Datasoft Bulut

Eğitim ve Kurslar

Anasayfa >

Bulut

Eğitim

Datasoft Cloud Ön Muhasebe - Toplu KDV Oran Değişikliği İşlemleri
Datasoft Cloud - Kullanıcı Kaydı ve Firma Tanımlama
Datasoft Cloud - Kullanıcı Davet İşlemleri
Datasoft Cloud - Cari Kart Tanım Detayları
Datasoft Cloud - Stok Kartı Tanımlama
Datasoft Cloud - e-Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme İşlemleri
Datasoft Cloud - Belge Tip Dokümanı Tanımlama
Datasoft Cloud - Belge Dönüştürme İşlemleri
Datasoft Cloud e-Defter - Firma Tanımlama İşlemleri #1
Datasoft Cloud e-Defter - Veri Alma ve e-Defter Gönderim İşlemleri #2
Datasoft Cloud Sisteminde Kamu Kuruluşlarına e-Fatura Düzenleme İşlemleri
Datasoft Cloud Sisteminde Nakit Ödeme Makbuzu ve Nakit Tahsilat Makbuzu Düzenleme İşlemleri
Datasoft Bulut Sistemi Gelen e-Faturaların Eşleştirme Yapılarak Sisteme Kayıt İşlemleri
Datasoft Genel Muhasebe Konaklama Vergisi Tanımlama İşlemleri
Datasoft Cloud e-Defter - Onaylı Defter Yükleme İşlemleri

Klasik (Masaüstü)

Eğitim

Datasoft Z Raporu e-Defter Fiş Girişi İşlemleri
Datasoft e-Defterde Firma Tasfiye Süreci İşlemleri
Datasoft Personel Bordrosu Asgari Ücret Vergi İstisnası Uygulaması
TÜRMOB Entegrasyon Ayarları ve Temel Mükellef Bilgilerinin Sorgulanması
Datasoft e-Defter Uygulaması Sürüm ve Sertifika Hatası Çözüm İşlemleri
Kurum Geçici Vergi Beyanı Gerçek Faydalanıcı Bildirimi
SGK İşveren Sistemine Giriş ve Bağlantı Sorununun Çözümü - Datasoft Personel Bordrosu
FormB Ayrıntılı Rapor Alma İşlemleri
Form BA-BS Beyannamelerinde e-Belge Değişikliği - Datasoft Düzenleme
Elektronik Belge Numarası Pratik Giriş Yöntemi
Datasoft Muhasebe - Tevkifatlı Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Tanımlamalar
Datasoft Muhasebe - Tevkifatı Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Tanımlamalar
Datasoft e-Defter Verisi Hazırlama ve GİB'e Gönderimi İşlemleri
Datasoft Fiş İşlemlerinde Toplu Belge Girişi
e-Defter Parametre ve Diğer Belge Tip Tanımlama İşlemleri
İzibiz Özel Entegratör Üzerinden Zorunlu GİB e-Defter Arşivleme İşlemleri
e-Defter verilerinizin ikincil kopyalarının saklanmasıyla ilgili başvuru işlemleri
GİB e-Defter bildirimi işlemleri
Datasoft Muhasebe KKEG Binek Otomobil Giderleri İşlemleri
Datasoft Personel Bordrosu, 07252 Kanun Teşvik Desteği Uygulaması
Datasoft Defter Beyan Sistemine Excel Belge Listesinden Aktarım
Datasoft Personel Bordrosu Şube Zincir Tanımlama
Datasoft Personel Bordrosu Kısa Çalışma Ödeneği
Datasoft Çoklu Faaliyet Kodu
Datasoft Defter Beyan Sistemi - Binek Otomobil Giderleri
Datasoft e-SMM Düzenleme İşlemleri
Datasoft e-SMM Değiştirme ve İptal İşlemleri
Datasoft Banka Ekstresinden Fiş Oluşturma
Datasoft Belgelerden Fiş Oluşturma İşlemleri
Datasoft Bordrodan Muhasebe Fişi Oluşturma
Datasoft MUHSGK Beyannamesi Uygulaması
Datasoft Genel Muhasebe KDV2 Beyannamesinde Tevkifatlı Alış İşlemleri
Datasoft Genel Muhasebe KDV1 Beyannamesinde Tevkifatlı Satış İşlemleri
Datasoft Genel Muhasebe İsteğe Bağlı Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat Uygulaması - Alış İşlemleri
Datasoft Genel Muhasebe İsteğe Bağlı Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat Uygulaması - Satış İşlemleri
Datasoft Genel Muhasebe Konaklama Vergisi Tanımlama

Genel

e-Dönüşüm Semineri

e-Dönüşüm Semineri - PowerPoint Sunumu
e-Dönüşüm Semineri - Sorular ve Cevaplar
e-Dönüşüm Semineri - e-Defter Uygulamaları
e-Dönüşüm Semineri - Ne Yapmalıyım?
e-Dönüşüm Semineri - e-Fatura Uygulamasında Maliyetler ve Sorular
e-Dönüşüm Semineri - VUK 509 Numaralı Genel Tebliğin Getirdikleri
e-Dönüşüm Semineri - Açılış ve İzibiz Özel Entegratörlük Sunumu