygun olarak "Borsa Excel-4" seçeneği eklendi.
 
  17-01-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulayıcılarında Kağıt Fatura
Seri 2019
  e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulayıcılarının kağıt fatura düzenlemesi gerektiği durumlar için kağıt fatura seçeneği eklendi.
Bu düzenlemenin faturalarda kullanılabilmesi için öncelikle firma parametrelerinde bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir.
 
  17-01-2020     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  FormBa/Bs Ay Seçimi
Seri 2019
  FormBa/Bs raporunun filtrelerine tarih aralığının yanı sıra ay opsiyonu eklendi.
 
  07-01-2020     Geliştirme        İşletme Defteri
  Fatura Girişinde Kredi Kartı Tutarı
Seri 2019
  Stok ve Faturalama menüsünde bulunan fatura girişindeki satış belgelerinin girişi sırasında
kredi kartı tutarının da girilebilmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  07-01-2020     Düzeltme        Büro Bilgi Sistemi
  Hesap Planı Devri
Seri 2019
  Devir işlemi sonrasında hesap planı aktarılmıyordu, düzeltildi.
 
  07-01-2020     Geliştirme        Personel Bordrosu
  2020 Yılı Kanuni Parametreleri
Seri 2019
  2020 yılı kanuni parametreleri güncellendi.
 
  07-01-2020     Geliştirme        Genel Muhasebe
  2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları
Seri 2019
  2020 yılında geçerli olacak damga vergi tutarları ve gelir vergisi oranları güncellendi.
 
  29-12-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Alış/Satış faturalarının programa otomatik aktarımı
Seri 2019
  Alış e-Faturalarının programa otomatik aktarımını sağlamak üzere "e-Fatura import" işlemi fatura listesi penceresine eklendi.
Aynı şekilde başka bir yerde oluşturulmuş e-Satış faturalarının da programa aktarımı mümkündür.
Stok kartlarının eşleştirilmesinde Cari Bazda Stok girişi bilgileri dikkate alınmaktadır.
Konu hakkında çalışmamız devam etmekte olup detaylı bir kullanım klavuzu ve videosu yayınlanacaktır.
 
  29-12-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Fatura işlemlerinde Muhtelif Düzenlemeler
Seri 2019
  * Serbest Bölge'de yabancı olmayan carilere ihracat faturası kesilebilmesi için kontroller düzenlendi.
Burada özellikle dikkat edilmesi gereken durum serbest bölgedeki firmanın ülke kodunun serbest bölge olarak kaydedilmesidir.

* e-Fatura senaryolarına 'KAMU' eklendi, zorunluluk kontrolleri revize edildi.

* e-Fatura oluştururken stok kodu ve miktarı girilmeyen fatura satırlarındaki açıklama alanına girilen bilgi üst satırın stok adına eklendi.
Bu sayede e-Faturada yer alacak bir satır için istendiği kadar uzun açıklama girilmesi sağlanmış oldu.
 
  29-12-2019     Geliştirme        Basit Usul Defter
  e-Hal Satış Faturası ve e-Hal Müstahsil Makbuzu
Seri 2019
  e-Hal Satış Faturası ve e-Hal Müstahsil Makbuzu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  16-12-2019     Geliştirme        Basit Usul Defter
  Bordro Entegrasyonu
Seri 2019
  Basit Usul, Bordro entegrasyonunda düzenlemeler yapıldı.
 
  16-12-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Hesap eklemede TCKN/VKN sorgusu
Seri 2019
  Fiş işlemlerinde hesap planı klasik ekran seçim penceresine Ek yapılırken
girilen VKN ve TCKN alanı için de '[F1] Sorgula' işlemi eklendi.
 
  16-12-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Fatura Firması (Anadolu Sigorta)
Seri 2019
  Cari kartlarda e-Fatura Firması seçeneklerine 'Anadolu Sigorta' eklendi.
e-Fatura oluştururken, seçilen carinin e-Fatura Firması 'Anadolu Sigorta' ise,
Ek Açıklamalarda(10*30) 10. satıra girilen değer irsaliye numarası alanına yazdırıldı.
 
  04-12-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  e-Defter için Zaman Damgası
Seri 2019
  e-Defterler için 2020 yılında zorunlu olacak olan zaman damgasının Datasoft tarafından alınarak,
tüm kullanıcılarının kullanımına açık olacak şekilde, e-Defter parametrelerine seçenek olarak eklenmesi sağlandı.

Kullanıcılarımız, ek bir ücret ödemeden, Datasoft zaman damgasını bu ay itibariyle kullanmaya başlayabilirler.
 
  04-12-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  * KDV tutarından matrahın hesaplanabilmesi için tutar kolonunda F5 tuşu ile
KDV tutarının girilebileceği pencere açılması sağlandı.

* Kıdem ve İhbar bordrosunda gelen satırlarda F8 Bordro Detayı penceresi aktifleştirildi.

* Kayıt tarihinin belge tarihinden farklı olduğu durumlar için ay kolonunda F5 tuşu ile
farklı belge tarihi girilmesi sağlandı.
Bu tip satırların dikkat çekmesi için sayfada farklı bir renkte gösterildi.

* Özellikle çok satırı bulunan defterler için İlk/Son sayfaya git ile satıra git seçenekleri eklendi.

* İşletme defterinde ihraç kayıtlı işlem yapılabilmesi için satış türünün Normal Satış seçili olan hesaplara
ihraç kayıtlı satış kodu eklendi.
Bu hesapların kullanıldığı satış belgelerin Defter Beyan Sistemine İhraç Kayıtlı olarak gönderilmesi sağlandı.

* Alış belge türlerine Gümrük Beyannamesi eklendi.
 
  04-12-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  DBS - Personel Bordrosu Entegrasyonu
Seri 2019
  Personel Bordrosu ve İşletme Defteri/Serbest Meslek Defteri/Basit Usul Defter entegrasyonlarında revizyon yapıldı.

- Kıdem ve İhbar bordrolarının ilgili programlara entegrasyonu sağlandı.
Brüt ücret satırı kıdem ve ihbar tutarı, vergisi, damgası düşürülerek oluşturuldu.
İhbar satırına vergi değeri oluşturuldu.
Damga vergisi ise kıdem ve ihbar varsa ihbar satırına, herhangi biri varsa o satıra gelecek şekilde oluşturuldu.

- Basit Usul, Büro Bilgi ve İşletme Defteri, Bordro Entegrasyonu için Sadece Bu Firma ve Zincir seçimi getirildi.
 
  04-12-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Müstahsil Makbuzu
Seri 2019
  e-Müstahsil Makbuzunda dikkate alınmak üzere, müstahsil olarak kaydedilen cari kartlara gönderim şekli kağıt/elektronik seçeneği eklendi.
Gönderim şeklinin elektronik olması halinde bile müstahsil makbuzunun yazdırılması ve müstahsile imzalatılmasının zorunluluğunu hatırlatmak isteriz.
 
  04-12-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Stok Kartı İmport/Export
Seri 2019
  Stok Kartları Online işlemlerine, Export işlemine ve Tanımlı Excel ve Normal Excel İmport işlemine [GTİP No.], [Menşei] ve [CPA No] alanları eklendi.
 
  26-10-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  * Defter Beyan Sistemine tek seferde 20 belge gönderilmesi ile ilgili yapılan düzenlemeye göre gönderim ve silme işlemleri revize edildi.
Kullanıcılarımızın 20'den fazla belgeyi göndermeleri halinde ek bir işlem yapmalarına gerek kalmadan işlemlerin yapılması sağlandı.

* Defter Beyan Sisteminin, KDVsiz işlem düzenlemesine göre, gelir belgesi girerken serbest meslek makbuzu, diğer işlemler(kdv beyannamesi) satış türü için KDVsiz İşlem seçimi düzenlemesi yapıldı.
 
  26-10-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Müstahsil Makbuzu
Seri 2019
  e-Müstahsil Makbuzu oluşturmada, oran yerine tutar olarak girilen, Bağkur, Borsa vb. kesintilerle ilgili düzenleme yapıldı.
 
  23-10-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  e-Serbest Meslek Makbuzu
Seri 2019
  * e-Smm, gönderim şekli, elektronik-kağıt seçimi müşteri bilgilerine eklendi.

* e-Serbest Meslek Makbuzunda özel entegratöre gönderilen fakat GİB'e raporlanmamış olan makbuzların değiştirilip tekrar gönderilmesi amacıyla,
entegratörden silinmesi için kullanılan, Makbuzun içine girildiğinde 'Entegratörden Sil' butonu yetkisi olmayan kullanıcılarda pasif olarak gözüküyordu.
Pasif gözükmenin yetkisizlik nedeniyle olduğunun anlaşılmasında problem olduğu görüldüğü için buton her kullanıcı için aktifleştirildi.
Fakat yetkisiz kullanıcılara buton tıklandığında uyarı mesajı verildi.
Aynı makbuzların GİB'e raporlanması sonrası tekrar kullanılmamak üzere tamamen iptal edilmek istendiği durumlarda kullanılan,
makbuzlardaki 'İptal Gönder' butonu için de aynı düzenleme yapıldı.
 
  23-10-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  MuhSGK Beyannamesi
Seri 2019
  * MuhSGK Beyannamesi, PDF Göster, pdf dosyası bulunamadı hatası ile ilgili düzenleme yapıldı.

* MuhSGK Beyannamesi, Ödemeler Listesi ekranı ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  23-10-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Muhtasar Beyannamesi
Seri 2019
  Muhtasar Beyannamesi, teşvik bilgilerinde terkin tutarı hesaplamasında kuruş farkı ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  23-10-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Dövizli e-Fatura
Seri 2019
  Dövizli e-Fatura oluştururken yazı ile yekün alanında oluşan kuruş farkı ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  19-10-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  * Otomatik yenilikleri denetle kontrolünde yeni kurulum uyarısı için "Bugün bir daha uyarma" seçeneği eklendi.

