Datasoft Bulut

Datasoft Klasik (Masaüstü) Setler

Anasayfa > Datasoft Klasik (Masaüstü) Setler > Datasoft Demirbaş/Amortisman

Datasoft Demirbaş/Amortisman

İktisadi kıymetlerin amortisman süresini ve amortisman oranını uygulama üzerinden seçin.Enflasyon Muhasebesi işlemlerini kolayca yapın.

Geçici Vergi dönemine uygun amortisman gider kayıtlarını muhasebe ve işletme defteri uygulamasına otomatik aktarın.

Datasoft Demirbaş/Amortisman

Kayıtlar

Amortismana Tabi iktisadi Kıymetleriniz kaydedin. Kayıt aşamasında GIB tarafından yayınlanan Faydalı Ömür kodunu seçin. Amortisman süresini ve Amortisman oranını uygulama hesaplasın. Sabit Amortisman veya Azalan Bakiyeler Usulü Amortisman olarak ayırın. Kısta tabi iktisadi işletmeler için Kıst Amortisman uygulamasını otomatik yapın. Binek otolar için Amortisman kısıtlamasını uygulama takip etsin.

Enflasyon Düzeltmesi/Yeniden Değerleme

Zorunlu sektörler ve zorunlu dönemler için enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme yapın. iktisadi kıymetlerde ve birikmiş amortismanlarda değer artışını uygulama takip etsin. Geçici vergi dönemlerine uygun olarak amortisman giderlerini tablolar halinde takip edin.

Entegrasyon

Demirbaş/Amortisman uygulamasında kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin amortisman giderlerini, geçici vergi dönemlerine uygun olarak muhasebe fişlerini otomatik oluşmasını sağlayın. Zamanın kıymetini bilin. Yıllarca süren amortisman ayırma işlemini zahmetsizce takip edin. İtfa olmuş iktisadi kıymetlerinizi de takip edin.

Raporlar

Dönem bazlı veya genel raporlar alın. Bu raporlara itfa olmuş demirbaşları dahil edip etmemeyi seçebilin. Hesap Planına uygun olarak oluşturulan grupların dönemsel grup toplamlarını ve iktisadi kıymetin döneme uygun amortisman giderlerini tabloda görün.

Demirbaş Defteri

Yıl sonunda demirbaş defteri dökümü seçeneği ile demirbaş defterinizi dilerseniz kağıt olarak, dilerseniz excel tablosu olarak kaydedin. İktisadi kıymetlerin değer artışlarını, amortisman oranlarını, birikmiş amortisman tutarlarını ve net aktif değerlerini bir arada inceleyin.

Devir

Değerlerin yeni yıla devri seçeneğini kullanarak başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan iktisadi kıymetleriniz bir sonraki yıla devredin. Tüm iktisadi kıymetleriniz aynı dosyanın içerisinde bulunsun. Siz sadece içinde bulunduğunuz yıldaki iktisadi kıymetlerin alış veya satışını girin.

Klasik Setler

Klasik Setlerimize ihtiyaç duyduğunuz her an, her yerde kolaylıkla erişebilmeniz için sizinle.

Datasoft Masaüstü Ticari Detaylı Bilgi
Datasoft Genel Muhasebe Detaylı Bilgi
Personel Bordrosu Detaylı Bilgi
Büro Bilgi Sistemi Detaylı Bilgi
İşletme Defteri/Defter Beyan Sistemi Detaylı Bilgi