* Defter Beyan Sisteminde yapılan dönemsellik ilkesi düzenlemesiyle, "4 İndirilecek Giderler" kayıt kodunun "324 Otoyol ve Gişe" alt tür kodu kontrole eklendi.

* Defter Beyan Sistemine muhtasar gönderme işlemi sırasında oluşan "Muhtasar oluşturulamadı" hatası düzeltildi.
 
  19-10-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  KDV Beyannamesi
Seri 2019
  KDV Beyannamesi, satış türü "3 Diğer İşlemler (KDV Beyannamesi)" olan işlemlerin gelir kayıt türlerinin de dikkate alındığı şekilde revize edildi.
 
  19-10-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Hesap Planında Stopaj Oranı
Seri 2019
  Genel Muhasebe, görsel ekran hesap planı kartında stopaj oranı değişikliğine izin verildi.
 
  19-10-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Çek senet vade tarihi girişi
Seri 2019
  Çek senet vade tarihi girişindeki 29 şubat kontrolü düzenlemesi revize edildi.
 
  07-10-2019     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Fiili Hizmet Bordrosunda İlave Ek AGİ
Seri 2019
  * Fiili Hizmet Bordrosu, İlave Ek AGİ hesaplamasında günlük ücretli personel düzenlemesi yapıldı.

* Fiili Hizmet Bordrosu, İlave Ek AGİ hesaplamasında personel fiili uygulamaya tabi değilse, fazla mesai hesaplama düzenlemesi yapıldı.
 
  03-10-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Mizan'da gelir ve gider hesaplarının bir arada yer alabileceği mizan seçeneği eklendi.
Ayrıca daha önce gelir sekmesinde gelir mizanı, gider sekmesinde gider mizanı alınabiliyordu. Bu da tercihli hale dönüştürüldü.

- Beyanname menüleri revize edildi.
 
  03-10-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Stok ve Faturalama menüsünde bulunan Fatura Numarası
Seri 2019
  Stok ve Faturalama menüsünde bulunan, Fatura girişinde belge numaralarının 16 haneye çıkarılması ile ilgili düzenleme yapıldı.
Ayrıca alış e-Arşiv Fatura numaralarının girişine de sıfırların otomatik doldurulması özelliği eklendi.
e-Arşiv fatura numarası standardında girilmiş alış faturalarının DBS gider işlemlerine e-Arşiv Fatura olarak işlenmesi de sağlandı.
 
  03-10-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Muhtelif yenilikler ve düzeltmeler
Seri 2019
  - e-Serbest Meslek Makbuzu gönderme işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.

- Beyanname Kontrol işlemlerine eklenen Poşet beyannamesinin kontrolü ile ilgili revizyon yapıldı.
 
  03-10-2019     Geliştirme        Personel Bordrosu
  İlave Ek AGİ, ÇŞGB İş Kolu Kodları ve Yenilikleri Denetleme
Seri 2019
  - Yeniliklerin denetlemesi için firma parametreleri menüsüne "F4 Yenilikleri Denetle" seçeneği eklendi.

- İlave Ek AGİ hesaplaması ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

- SGK tarafından değiştirilen İşe Giriş Bildirgesindeki ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) İş Kolu Kodları ile ilgili düzenleme yapıldı
 
  03-10-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Muhtelif yenilikler ve düzeltmeler
Seri 2019
  - Yeniliklerin denetlemesi için firma bilgileri girişine "Yenilikleri Denetle" seçeneği eklendi.

- Fiş girişindeki belge numarası girişlerinde, eFatura vb. belgelerde, daha önce yapılan belge serisi girildikten sonra otomatik sıfır doldurma işleminde, serinin de büyük harfe çevrilmesi sağlandı.

- Genel Muhasebe FormB beyannamesinde, excel listesi ve mutabakat mektubu işlemleri sonrasında otomatik olarak menüye dönülmesi sağlandı.

- KDV beyannamesi ve Form-Ba/Bs, [F8] PDF Göster işleminde oluşan hata düzeltildi.

- KDV beyannamesi [F6] POS İndir işleminde, GİB Değerinin gösterilmesinde oluşan hata düzeltildi.

- MUHSGK beyannamesinde, bazı alanlarda oluşan, kuruş hatası düzeltildi.

- MUHSGK penceresine Ödeme Listesi Excel eklendi.

- Muhtasar Beyannamesi, 1003 Form Tanım Penceresi, görsel ekrana dönüştürüldü.

- Devir işleminde, devredilen yılda firma tanımlı ve kesinleştirilmiş ise, açılış fişi oluşturulmayacak şekilde düzenleme yapıldı.

- Personel Bordrosundan ve Serbest Meslek Makbuzundan oluşan entegre fişleri sonrası son fiş numarası arttırılmıyordu. Düzeltildi.
 
  03-10-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif yenilikler ve düzeltmeler
Seri 2019
  - Yeniliklerin denetlemesi için firma parametreleri girişine "Yenilikleri Denetle" seçeneği eklendi.

- e-Müstahsil makbuzu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

- Müstahsil makbuzu girişinde bazı kesintilere üst tutar tanımlanabilmesi sağlandı.

- Yeni fatura girişinde, fatura seri numaralarının bazı özel durumlarında, cari kart seçimi sonrası son fatura numarasının bulunması işlemi uzun zaman alıyordu, düzeltildi.

- Fatura import, Excel Tek (Ülker) formatına KDV dahil fiyat kolonu eklendi.

- Şok marketlerine düzenlenen e-faturalar için, cari kart firma bilgisine 'Şok' seçeneği eklendi ve gerekli düzenlemeler yapıldı.

- e-Fatura ve e-Arşiv Fatura parametrelerine Ödeme Adresi seçeneği eklendi, ilgili alanlar doldurulduğu zaman fatura görüntüsünde ödeme adresi linkinin gösterilmesi sağlandı.

- Başka uygulamalardan aktarılan faturaların e-Arşive Faturaya toplu olarak dönüştürülmesini sağlayan tarama işleminde düzenlemeler yapıldı.

- Kasiyer kartında, tam yetkili kullanıcılara şifre sorulmadan karta giriş yapılması sağlandı.

- Entegrasyon modülünde, cari hesap parametrelerinde silinmiş cari karta rastlandığında otomatik silinebilmeleri seçeneği eklendi.
Ayrıca cari hesap parametrelerinde F8 Çalışılacak Hesap seçeneğinde TCKN/VKN girilmesi halinde sadece girilen TCKN/VKN değerine sahip cari kartlarla işlem yapılması sağlandı.

- Cari bakiye raporunda bakiye işlemlerine evet dendiğinde, bakiyeyi oluşturan cari hareketlerin ortalama vadesinin de raporda yer aldığı düzenleme yapıldı.
 
  03-10-2019     Düzeltme        KobiPack
  e-Fatura xml
Seri 2019
  e-Fatura xml dosyasında bazı durumlarda oluşan hata ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  22-08-2019     Düzeltme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - GİB Defter Beyan Sistemine entegrasyon işlemlerinde, terminallerde Mükellef değişikliği esnasında, karşılaşılan hata düzeltildi.

- MUHSGK beyannamesinin GİB sistemine gönderimi sırasında oluşan kuruş aktarmama hatası düzeltildi.

- MUHSGK beyannamesinin, görsel ekranında Terkin Sonrası Vergi Tutarı alanında Terkin Tutarını düşmeden gösteriliyordu, düzeltildi.
 
  22-08-2019     Düzeltme        İşletme Defteri
  Geri Kazanım Katkı Payı (Poşet) Beyannamesi
Seri 2019
  Daha önce programa eklenen Geri Kazanım Katkı Payı (Poşet) Beyannamesi, sadece GİB sisteminden verileceği için, programdan kaldırılmış idi.
Fakat kullanıcılarımızdan gelen istek üzerine, kontrol amaçlı kullanılacak şekilde, tekrar menüye eklendi.
 
  22-08-2019     Düzeltme        Personel Bordrosu
  Hesap pusulası
Seri 2019
  Hesap pusulasında, belli aylarda oluşan, standart tanım 110 karakter hatası düzeltildi.
 
  22-08-2019     Düzeltme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif düzeltmeler
Seri 2019
  - Görsel ekranda, Müstahsil makbuzu yazdırma sırasında parametrelerde tanımlı makbuz form numarasının otomatik gelmesi sağlandı.

- Yeni müstahsil makbuzu alanlarına uygun şekilde çalışan online "onln18ms.int" dosyasında düzenlemeler yapıldı.

- Tahsilat/Ödeme/İşlem makbuzları online "onln16mk.int" dosyasında cari hareketler için düzenleme yapıldı.
 
  07-08-2019     Düzeltme        Genel Muhasebe
  Parçalı e-Defter
Seri 2019
  - e-Defter uygulaması, parçalı defter oluşturma işlemlerinde revizyon yapıldı.

- Fiş sıralamada ve Muhtasar Beyannamesinde, Müstahsil makbuzu modülü entegrasyonu olan kullanıcılarda oluşan kırılma hatası düzeltildi.
 
  07-08-2019     Düzeltme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi - Muhtasar/MUHSGK
Seri 2019
  - Muhtasar Beyannamesi ve MUHSGK beyannamesinin Defter Beyan Sistemine gönderimi sırasında oluşan hata düzeltildi.

- Belgelerin Defter Beyan Sistemine entegrasyonu işlemlerinde revizyon yapıldı.
 
  02-08-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  Son güncelleme sonrasında, GİB entegrasyonu sırasında, oluşan kırılma hatası düzeltildi.
 
  02-08-2019     Düzeltme        Büro Bilgi Sistemi
  Muhtasar/Muhsgk seçeneği
Seri 2019
  Beyanname kontrol işlemlerinde kullanılmak üzere, müşteri bilgilerine eklenen Muhtasar/Muhsgk seçeneğinin, öncelikle Muhtasar olarak tanımlı olması sağlandı.
 
  02-08-2019     Düzeltme        Basit Usul Defter
  Pasif yekun kolonu
Seri 2019
  Defter girişinde, bazı durumlarda oluşan, yekun kolonunun pasifleşmesi ve alt satıra geçmeme hatası düzeltildi.
 
  02-08-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  MUH_36 ve MUHSGK_8
Seri 2019
  Muhtasar Beyannamesi versiyon 36 ve MUHSGK beyannamesi versiyon 8 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

Not: Gerekli güncellemeler diğer programlarda da yapıldı.
 
  02-08-2019     Düzeltme        Personel Bordrosu
  Hesap Pusulası
Seri 2019
  Hesap pusulası alt açıklamalarının pusula dışına taşma hatası düzeltildi.
 
  02-08-2019     Düzeltme        Stok-Cari-Fatura
  Bazı raporlarda oluşan kırılma hatası
Seri 2019
  Müstahsil makbuzu modülü olmayan kullanıcılarda, müstahsil makbuzu dosyaları nedeniyle, oluşan kırılma hatası düzeltildi.
 
  30-07-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi - Otomatik Yenilikleri Denetleme işlemi
Seri 2019
  - Yenilikleri Denetle penceresine 'Defter Beyan Sistemi girişinde otomatik denetlensin' seçeneği eklendi.
Bu sayede kullanıcı tarafından yenilikleri denetle butonunu tıklamadan da menüden defter beyan seçeneğine girişte yeniliklerin otomatik denetlenmesi sağlandı.
Ayrıca bu kurulum sonrasında bu özellik otomatik olarak aktif olmaktadır. İstenmesi halinde kullanıcı tarafından pasifleştirilebilmektedir.

- Defter Beyan sistemine belge aktarımı sırasında aynı anda birden fazla kullanıcının aktarım yapmak istemesi halinde, yapılan kontroller revize edildi.
 
  30-07-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  MUHSGK Beyannamesi
Seri 2019
  Muhtasar Beyannamesi menüsünde bulunan MUHSGK beyannamesinde, daha kolay ve daha hızlı düzenlenebilmesi için, revizyonlar yapıldı.
Benzer düzenlemeler diğer programlarda da yapıldı.
 
  30-07-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Beyanname kontrol ve e-SMM
Seri 2019
  - Müşteri Bilgi Girişine Poşet Beyannamesi, MUHSGK ve KDV4 beyannameleri için seçenekler eklendi.
Bu seçeneklere göre de Beyanname Kontrol İşlemlerinde kontrol sağlandı.

- e-SMM düzenleyen bilgilerinde revizyon yapıldı.
 
  30-07-2019     Geliştirme        Basit Usul Defter
  MUHSGK beyannamesi ve sütun tanımları
Seri 2019
  - Defter girişinde sütun tanımlarının bazı durumlarda kaydolmaması ile ilgili düzenleme yapıldı.

- MUHSGK beyannamesinin verilebilmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  30-07-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Miktarlı Mizan
Seri 2019
  Stok hesaplarında miktar takibi yapanlar yada miktar alanına döviz tutarlarını girenle için mizan "Excel Miktarlı" seçeneği eklendi.
 
  30-07-2019     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Tanımlı hesap pusulası ve yeni çalışma parametreleri
Seri 2019
  - Firma parametrelerine ikinci bir sayfa olarak, çalışma parametreleri eklendi.
Resmi Tatil Adı, Hafta Tatili Kaç Gün, 1. Hafta Tatili Günü, 2. Hafta Tatili Günü alanları eklendi.
Bu parametrelere göre toplu tahakkuk, puantaj girişi, hesap pusulası düzenlendi.

- Hesap pusulası alt açıklama firmaların kendilerine göre düzenlemeleri için değiştirildi.
Alt Açıklama Metni alanında [F1] ile açılan pencerede Tanım penceresinde belirlenen alanlara göre düzenleme yapılması sağlandı.
Burada, satır uzunluğu 110 karaktere kadar olan, 5 satırlık bir alan tanımladı.
 
  30-07-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  e-Müstahsil ve diğer geliştirmeler
Seri 2019
  - e-Müstahsil makbuzu düzenlenebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

- Depozito satırları içeren e-Faturaların stok adı alanına depozito açıklaması eklendi.

- Fatura girişinde, fatura numarası alanına ABC/123 şekilde giriş yapılınca, fatura numarasının otomatik olarak ABC2019000000123 şekline dönüşmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
Bilindiği üzere benzer bir uygulamamız Genel Muhasebe ve diğer programlarda mevcuttur.

- e-Fatura Birim listesine yeni alanlar eklendi (DR, NPL, TNE).
 
  19-07-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  e-SMM
Seri 2019
  - e-SMM xslt dosyasında düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin aktif olabilmesi için tekrar imza yüklemesi yapılmalıdır.

- Toplu e-SMM gönderimindeki email hatası düzeltildi.
 
  19-07-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - DBS de satış türü Diğer İşlemler(KDV Beyannamesi) olduğunda, KDV siz İşlem ile ilgili düzenleme yapıldı.

- DBS de iade işlemleri ile ilgili düzenleme yapıldı (Hesap planı penceresinde defter beyan tanımlarında satış türü 3 olduğu zaman gelir kayıt tür ve alt türlerine bakılmaksızın iade pencerelerinin aktif olması sağlandı).
 
  19-07-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Kurum Geçici Vergi versiyon 26
Seri 2019
  - Kurum Geçici Vergi versiyon 26 ile ilgili düzenleme.

- KDV2 beyannamesinde yabancı firmaların VKN ve TCKN alanlarının sadece birinin dolu olması yönünde, GİB tarafından yapılan değişikliğe uygun düzenleme yapıldı.
 
  21-06-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  Dönemsellik ilkesi ile ilgili düzenlemede;
Çoklu (Birden Fazla) Belge, Tevsiki Zaruri Olmayan Gider ve Yolcu Taşıma Bileti belge türlerinde revizyon yapıldı.
 
  31-05-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  e-SMM imzalayan
Seri 2019
  e-SMM parametrelerinde imzalayan seçeneği Entegratör olarak sabitlendi.
 
  30-05-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Dönemsellik İlkesi ile ilgili düzenleme yapıldı.

- KDV Mükellefi değil olarak tanımlı firmalarda; son güncellemede eklenen Normal Satış Türünde KDV Oran '0' girilmesi kontrolü kaldırıldı.

- Daha önce hesap planlı DBS kullanıcıları için yapılan, alt tür kodlarının uzunluğunun, GİB tarafından, 6 rakamdan 7 rakama çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Basit Usul ve Büro Bilgi Sisteminde KDV grubu kullananlar için de düzenleme yapıldı.
 
  28-05-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  e-Defter Uygulaması
Seri 2019
  - e-Defter Uygulamasında, Ocak/2019 döneminde Defter Raporu Beratı gönderimi yapmayan eski sürüm kullanıcıları için, düzenleme yapıldı.

- e-Defter uygulamasına geçişte, önceki yılların e-Defter Beratlarını başka programlardan gönderenler için,
lisanslı yıl öncesi yıllarda hazırlanmış defterlerin görülebilmesi gibi kısıtlı işlemler için e-Defter Uygulamasına geçişe müsaade edildi.
 
  28-05-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi - Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2019
  - Yeni eklenen alt tür kodlarının uzunluğunun, GİB tarafından, 6 rakamdan 7 rakama çıkarılmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.

- Tam istisna satışı da bulunan Z raporunun DBS gönderme sırasında oluşan hata ile ilgili düzenleme yapıldı.

- Aynı firmada aynı yılda birden fazla dönem olduğunda oluşan hata ile ilgili düzenleme yapıldı.

- Tüzel kişilere kesilen e-Serbest Meslek Makbuzunda oluşan hata ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  28-05-2019     Düzeltme        Stok-Cari-Fatura
  Tevkifatlı Faturalar
Seri 2019
  Bir önceki kurulumda tevkifatlı faturalar için yapılan düzenlemede birkaç revizyon yapıldı.
 
  20-05-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  e-Serbest Meslek Makbuzu
Seri 2019
  e-SMM düzenlemesi ile ilgili güncellemeler tamamlandı.
 
  20-05-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Aynı Mükellefe ait birden fazla defter olduğu durumlarda, defter değişikliği ile ilgili belli opsiyonlarda karşılaşılan hata düzeltildi.

- Serbest Meslek Defteri Gelir belgesinde, Satış türü Diğer olan bazı belge türleri için, KDV' siz İşlem hatası düzeltildi.
 
  20-05-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2019
  - Banka ekstre işlemlerinde, bankaların gönderdikleri dosyalarda yaptıkları değişikliklere göre düzenlemeler yapıldı.

- Muavin defter dökümünde, hesap planına girilen özel kodların, rapor filtrelerine eklenmesi sağlandı.

- Devir işlemleri sırasında, devredilen yılda firma varsa ve firma yeniden tanımlansın opsiyonu ile devir işlemi yapılıyorsa,
Yeniden tanımlanacak firmanın, tanımlama öncesi dosyalarının Yedek_Arşiv klasörüne otomatik yedeklenmesi sağlandı.

- Genel Muhasebe devir işlemi sırasında, firmanın yeniden tanımlanmayıp sadece açılış fişi oluşturulması sırasında,
Devredilen yılda bulunmayan hesapların kayıt edilmesi sırasında oluşan hata düzeltildi.
 
  20-05-2019     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2019
  - Bordo Muhasebe Entegrasyonu, seçilen muhasebe firmasının silinmesi ve kayıt edilmesi sağlandı.

- Bordro Muhasebe Entegrasyonu, Firmadan Al seçeneği ile girilen firmanın tanımı kopyalandı.

- İşyeri Bildirgesi Dökümü, İşyeri Bilgileri ve Ortak Bilgileri için ayrı iki işlem olarak Firmadan Al seçeneği ile girilen firmanın bilgileri kopyalanıp kayıt edildi.

- İşyeri Bildirgesi Dökümü, SMMM Bilgileri alanındaki veriler Genel / Özel olarak parametrik yapıldı.

- Bilgi Alış Verişi TCKN Mükerrerlik durumu ile ilgili düzenleme yapıldı, Tahsil Durumunun da import edilmesi sağlandı.
 
  20-05-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2019
  - KDV Tevkifatı içeren faturalarda, tevkifat ve tahsil kdv tutarlarının hesaplanmasında alternatif olacak şekilde, Firma Parametrelerine Tevkifat Tahsil KDV işlem seçeneği eklendi.
Klasik ve görsel faturada, parametrelerde seçilen ilk değerin yeni faturalarda otomatik getirilmesi ve belge bazında seçim yapılabilmesi sağlandı.

- Klasik fatura, irsaliye ve sipariş için yetki işlemlerindeki hata düzeltildi.

- Depo takibi yapılan firmalarda, Alış/Satış belgelerinde depo kodunun boş geçilip geçilemeyeceğine dair firma parametrelerine seçenek kondu.

- Devir işlemleri sırasında, devredilen yılda firma varsa ve firma yeniden tanımlansın opsiyonu ile devir işlemi yapılıyorsa,
Yeniden tanımlanacak firmanın, tanımlama öncesi dosyalarının Yedek_Arşiv klasörüne otomatik yedeklenmesi sağlandı.

- Kamu e-Fatura için, parametrelerde giriş yapılan pencerede para birimi alanı elle girilemez yapılıp, pencereden seçtirildi.
 
  08-05-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Defter Beyan Sistemi programlarında Hesap Hulasasının, hesap planı KDV grubu alanına girilen kodlara göre,
tercihli olarak alınabilmesi için hesaplama yöntemi seçeneği eklendi.

- Serbest Meslek Defteri geçici vergi beyannamesindeki "Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarının" otomatik hesaplanması sağlandı.

- Defter Beyan Sisteminde birden fazla satıra sahip e-Arşiv faturalarının GİB sistemine tek belge olarak gönderilememesi hatası düzeltildi.
 
  08-05-2019     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Fiili Hizmet Bordrosu
Seri 2019
  Fiili Hizmet Bordrosu düzenlemesinin yüklenmesinden sonra, gerekli aktarımların tüm firmaları içerecek şekilde toplu olarak yapılabilmesi sağlandı.
Ayrıca aktarım öncesi, tüm firmalara ait bilgi dosyalarının Yedek_Arsiv klasörüne otomatik olarak yedeklenmesi de sağlandı.
 
  03-05-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - İşletme Defteri ve Serbest Meslek Defteri programlarında geçici vergi beyannameleri DBS sistemine göre güncellendi.

- Defter Beyan hesap planı penceresinde, hesap hareketleri butonunun yanına, hesap özeti de eklendi.
Hesap özeti ve hesap hareketlerinin excel dökümü olarak alınabilmesiyle ilgili çalışmamız devam etmektedir.

- Defter Beyan Gelir/Gider işlemleri sayfalarında alt toplam butonunun yanına mizan butonu eklendi.
Şu an için, kdv stopaj gibi alanları da içerdiğinden dolayı, gelir hesapları ve gider hesaplarının mizanı ayrı olarak alınıyor.
KDV mizanı, Gelir/Gider mizanı gibi farklı raporlar üzerinde çalışmamız devam etmektedir.
 
  03-05-2019     Düzeltme        Genel Muhasebe
  Banka ekstre işlemleri
Seri 2019
  Banka ekstre işlemlerinde son güncelleme sonrası oluşan yetki hatası düzeltildi.
 
  22-04-2019     Yenilik        Genel Muhasebe
  Geri Kazanım Katkı Payı Beyannamesi (POŞET)
Seri 2019
  Geri Kazanım Katkı Payı Beyannamesi (POŞET) ile ilgili düzenleme İşletme defteri ve Genel Muhasebe programlarına eklendi.
 
  17-04-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Muhtasar Beyannamesi
Seri 2019
  - Defter Beyan Sistemine, ortaklıklara ait Muhtasar Beyannamesi gönderimi sırasında, mükellef ve hsv için TCNO eksik hatası ile ilgili düzenleme.

- Serbest Meslek Makbuzu iptali sırasında oluşan gelir kaydı iptal hatası ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  17-04-2019     Geliştirme        Personel Bordrosu
  İşgücü Çizelgesi
Seri 2019
  Personel Bordrosu İşgücü Çizelgesi XML Oluşturma ay içerisinde işe giren çıkan personeller için eksik bilgi oluşturma hatası ile ilgili düzenleme.
 
  12-04-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Defter Beyan Sisteminde, tüzel kişiliğe sahip firmaların anlaşmalı oldukları mükelleflerin muhtasar beyannamelerini gönderimindeki hata düzeltildi.

- Defter Beyan Sisteminde, defter bilgilerinin excel raporundaki belge türü hatası düzeltildi.
 
  12-04-2019     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2019
  - Personel Bordrosu programında, Personel Bilgi Alışverişi işleminde;
Muhtasar Tür Kodu, Belge Tür Kodu, Kanun No, Agi’ den Yararlanır Evet-Hayır, Damga Ver. Muaf, Meslek Adı
alanlarının da aktarılabilmesiyle ilgili düzenleme yapıldı.

- Personel Bordrosu programı Fiili Hizmet Bordrosu düzenlemesindeki Bordro İcmal raporu kayma hataları düzeltildi.

- Personel Bordrosu programı Fiili Hizmet Bordrosu düzenlemesindeki Hesap Pusulası çıkış tarihi başlık hatası düzeltildi.
 
  10-04-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Beyanname kontrol işlemleri
Seri 2019
  Beyanname kontrol işlemlerinde, gerçek kişilere ait beyannamelerin bazı durumlarda VKN bazı durumlarda TCKN bazında indirilme haline göre düzenleme yapıldı.
 
  10-04-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  e-Defter Raporu Beratı
Seri 2019
  Ocak 2019 dönemi itibariyle oluşturulacak e-Defterler için Defter Raporu Beratı işlemlerini içeren e-Defter uygulaması revize edildi.
 
  10-04-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Banka ekstre işlemleri
Seri 2019
  Banka ekstre işlemlerinde revizyon yapıldı.
 
  10-04-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Kamu e-Fatura
Seri 2019
  Kamuya düzenlenen e-faturalar için yapılan düzenlemede revizyon yapıldı.
 
  04-04-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Banka ekstre işlemleri
Seri 2019
  Bankalardan gönderilen dosyalarda yapılan değişiklere göre düzenlemeler yapıldı.
 
  04-04-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  e-Defterler için Defter Raporu Beratı
Seri 2019
  Ocak 2019 dönemi itibariyle oluşturulacak e-Defterler için Defter Raporu Beratı işlemlerini içeren e-Defter uygulaması kullanıma sunuldu.
 
  04-04-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  İndirilecek tevkifat KDV
Seri 2019
  İndirilecek tevkifat KDV ile ilgili düzenleme yapıldı.
Bunun için 191'li hesaplara eklenen "Alış KDV Tevkifat Hesabı" alanına ilgili hesabın girilmesi yeterli.
Entegrasyon ve fiş içerisinde tüm işlemler otomatik gerçekleşmektedir.
Detaylı bilgi ilgili klavuzda mevcuttur.
 
  04-04-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Kurumlar Vergisi Beyannamesi Versiyon 21
Seri 2019
  - Kurumlar Vergisi Beyannamesi versiyon 21 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

- KDV beyannamesi tanımlarındaki Kısmi istisna ve Tam istisna kodları güncellendi.
 
  04-04-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  SM Makbuzu excel dökümü
Seri 2019
  SM Makbuzu excel dökümü eklendi
 
  04-04-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Aynı mükellefe ait işletme ve serbest meslek defteri olduğu durumlarda program içinden otomatik ilgili deftere geçiş sağlandı.

- İşletme Defterine KDV Mükellefiyeti Yok seçeneği eklendi ve bu seçeneğe göre DBS entegrasyon işlemleri revize edildi.

- Basit Usul Defterin DBS entegrasyon işlemleri revize edildi.

- Çiftçi işletme defteri işlemlerinin DBS sistemine entegrasyonu sağlandı

- KDV dahil hesaplarda stopaj da varsa tutar kolonunda yekünün yazılmasıyla brüt tutarın hesaplanması sağlandı.

- DBS entegrasyonunda, Bordro gönderiminde Stopaj Tutarı ile Stopaj oranı tutarsız hatası, düzeltildi.

- Bordrodan gelen stopaj agi gibi değerlerin değiştirilmesi yada kullanıcı tarafından girilebilmesi
(Hesap planında stopaj tür kodları 011 - 019 arasında olması durumunda F8 tuşu ile Bordro Detayı penceresi açtırıldı)

- Hesap planı penceresinde hareketlerin görülmesi sağlandı

- Hesap Hulasası raporu hesap planlı defter beyan işlemlerine göre düzenlendi.

- KDV grupları raporu hesap planına girilen kdv koduna göre alınacak şekilde düzenlendi.

- Yenilikleri Denetle işlemi sırasında programın güncel olmasına rağmen isteğe bağlı olarak tekrar güncellenmesi sağlandı.
 
  04-04-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Kamuya Düzenlenen e-Fatura vd.
Seri 2019
  - Kamuya düzenlenen e-faturalar için gerekli düzenlemeler yapıldı.
Firma parametrelerine Banka Bilgisi tanım penceresi eklendi ve banka seçimi yaptırıldı.
Faturada bu tanımlardan seçim sağlandı.
Stok Kartına CPA No alanı ve Stok Menşei alanı eklendi.
Xml oluşturma işlemi revize edildi.

- e-Fatura Kısmi istisna ve Tam istisna kodları güncellendi.

- Firma Parametrelerinde, e-Fatura, e-Arşiv ve e-İhracat parametrelerine Xml de Toplam Tutar, Kdv Oranı, Kdv Tutarı, Cari bakiye bilgisi eklendi.
Xslt dosyaları güncellendi ve xml görüntüsü bu parametrelere göre oluşturuldu.
 
  20-03-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Özel Matrahlı satış belgelerinin DBS sistemine gönderimi, GİB tarafından yapılan değişikliğe istinaden, yeniden düzenlendi.
 
  18-03-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Tevkifatlı belgelerin DBS sistemine gönderilmesi işlemleri revize edildi. Böylece KDV2 beyannamesine yansımayan belgelerin yansıması sağlandı.

- Stopajlı belgelerin DBS den Datasoft’a aktarım işlemleri revize edildi.

- Yenilikleri Denetle işlemi sırasında, Personel Bordrosu Fiili Hizmet düzenlemelerini içeren güncellemenin de yüklenmesi işlemleri kullanıcı müdahalesine gerek kalmayacak şekilde revize edildi.
 
  18-03-2019     Düzeltme        Genel Muhasebe
  Gelir Vergisi Beyannamesi
Seri 2019
  Gelir Vergisi Beyannamesinde, kiralanan işyeri bilgilerinin BBS programından alındığı durumlarda alınan adres bilgisi gayrimenkul sahibinin adresi yerine işyerinin adresi olacak şekilde revize edildi.
 
  18-03-2019     Düzeltme        Personel Bordrosu
  Fiili Hizmet Bordrosu - Fazla mesai
Seri 2019
  Fiili Hizmet Bordrosu düzenlemesinde Fazla Mesai Hesaplanması ile ilgili genel revizyon yapıldı.
 
  13-03-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Defter Beyan Sistemi entegrasyonunda GİB sisteminden dönen kayıt numaraların 24 haneye çıkmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.
Bu düzenleme öncesi gönderilen belgeler için Datasoft Mevcut Kontrolü ile gerekli düzeltmenin yapılması sağlandı.

- DBS Hizmet Alt Türleri ve Ticari Mal Alt Türleri indirme sırasında oluşan hata düzeltildi.
 
  13-03-2019     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Defter Beyan Sistemi entegrasyonunda GİB sisteminden dönen kayıt numaraların 24 haneye çıkmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.
Bu düzenleme öncesi gönderilen belgeler için Datasoft Mevcut Kontrolü ile gerekli düzeltmenin yapılması sağlandı.

- DBS Hizmet Alt Türleri ve Ticari Mal Alt Türleri indirme sırasında oluşan hata düzeltildi.

- BBS Müşteri bilgilerine girilen stopajlı kira bilgilerinin, İşletme Defteri ve Serbest Meslek Defteri, Defter Beyan Gider bilgilerine entegrasyonu sağlandı.

- BBS’ de oluşturulan Hesap Planlı Serbest Makbuzlarının müşteri defterlerine entegrasyonu sağlandı.

- Çok kullanıcılı sistemlerde, BBS’ den muhtasar beyannamenin DBS sistemine gönderiminde, bazı durumlarda oluşan kırılma hatası düzeltildi.

- BBS’ den MUHSGK beyannamesinin DBS sistemine gönderimi sırasında oluan hata düzeltildi.
 
  13-03-2019     Geliştirme        Basit Usul Defter
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  - Defter Beyan Sistemi entegrasyonunda GİB sisteminden dönen kayıt numaraların 24 haneye çıkmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.
Bu düzenleme öncesi gönderilen belgeler için Datasoft Mevcut Kontrolü ile gerekli düzeltmenin yapılması sağlandı.

- DBS Hizmet Alt Türleri ve Ticari Mal Alt Türleri indirme sırasında oluşan hata düzeltildi.
 
  13-03-2019     Düzeltme        Personel Bordrosu
  Fiili Hizmet Bordrosu
Seri 2019
  - Fiili Hizmet Bordrosu kullananlarda Muhtasar İşyeri Bilgilerinin Bordrodan Alma işlemi sırasında oluşan Tahakkuk dosyası hatası düzeltildi.

- Fiili Hizmet Bordrosu düzenlemesinde, Aylık Hizmet belge dökümü kanun no ile filtrelemede oluşan hata düzeltildi.
 
  06-03-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2019
  İşletme defteri, Serbest Meslek Defteri ve Basit Usul Defterlerinin
KDV Gurubu yerine Hesap Planı bazında bilgi girişini içerecek şekilde ve
Defter Beyan Sistemi ile entegrasyonunda tür kodlarının otomatik güncellenmesi vb. düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemeler ayrıntılı olarak ilgili kılavuzlarda ve eğitim videolarında anlatılmıştır.
 
  06-03-2019     Geliştirme        İşletme Defteri
  Geliver Vergisi Beyannamesi, KDV1 Beyannamesi
Seri 2019
  Gelir Vergisi Beyannamesi versiyon 17 ve KDV1 Beyannamesi versiyon 31 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  06-03-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Geliver Vergisi Beyannamesi, KDV1 Beyannamesi
Seri 2019
  Gelir Vergisi Beyannamesi versiyon 17 ve KDV1 Beyannamesi versiyon 31 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  06-03-2019     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Fiili Hizmet Bordrosu
Seri 2019
  Sağlık çalışanlarını kapsayan fiili hizmet bordrosu düzenlemelerinin otomatik güncellenmesi ve program içinden indirilmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  06-03-2019     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  İhraç kayıtlı e-Fatura ve e-Arşiv Fatura
Seri 2019
  İhraç kayıtlı e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarda KDV’nin ödenecek tutara eklenip eklenmemesi parametrik olacak şekilde düzenleme yapıldı.
 
  22-01-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  e-Defter Uygulaması
Seri 2018
  01.11.2018 tarihinde e-Defter kılavuzunda yapılan değişiklik ile
beratların yapısında yapılan değişikliğin 01.01.2019 tarihinden itibaren
oluşturulan beratlar için (dönem fark etmeksizin) kullanılması zorunluluk
arz ettiği bilgisi 21.01.2019 tarihinde mail ile uyumlu yazılım firmalarına bildirilmiştir.

Defter beratının yanında oluşturulacak defter rapor beratı ise
2019/01 dönem beratlarının oluşturulmasından itibaren geçerli olacağı ve
oluşturulması ve yüklenmesi zorunlu olacağı da aynı mailde bildirilmiştir.

Aralık ayında her iki konuda da çalışmalarımızı tamamlanmış ve
gerekli GİB testlerinden başarı ile geçmiş bulunmaktayız.

Beratların yapısında yapılan değişikliğin bu ay itibari ile uygulanacak olması nedeniyle,
e-Defter uygulamamızın bu değişikliği içeren düzenlemesi yayınlanmıştır.

Normal verilme süresi bu ay olan beratların bu güncelleme öncesi verilmiş olanlarının,
GİB sisteminden silinip bu güncelleme ile tekrar oluşturulup gönderilmesi gerekmektedir.
 
  22-01-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  KGECICI_25 Kurum Geçici Vergi beyannamesi
Seri 2018
  KGECICI_25 Kurum Geçici Vergi beyannamesinde
“Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisnalar”
bölümüne yeni eklenen kodlarla ilgili düzenleme yapılmıştır.
 
  03-01-2019     Geliştirme        Personel Bordrosu
  2019 yılı Asgari Ücret ve vergi matrahları güncellendi
Seri 2018
  2019 yılı Asgari Ücret ve vergi matrahları güncellendi.
 
  03-01-2019     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Damga vergisi tutarları güncellendi
Seri 2018
  Damga vergisi tutarları güncellendi.
(Not: Bu güncelleme diğer programlarda da yapıldı)
 
  03-01-2019     Geliştirme        Basit Usul Defter
  Defter Beyan Sistemi
Seri 2018
  - İlgili menüden Defter Beyan işlemleri seçeneğine girilince oluşan kırılma düzeltildi.
(Aynı düzeltme Serbest Meslek Defteri için de yapıldı)

- Basit Usul Defterde, Gider Belgelerinin Defter Beyan Sistemine gönderimi sırasında,
GİB tarafından yeni eklenen kontrollere göre düzenleme yapıldı.
 
  26-12-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Karşıt inceleme tutanağı
Seri 2018
  Karşıt inceleme tutanağında KDV beyanname bilgilerinin otomatik olarak beyannamelerden aktarımı işleminde istisna tutarı alanı ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  26-12-2018     Düzeltme        KobiPack
  İrsaliyeden e-Fatura oluşturma
Seri 2018
  İrsaliyeden e-Fatura oluşturma aşamasında meydana gelen sorun düzeltildi.
 
  26-12-2018     Geliştirme        Basit Usul Defter
  KDV mükellefi kontrolü
Seri 2018
  Basit Usul Defterde, Gelir Belgelerinin Defter Beyan Sistemine gönderimi sırasında, GİB tarafından yeni eklenen KDV mükellefi kontrolüne göre düzenleme yapıldı.
 
  26-12-2018     Geliştirme        Basit Usul Defter
  Ayrı belgeler olarak gönder seçeneği
Seri 2018
  Belgelerin Defter Beyan Sistemine Gönderimi aşamasında, belgelerden herhangi birinden kaynaklı bir hata olduğunda kullanılmak üzere, belge belge gönder seçeneği eklendi.
 
  26-12-2018     Geliştirme        Basit Usul Defter
  Yabancı ülke carileri
Seri 2018
  Yabancı ülke carileri ile ilgili belgelerde, vergi dairesi zorunluluğu yerine ülke kodu zorunluluğu getirildi.
 
  26-12-2018     Geliştirme        Basit Usul Defter
  Kayıt alt türleri güncellendi
Seri 2018
  Gelir/Gider kayıt türleri ve Gelir/Gider kayıt alt türleri güncellendi.
 
  10-12-2018     Geliştirme        Genel
  Beyanname İndirme Eklentisi
Seri 2018
  Beyanname indirme eklentisi Defter Beyan Sistemi üzerinden yüklenen PDF dosyalarını indirecek şekilde düzenlendi.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Karşıt inceleme raporunda Beyanname bilgileri
Seri 2018
  Karşıt inceleme raporunda, muhtasar ve kdv beyanname bilgilerinin otomatik olarak beyannamelerden alınması sağlandı.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  e-Defter Berat gönderimi uyarısı
Seri 2018
  e-Defter uygulayıcısı firmalarda, firma seçimi sırasında, sistem tarihinin günü, ayın 15’i veya sonrası ise, o ay GİB’e verilmesi gereken
e-Defter Beratlarının verilip verilmediği ile ilgili defter beratı kontrolünün yapılması sağlandı.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Kesinleştirme tarihi belirlenmesi
Seri 2018
  Kesinleştirme işleminin serbest tarih girişi yerine ay belirterek yapılması ile ilgili düzenleme yapıldı.
Ayın son günü öncesinde kesinleştirme yapılması gereken durumlarda kesinleştirme kaldırma seçeneğinden kesinleştirme gününe müdahale imkanı sağlandı.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Kesinleştirme sonrası VKN/TCKN değişikliği
Seri 2018
  Kesinleştirme yapılmış firmaların, parametreler menüsünden, VKN/TCKN değişikliği yapılmaması sağlandı.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  VKN/TCKN Sorgulama
Seri 2018
  Hesap planı penceresi, cari kartlarda VKN/TCKN sorgulama işlemi sonrası cari kodu alanı boş olunca adres bilgilerini kayıt etmiyordu,
boş olması durumu için uyarı verildi ve Yeni Kod butonu eklendi.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  KDV iade listesi
Seri 2018
  KDV Beyannamaesi menüsünde bulunan KDV iade listesi yeni internet vergi dairesinden yüklenebilecek şekilde düzenlendi.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Personel Bilgi Girişinde TCKN Sorgulama
Seri 2018
  Personel Bilgi Girişinde [F5] TCKN Sorgula işlemi eklendi.
Gerekli parametreler için Firma adres bilgileri penceresinde 2. sayfa olarak SMMM Bilgileri ekranı hazırlandı. Burada girilen verilerle sorgulama yapıldı.
İstenirse [F4] TNB/Defter Beyan Bilgilerini Al fonksiyon tuşu ile Genel Muhasebe, İşletme Defteri yada Büro Bilgi firmalarından bu bilgileirn otomatik alınması sağlandı.
Muhasebe seçilirse firma seçimi yapılmadan entegrasyon firmasında bilgiler alındı.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Hesap Pusulası
Seri 2018
  Hesap Pusulasında Ek Kazanc ve Sosyal yardımların Net Ucrette, Net hesaplamalarında pdf ve yazıcıda EkKazanc/SosyalYardım Ad - Net Ucreti - Brüt Ücreti şeklinde gösterim yapıldı.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Personel Kartında Emekli Personel
Seri 2018
  Personel Kartında Emekli personeller için Belge Türünün 02 olması kontrolü eklendi.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Serbest Meslek Defteri - Defter Beyan Sistemi
Seri 2018
  - Daha önce Defter Beyan Sistemine gönderilmiş bir belgenin, defter beyan sisteminden silinmek istendiği durumlarda, eğer belge sisteme girilerek silinmiş ise programdan silme işlemi yapılamadığı için hata oluşuyordu.
Bu tip durumlar için, opsiyonel olarak, silme işlemi öncesine kontrol seçeneği eklendi.

- Muhtasar Beyannamesi Gönderme işleminde Belge türleri uyuşmuyordu, düzeltildi.

- GİB tarafından belirlenen tür kodları güncellendi.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  VKN/TCKN Sorgulama işlemi
Seri 2018
  Firma parametrelerine SMMM Bilgileri alanı eklendi.
Buraya girilen TNB kodu veya Defter Beyan API key bilgileri ile
Cari Kart penceresinde VKN/TCKN Sorgula işlemi yapılması sağlandı.
 
  05-12-2018     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2018
  - Fatura export/import işlemindeki Ülker format tanımına email, il, ilçe, adres alanları eklendi.

- Faturalarda, Ek Açıklamalar penceresinde, F8 fonksiyon tuşu ile kur bilgisinin açıklama alanına otomatik yazdırılması sağlandı.

- İhrac Kayıtlı e-Faturalarda Ödenecek Tutar alanı KDV tutarını içermeyecek şekilde yeniden düzenlendi.

- Üretim Maliyet Analizi raporuna Özet excel seçeneği eklendi

- Alış işlemlerindeki KDV iade listesi yeni internet vergi dairesinden yüklenebilecek şekilde düzenlendi
 
  05-12-2018     Geliştirme        KobiPack
  e-Arşiv ve e-İhracat faturaları
Seri 2018
  e-Arşiv ve e-İhracat faturaları ile ilgili düzenlemeler yapıldı (parametrelerde, cari kart, stok kartı ve fatura işlemlerinde gerekli düzenlemeler ve XSLT dosyaları düzenlendi.)
 
  05-12-2018     Geliştirme        KobiPack
  VKN/TCKN Sorgulama
Seri 2018
  Firma parametrelerine TNB ve defter beyan parametreleri eklendi.
Cari kartlara [F5] VKN/TCKN Sorgula işlemi yapılması sağlandı.
 
  02-11-2018     Geliştirme        İşletme Defteri
  KDV1 beyannamesi versiyon 29
Seri 2018
  KDV1 beyannamesi versiyon 29 düzenlemesi yapıldı.
 
  02-11-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  KDV1 beyannamesi versiyon 29
Seri 2018
  KDV1 beyannamesi versiyon 29 düzenlemesi yapıldı.
 
  16-10-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi - Muhtaser Beyanname Gönderimi
Seri 2018
  Muhtasar Beyannamesinin defter beyan sistemine gönderilmesi sırasında, bazı durumlarda oluşan hatalar düzeltildi.
 
  16-10-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Kurum Geçici Versiyon 24
Seri 2018
  Kurum Geçici Vergi beyannamesi Versiyon 24 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  10-10-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemine Muhtasar Beyanname gönderimi
Seri 2018
  Aylık ve 3 Aylık Muhtasar ve MuhSgk Beyannamelerinin defter beyan sistemine gönderilmesi ile ilgili revizyon yapıldı.
 
  10-10-2018     Geliştirme        Basit Usul Defter
  Muhtelif Geliştirmeler ve Düzeltmeler
Seri 2018
  - Defter Beyan Tür kodları GİB'in yaptığı revizyonlara göre düzenlendi.

- Gelir Fatura belgesi girişinde nihai tüketicilere konulan adı/soyadı zorunluluğu ile ilgili düzenleme yapıldı.

- Firma parametrelerinin genel olduğu durumlarda, sorgulama seçeneği defter beyan olarak kaydedilmiyordu, düzeltildi.

- Defter Beyan Sistemine aylık belgelerin toplu gonderimlerinde bazı durumlarda oluşan hata düzeltildi.

- VKN/TCKN yerine cari kod girilerek işlem yapıldığı durumlarda ünvan eksik geliyordu, düzeltildi.
 
  10-10-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif Geliştirmeler ve Düzeltmeler
Seri 2018
  - PDKS işlemine Fazla Mesai 4 eklendi.

- Bordro İcmal Raporunda, Fazla Mesai 4 toplamlara eklenmiyordu, düzeltildi.

- Tahakkukda İlave agi hesaplamasında Kıdem, İzin, İkramiye, Çocuk Yardımı vb hesaba katılmıyordu, düzeltildi.
 
  10-10-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Fiş sıralama işlemi
Seri 2018
  Fiş sıralama işleminde değişen fiş numarasının (entegre fişlerinde) kaydedilmesi gereken belgenin bulunamadığı durumlarda verilen uyarı mesajına belge bilgilerinin de eklenmesi sağlandı.
 
  10-10-2018     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif Geliştirmeler
Seri 2018
  - Alış/Satış faturaları özet excel raporuna açıklama bilgisi seçenek olarak eklendi.

- Cari kart import/export işlemlerinde text dosya formatına e-Arşiv Fatura teslim şekli ve Özel e-Fatura firma bilgisi eklendi.

- Fatura import işleminde, excel tek fatura formatında (Ülker), tanımsız cari hesap tanımlanmasında revizyon yapıldı.
 
  21-09-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  POS Bilgileri Sorgulama Yeni Siteye Uyarlandı
Seri 2018
  https://intvrg.gib.gov.tr/ adresine taşınan POS bilgileri sorgulama sayfasından aylık Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri bilgisi alınacak şekilde düzenleme yapıldı.
 
  21-09-2018     Geliştirme        İşletme Defteri
  POS Bilgileri Sorgulama Yeni Siteye Uyarlandı
Seri 2018
  https://intvrg.gib.gov.tr/ adresine taşınan POS bilgileri sorgulama sayfasından aylık Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri bilgisi alınacak şekilde düzenleme yapıldı.
 
  14-09-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif geliştirmeler ve düzeltmeler
Seri 2018
  - Yeni AGI düzenlemesine göre, Eylül ayı itibari ile ilave ek agi
hesaplaması yapılacak şekilde, düzenleme yapıldı.

- Firma giriş penceresinde 31.08 tarihli giriş yapılabilmesi sağlandı.

- Personel Bilgi Girişine Ar-ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Tesvigi
eklendi.
Girilen orana göre tahakkukda terkin tutarı ve terkin sonrası vergi
hesaplaması yapıldı.
Bu alanlar Liste Bordro Tanımına eklendi ve raporda gösterilmesi
sağlandı.

- Puantaj Bilgi Girişinde enter ile geçişlerde saat hesaplaması
bozuluyordu, eğer girilen saat otomatik hesaplanan değerden farklıysa
hesaplamanın yaptırılmayacağı, yine de değişiklik yapılması isteniyorsa
gün alanında [F4] fonksiyon tuşu ile hesaplatma yaptırılacağı şekilde
düzenlendi.

- Bes Tahsilat Listesine, Bu Firma, Firma Aralığı ve Zincir'den
seçenekleri eklendi.

- Bordro İcmal Raporu Avans tutarında kayma vardı, düzeltildi.

- Liste Bordro Raporu Excel dökümüne Her Personel Ayrı Sayfa Seçeneği
eklendi, rapor aldırıldı.

- Bordro Muhasebe Entegrasyonu, Fazla Mesai -4 düzenelemesi eklendi,
tür kodlarının gelmemesi sorunu düzeltildi.

- Bordro Muhasebe Entegrasyonu, [F3] Standart Tanımları Al diyince,
kayma vardı düzeltildi.

- Muhtasar Raporu Fazla Mesai -4 düzenlemesi eklendi.

- Genel Tahakkuk ay içerisinde giriş çıkış olması durumunda resmi tatil
gün ve saat hesaplamasında hatalar vardı, düzeltildi.

- Bes Bilgi Girişi bulunduğu ay içerisinde işten ayrılan personeller için
bes hesaplama yapmıyordu, düzeltildi.

- Personel maaşı net olunca, tahahkkukda netten brüte hesaplamada Tutar
olarak girilen Fazla Mesai 3 alanının hesaplamasında yanlışlık vardı,
düzeltildi.
 
  14-09-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Muhtelif geliştimeler ve düzeltmeler
Seri 2018
  - e-Defter İşlemleri penceresi e-Defter uygulamasının daha kolay
başlatılacağı bir şekilde yeniden düzenlendi.

- e-Defter işlemlerinde e-Defter verisi hazırlama veya kontrol işleminin
sonucunda, e-Defter için zorunlu alanlar mevcut ve veri hazırlamaya
engel bir durum olmadığında, o ayın verilerinin özet bir raporunun
gösterilmesi sağlandı.
Bu rapor ile aynı zamanda e-Defter uygulamasında oluşan ilgili ay
defterinin toplam tutarının ve madde sayısının kontrolü de kolayca
yapılabilecektir.

- e-Defter verisi hazırlanmak istenen ay için e-Defter uygulamasında
defterler mevcut ise o ay için defter verisi hazırlamaya izin
verilmeyecek şekilde düzenleme yapıldı.

- e-Defter verisi hazırlanmak istenen ay için daha önce de veri
hazırlanmış ise detaylı bir açıklama sayfası düzenlendi.
İlgili aya veri hazırlanması halinde daha önce hazırlanan kaynak verinin
yedek arşiv klasörüne yedeklenmesi sağlandı.

- e-Defter kaynak veri hazırlama ve fiş sıralama kesinleştirme işlemleri için ayrı bir log dosyası oluşturuldu.

- Defteri Kebir'in nihai hesaplı alındığı durumlar için,
e-Defter formatında excel seçeneği eklendi.

- İmport/Export işlemlerinin text dosya olarak yapıldığı durumlarda
fiş hareketlerinin ödeme tipleri de dosyaya eklendi.
Ayrıca onln16fs programı da buna göre düzenlendi.

- VKV/TCKN sorugulamasının klasik hesap planı girişinde,
F1 tuşuyla yapılması sağlandı.
 
  14-09-2018     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Muhtelif geliştimeler ve düzeltmeler
Seri 2018
  - Fatura ek açıklamalarına 600 karakterlik yeni bir sekme eklendi.
e-Faturada bu alanın fatura doğru bir şekilde gösterimi için logo
yükleme işlemlerinin yeni xslt dosyası için tekrar yapılması
gerekmektedir.

- Cari hesap işlem raporunun döviz bazında alınması halinde,
TL değerlerinin ve kurunun rapora dahil edilmemesi seçeneği eklendi.

- Cari işlem raporunun yazıcıya alınması sırasında bazır durumlarda
oluşan raporun sadece ilk sayfasının yazdırılması hatası düzeltildi.

- Cari işlem raporunun excel seçeneğinde, bakiyenin sıfır olduğu
durumlarda, oluşan hata düzeltildi.

- İrsaliye işlemlerinin yetkilendirilmesi güncellendi.
 
  14-09-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Serbest Meslek Defteri - Defter Beyan Sistemi
Seri 2018
  - Gelir/Gider işlemlerinin birbirinden daha net ayrılabilmesi için
başlıklarında renk ayrıştırılması yapıldı.

- KDV beyannamesinin 44. alan bilgisi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  14-09-2018     Geliştirme        Basit Usul Defter
  Basit Usul Defter - Defter Beyan Sistemi
Seri 2018
  - Gelir/Gider işlemlerinin birbirinden daha net ayrılabilmesi için
başlıklarında renk ayrıştırılması yapıldı.

- Ortaklıkların Defter Beyan Sistemi ile entegrasyonu için gerekli
düzenlemeler yapıldı.

- KDV grupları raporu ve hesap özeti raporları güncellendi.
 
  18-07-2018     Geliştirme        Basit Usul Defter
  Defter Beyan Sistemi - VKN/TCKN Sorgulama
Seri 2018
  TNB sistemi üzerinden yapılan VKN/TCKN sorgulama işleminin, TNB tarafından kota uygulamasına tabi tutulması nedeniyle, GİB tarafından Defter Beyan sistemi üzerinden sunulan VKN/TCKN sorgulama imkanı için düzenleme yapıldı.
Sorgulamanın hangi sistem üzerinden yapılacağı parametrik olarak kullanıcının tercihine bırakıldı.
 
  18-07-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemi - VKN/TCKN Sorgulama
Seri 2018
  TNB sistemi üzerinden yapılan VKN/TCKN sorgulama işleminin, TNB tarafından kota uygulamasına tabi tutulması nedeniyle, GİB tarafından Defter Beyan sistemi üzerinden sunulan VKN/TCKN sorgulama imkanı için düzenleme yapıldı.
Sorgulamanın hangi sistem üzerinden yapılacağı parametrik olarak kullanıcının tercihine bırakıldı.

Not:GİB'in geçen ay sonunda imkan sağladığı Serbest Meslek Defterleri için, json dosyaları oluşturarak, Defter Beyan Sistemine Muhtasar Beyannamesi gönderilebilmesi için yapılan çalışma devam etmektedir.
Çalışmanın Muhtasar beyanname son gönderim süresi öncesi tamamlanması halinde yeni bir güncelleme yayınlanacaktır
 
  18-07-2018     Düzeltme        Genel Muhasebe
  Muhtasar ve MUHSGK beyannamesi
Seri 2018
  Muhtasar ve MUHSGK beyannamesi için hazırlanan xml dosyaları, GİB'in son koyduğu kontrollere göre revize edildi.

Not: Aynı düzenleme İşletme Defteri programında da yapıldı.
 
  18-07-2018     Düzeltme        Personel Bordrosu
  Liste Bordro Firmalar Arası Döküm
Seri 2018
  Liste Bordro Firmalar Arası Döküm alınırken Genel Toplam Evet seçildiğinde dizi index erişim hatası veriyordu, düzeltildi.
 
  11-07-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif geliştimeler
Seri 2018
  - Toplu Tahakkukda Ücreti 'Net' olarak girilen personellerde 'Asgari Ücret Kontrolü' nün yapılması kaldırıldı, tahakkuk öncesi bunun bilgisi mesaj olarak verildi.

- 'Vergi Yok' seçilip 'İzin vergiye Tabi' 'Evet' seçilen ve Damga Vergisi muafiyeti olan personellerde Yıllık İzinler için Damga vergisi hesaplatıldı.
 
  11-07-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Fiş sıralama işlemi
Seri 2018
  Fiş sıralamada entegre fişlerinin yeni sıra numaralarının ilgili belgelere aktarımı ile ilgili uyarılar güncellendi.
 
  11-07-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Gelir Geçici Vergi 16, Kurum Geçici 23
Seri 2018
  Gelir Geçici Vergi 16. versiyon, Kurum Geçici 23. versiyon güncellemesi yapıldı.

Not: Gelir Geçici Vergi düzenlemesi işletme defteri programına da yapıldı.
 
  11-07-2018     Geliştirme        Stok-Cari-Fatura
  Tahsilat/Ödeme Makbuzları
Seri 2018
  Tahsilat/Ödeme makbuzlarında yeni girişte nakit seçeneği aktif oluyordu. Parametrik olarak ilk tercihin değişmesi sağlandı. Bunun için firma parametrelerindeki Çek/Senet sekmesine Makbuz Giriş Tercihi alanı eklendi.
 
  05-07-2018     Geliştirme        Basit Usul Defter
  Basit Usul Defter - Defter Beyan Sistemi
Seri 2018
  Basit Usul defterle ilgili Defter Beyan Sistemi işlemleri tamamlandı. Detaylı bilgi ilgili kılavuzlarda mevcuttur.
 
  05-07-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Defter Beyan Sistemine otomatik Muhtasar Beyanname gönderimi
Seri 2018
  Programdan oluşturulan Muhtasar beynanamesinin Defter Beyan sistemine otomatik gönderilmesiyle ilgili düzenleme yapıldı. Bunun için Muhtasar Beyannamesi xml hazırlama seçeneğinin olduğu menüye Defter Beyan Sistemine Gönder seçeneği eklendi.
 
  05-07-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Serbest Meslek Defteri - Defter Beyan Sistemi
Seri 2018
  - Müşteri Bilgi Girişi ekranına da TNB sisteminden TCKN/VKN sorgulama eklendi.

- Defter Beyan Nihai Tüketici evet ise ad soyad kısmının da boş olmasına izin verildi.

- Gider belge türü olarak çoklu belge seçildiği durumlarda belge miktarı girişi imkanı sağlandı.
 
  05-07-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Fazla Mesai-4 Düzenlemesi
Seri 2018
  - Toplu Tahakkuk penceresine Fazla Mesai-4 Gün ve Saat olarak eklendi.
- Puantaj Bilgileri girişine Fazla Mesai-4 Gün ve Saat olarak eklendi.
- Firma Parametrelerine Fazla Mesai-4 eklendi.
- Liste Bordro tanımına ve excel/yazıcı raporuna eklendi.
- Hesap pusulası yazıcı cıktısına özet ve ayrıntıda ve pdf dökümüne eklendi.
 
  05-07-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Fiili Gün Düzenlemesi
Seri 2018
  - Firma Parametreleri Ek Kazanc ve Sosyal Kazanc Başlıkları Fiili Gün Eklendi.

- Toplu Tahakkuk ve Puantaj Bilgi Girişine Fiili Gün alanı eklendi, gerekli hesaplamalar yapıldı.
 
  05-07-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Giden Karşıt İnceleme
Seri 2018
  Karşıt inceleme tutanağına Gelen İncelemenin yanısıra Giden İnceleme seçeneği de eklendi.
 
  05-07-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Muhtasar Beyannamesi
Seri 2018
  - Muhtasar Beyannamesi 4447 21.Madde Düzenlemesi yapıldı.
- Personel Kanun No alanına '07130' ve '57103' eklendi.
 
  05-07-2018     Düzeltme        Stok-Cari-Fatura
  e-Fatura özel matrah ve istisna kod listesi
Seri 2018
  e-Fatura özel matrah ve istisna kod listesi güncellendi.
 
  08-06-2018     Düzeltme        Genel Muhasebe
  Muhtasar Beyannamesi
Seri 2018
  Muhtasar Beyannamesinde, şubeli firmalarda oluşan, işçi sayısı toplamı hatası ile ilgili düzenleme yapıldı.
 
  07-06-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  Muhtasar ve MUH-SGK Beyannameleri
Seri 2018
  Muhtasar Beyannamesi versiyon 34, MUH-SGK beyannamesi versiyon 6 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  07-06-2018     Geliştirme        İşletme Defteri
  Muhtasar ve MUH-SGK Beyannameleri
Seri 2018
  Muhtasar Beyannamesi versiyon 34, MUH-SGK beyannamesi versiyon 6 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  05-06-2018     Geliştirme        İşletme Defteri
  KDV1 beyannamesi
Seri 2018
  KDV1 versiyon 28 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  05-06-2018     Geliştirme        Genel Muhasebe
  KDV1 ve FORMB beyannameleri
Seri 2018
  KDV1 versiyon 28, FormBA/BS versiyon 6 ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 
  05-06-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Muhtelif geliştimeler
Seri 2018
  - Genel Tahakkuk İşlemleri, resmi tatil gün alanının yanına saat alanı
konuldu ve tahakkuk işlemlerine yansıtıldı.

- PDKS sistemi, personel sayısı ve sayfa uzunlugu 4 karaktere çıkartıldı,
işlemler ona göre düzenlendi.

- PDKS sistemi, kesinleştirme yapılan personellere işlem yapılması engellendi.
 
  05-06-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Serbest Meslek Defteri - Defter Beyan Sistemi 7. Güncelleme
Seri 2018
  GİB Defter Beyan Sisteminde kayıtlı belgelerin Datasoft'a aktarımı sırasında, Defter Beyan Sisteminden indirilen tutarlarda ondalık hane detayının ikiden fazla olduğu durumlar olduğu tespit edildi, buna göre düzenleme yapıldı.
 
  01-06-2018     Düzeltme        Personel Bordrosu
  e-Defter Lisans Bulamama Sorunu
Seri 2018
  e-Defter lisans dosyası son eklenen vkn'nin güncel lisans tarihini bulamıyordu, düzenlendi.
 
  01-06-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Tüm firmalarda TCK ile personel arama
Seri 2018
  Özel işlemler menüsü, Tüm firmalarda personel arama liste,detay penceresine, sıralamaya ve bulmaya TC No alanı eklendi.
 
  01-06-2018     Düzeltme        Personel Bordrosu
  Toplu tahakkuk sayısal bilgi hatası
Seri 2018
  Toplu tahakkuk sayısal bilgi hatası düzeltildi.
 
  30-05-2018     Geliştirme        Personel Bordrosu
  Çocuk yardımı için çocuk sayısı seçeneği ilave edildi.
Seri 2018
  Bu güncelleme için yapılması gereken işlemler:
1. Personel Yakınlarında tüm çocukların doğum tarihleri doğru olarak girilmelidir.
2. Personel yakınları bölümünde Çocuk Bilgileri girişinde Çocuk Yardımı
Evet—>Hayır--->Otomatik olarak seçeneklidir. Otomatik ise çocuğun çocuk yardımından yararlanması için Öz olmasına ve 26 yaşından ün almamış olması kontrolü yapılır.
Evet ise hiç bir kontrolü yapmaz çocuk yardımı hesabında çocuğu dikkate alır.
Hayır ise hiç bir kontrol yapmaz ve çocuk yardımdan yararlanamaz.
3. Parametreler Ek Kazançlar Parametrelerinde
a. Çocuk Yardımının tutarı
b. Kaç çocuk için yardım verileceği
c. 0-72 Ay Vergi Muafiyeti
d. 73 Aydan büyük Vergi Muafiyeti
e. SGK Muafiyeti
f. SGK Muafiyeti çocuk sayısı bilgileri doğru olarak girilip kaydedilmelidir.

Hesaplama Mantığı
Personelin 6 tane çocuğu vardı.
Bunlardan 2 tanesi 72 aydan küçük ve 4 tanesi 73 aydan büyüktür.
Çocuk yardımı 3 çocuk için ve çocuk başına 100 TL dir.
Gelir Vergisi kesintisi hesaplanırken
Çocuk Yardımı tutarından SGK ve İşsizlik Primi indirilir
Daha sonra en küçük çocuktan büyük çocuğa doğru Vergi Muafiyeti hesaplanır.
Bu örnekte önce 72 aydan küçük 2 çocuk için ve 72 aydan büyük bir çocuk için muafiyet hesaplanır.
Gelir Vergisi bulunur.
Damga Vergisi hesaplanır.
Ödenecek çocuk yardımından kesintiler çıkarılarak net ödenecek çocuk yardımı bulunur ve Personelin Ücretine eklenir.
 
  30-05-2018     Düzeltme        Büro Bilgi Sistemi
  Serbest Meslek Defteri - Defter Beyan Sistemi 6. Güncelleme
Seri 2018
  GİB Defter Beyan Sisteminde kayıtlı belgelerin Datasoft'a aktarımı sırasında bazı durumlarda oluşan hatalı kdv kodu eşleştirme ve aynı belgenin birden fazla aktarımı hataları ile ilgili güncelleme yapıldı.

Aktarım işleminin tekrarlanması halinde hatalı kayıtlar otomatik olarak silinecek ve doğru kayıtlar oluşturulacaktır.
 
  24-05-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Serbest Meslek Defteri - Defter Beyan Sistemi 5. Güncelleme
Seri 2018
  Datasoft DBS entegrasyon işleminde, mükellef defterine geçiş sırasında sistemsel hatalardan dolayı bağlantı sorunları yaşanması durumuyla ilgili düzenleme yapıldı.
 
  23-05-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Serbest Meslek Defteri - Defter Beyan Sistemi 4. Güncelleme
Seri 2018
  - Bir önceki güncellemede GİB Defter Beyan Sisteminde kayıtlı belgelerin Datasoft'a aktarımı ile ilgili düzenleme yapılmış idi.
GİB Defter Beyan Sisteminde kayıtlı belgelerin Datasoft'a aktarımı sırasında 13 haneden uzun belge numaralarında son 3 hanenin aktarılmadığı tespit edildive gerekli güncelleme yapıldı.
Bu şekilde eksik aktarım yapılmış kayıtların tekrar aktarılmasıyla belge no otomatik olarak güncellenecektir.

- Defter Beyan Sistemine gönderilecek belge sayısının çok olduğu durumlarda aynı anda bir sayfadan fazla işlem yapılamıyordu düzeltildi.

- GİB Defter Beyan Sistemine aktarım öncesi yapılan belge içerik kontrolüne stopaj kodunun girilmiş olması, Alış/Satış Türü ve Gelir/Gider Kayıt tür kodlarının "99" girilecek olarak kaldığı durumlar için de kontrol kondu.

- Servis işlemlerinde tüm dosyaların indekslenmesi opsiyonundaki program kırılma hatası düzeltildi.

- Gelir/Gider bilgi girişinde açıklama alanında F2 tuşuyla bir üstteki satırın açıklamasının otomatik getirilmesi sağlandı.
Ayrıca F3 tuşuna basıldığında belge içeriğinden otomatik bir açıklama oluşturulmakta ve devam etmekte idi. Açıklama alanında beklenmesi sağlandı.
Açıklama alanına hiçbir şey girilmediği ve devam edildiği durumlarda belge içeriğinden otomatik açıklama oluşturulup bir sonraki alan geçme özelliği aynen korundu.
 
  21-05-2018     Geliştirme        Büro Bilgi Sistemi
  Serbest Meslek Defteri - Defter Beyan Sistemi 3. Güncelleme
Seri 2018
  - GİB Defter Beyan Sistemi entegrasyonunda geliştirmeler yapıldı.
Defter Beyan Sisteminde kayıtlı belgelerin Datasoft'un içinden listelenmesi ve istenmesi halinde Datasoft'a aktarılmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.

- Gelir ve Gider girişi ekranlarının altına Alt Toplam butonu eklendi. Burada tarih aralığı vererek de raporlama imkanı sağlandı.

- Gelir ve Gider bilgilerinin excel raporuna nakli yekün seçeneği eklendi.

- GİB'in kontrollere yeni eklediği Miktar sıfır olamaz hatasıyla ilgili düzenleme yapıldı.

- Hizmet Gelir Kayıt Alt Türlerinin isimleri Defter Beyan Sisteminde değiştirilmiş ise GİB Defter Beyan Sisteminden Al ile Datasoft'ta kayıtlı isminde değişmesi sağlandı.

- Bilgi girişinde, kredi kartı tutarı girişinde, F2 tuşu ile belge yekününün kredi kartı tutarına otomatik aktarılması sağlandı.

- KDV1, KDV2, Muhtasar Beyannamesi, KDV Grupları Raporu ve Serbest Meslek Hesabı Toplamı raporlarının defter beyan işlemlerinde girilen kayıtlardan oluşturulması sağlandı.